Unit 11

studied byStudied by 8 people
5.0(1)
get a hint
hint

role-play

1 / 130

Tags and Description

English

131 Terms

1

role-play

odgrywanie roli

New cards
2

circulate

rozpowszechniać

New cards
3

Crisis-management programme

program zarządzania kryzysowego

New cards
4

Crisis-management team

zespół zarządzania kryzysowego

New cards
5

Disclose

wyjawiać, ujawniać

New cards
6

Implement an action plan

wdrożyć plan działania

New cards
7

admission of liability

przyznanie się do odpowiedzialności

New cards
8

prepare contingency plan

przygotować plan awaryjny

New cards
9

damage limitation

zmniejszenie strat

New cards
10

to take legal action

wystąpić na drogę sądową

New cards
11

hold a press conference

zorganizować konferencję prasową

New cards
12

issue a press release

wydać komunikat prasowy

New cards
13

control flow of information

kontrolować przepływ informacji

New cards
14

suffer a loss of confidence

cierpieć z powodu utraty zaufania

New cards
15

speed of response

szybkość reakcji

New cards
16

take measures/steps

podjąć kroki

New cards
17

breaking crisis

Dopiero rozwijający się kryzys

New cards
18

keep sb up to date with sth

Informować kogoś na bieżąco

New cards
19

Backup Strategy

zapasowa strategia

New cards
20

take sb to court/ sue sb for sth

pozwać kogoś do sądu (za coś)

New cards
21

acceptance of responsibility

przyjęcie odpowiedzialności

New cards
22

Suffer a decline in

Cierpieć na spadek

New cards
23

following a crisis

po kryzysie

New cards
24

Minimising

zmniejszanie, redukowanie

New cards
25

Common sense

zdrowy rozsądek

New cards
26

Prevention

zapobieganie, profilaktyka

New cards
27

Cure

lekarstwo

New cards
28

emergency procedures

procedury w nagłych przypadkach, awaryjna

New cards
29

effects of an accident

skutki wypadku

New cards
30

stress factors

czynniki powodujące stres

New cards
31

Percentage

procent, odsetek

New cards
32

Decision maker

osoba decyzyjna

New cards
33

Expertise

wiedza specjalistyczna

New cards
34

meaningful recommendations

pełen sensu, głeboki, wymowny, znaczący (np. spojrzenie, gest)

New cards
35

courses of action

sposób postępowania, kierunek działania

New cards
36

repair kits

zestawy naprawcze

New cards
37

pushchair/stroller

spacerówka

New cards
38

hinge

zawias

New cards
39

dispatched

wysłane

New cards
40

outrage ensued

nastąpiło oburzenie

New cards
41

coverage

relacja, sprawozdanie

New cards
42

grasp

zrozumienie/zrozumieć

New cards
43

be left floundering

plątać się w zeznaniach

New cards
44

inwardly focused

skoncentrowany na sobie

New cards
45

outwardly

zewnętrznie

New cards
46

inevitable

nieunikniony

New cards
47

robust

solidny

New cards
48

fallible

omylny, zawodny

New cards
49

foreseen

przewidywany

New cards
50

reassure

uspokajać

New cards
51

semiconductor

półprzewodnik

New cards
52

unforeseen

nieprzewidziany

New cards
53

faulty/defective

wadliwy, zepsuty

New cards
54

emerge

pojawić się

New cards
55

assess

oceniać

New cards
56

committed to

zaangażowany, oddany

New cards
57

severe

poważny, ciężki

New cards
58

carry off

uśmiercać

New cards
59

Preparedness

gotowość

New cards
60

swiftly

szybko

New cards
61

forward planning

planowanie perspektywiczne

New cards
62

defect

wada

New cards
63

unintended acceleration

niezamierzone przyspieszenie

New cards
64

acknowledge

uznać

New cards
65

floor mat

dywanik samochodowy

New cards
66

jammed

zaklinowany

New cards
67

accelerator

pedał gazu

New cards
68

beforehand

uprzednio

New cards
69

audit

kontrola, rewizja, audyt

New cards
70

likelihood

prawdopodobieństwo

New cards
71

insure

ubezpieczać

New cards
72

interruption

przerwanie

New cards
73

Containment

powstrzymywanie

New cards
74

indirect

pośredni

New cards
75

resolve

rozwiązywać

New cards
76

misuse

nadużycie

New cards
77

tampering

manipulowanie

New cards
78

restore

przywrócić

New cards
79

Business Interruption Insurance

ubezpieczenie na wypadek przerwy w działalności

New cards
80

contain

stłumić, zahamować (damage limitation)

New cards
81

investigate

prowadzić dochodzenie, badać, dociekać

New cards
82

dozens of

dziesiątki, tuziny

New cards
83

defend its reputation

bronić swojej reputacji

New cards
84

stuffed toy

pluszowa zabawka

New cards
85

off the top of one's head

na oko (bez zastanowienia, bez przygotowania)

New cards
86

roughly

w przybliżeniu

New cards
87

to deny sth

zaprzeczać czemuś

New cards
88

choke

zakrztusić się

New cards
89

exaggerate

przesadzać, wyolbrzymiać

New cards
90

interviewer

osoba przeprowadzająca wywiad

New cards
91

interviewee

kandydat, osoba udzielająca wywiadu

New cards
92

probing questions

dociekliwe pytania

New cards
93

Do you deny it?

Czy zaprzeczasz temu?

New cards
94

appear on

pojawić się w

New cards
95

overheat

przegrzewać się

New cards
96

label

metka, etykieta

New cards
97

Vinyl Coatings

powłoka winylowa

New cards
98

a top-quality electrical goods manufacturer

producent najwyższej jakości artykułów elektrotechnicznych

New cards
99

A harmful report

szkodliwy reportaż

New cards
100

to recall a product

wycofać produkt z rynku

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 754 people
Updated ... ago
4.9 Stars(14)
note Note
studied byStudied by 1395 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard136 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 131 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard242 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)