Unit 1

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

according to

1 / 405

Tags and Description

406 Terms

1

according to

podle

New cards
2

ahead

vpředu

New cards
3

to make arrangements

učinit opatření

New cards
4

as soon as possible

co nejdříve

New cards
5

to attach

přiložit

New cards
6

attachment

příloha

New cards
7

to avoid

vyhýbat se

New cards
8

award

ocenění

New cards
9

chief executive officer

generální ředitel

New cards
10

chief financial officer

finanční ředitel

New cards
11

to check out

odhlásit se

New cards
12

to compare

porovnat

New cards
13

to concentrate

soustředit se

New cards
14

concerned

týkající se

New cards
15

to confirm

potvrdit

New cards
16

to deal with

zabývat se

New cards
17

to deliver

doručit

New cards
18

departure

odjezd

New cards
19

draft

načrtnutý

New cards
20

effective

účinný

New cards
21

enjoyable

příjemný

New cards
22

entertainment

zábava

New cards
23

to finalise

dokončit

New cards
24

further

další

New cards
25

headquarters

centrála

New cards
26

to hire

najmout

New cards
27

to give a good impression

udělat dobrý dojem

New cards
28

incorporated company

firma zapsaná do obchodního rejstříku

New cards
29

internship

stáž

New cards
30

introduction

úvod

New cards
31

list

seznam

New cards
32

marketplace

komerční sféra

New cards
33

matrix

matice

New cards
34

multinational

nadnárodní společnost

New cards
35

note

poznámka

New cards
36

to notice

všimnout si

New cards
37

once again

ještě jednou

New cards
38

in order of priority

podle důležitosti

New cards
39

to pass on

předat

New cards
40

policy

taktika

New cards
41

product manager

výrobní ředitel

New cards
42

pros and cons

pro a proti

New cards
43

production department

výrobní oddělení

New cards
44

to recommend

doporučit

New cards
45

relevant

příslušný

New cards
46

report

zpráva

New cards
47

reply

odpověď

New cards
48

request

žádost

New cards
49

to result from

vyplývat z

New cards
50

schedule

plán

New cards
51

subsidiary

dceřiná společnost

New cards
52

suggestion

návrh

New cards
53

suitable

vhodný

New cards
54

to summarise

shrnout

New cards
55

takeover

převzetí

New cards
56

acquisition

akvizice

New cards
57

to take place

konat se

New cards
58

task

úkol

New cards
59

trainee

praktikant

New cards
60

transfer

přesun

New cards
61

updated

nejnovější

New cards
62

venue

místo konání

New cards
63

welcome

uvítání

New cards
64

ability

schopnost

New cards
65

abroad

v zahraničí

New cards
66

to acquire

osvojit si

New cards
67

to adapt

přizpůsobit se

New cards
68

to admire

obdivovat

New cards
69

agenda

program schůze

New cards
70

to circulate the agenda

rozeslat program schůze

New cards
71

to aim at

zaměřit se na

New cards
72

annual general meeting

výroční valná hromada

New cards
73

to apologise

omluvit se

New cards
74

apology

omluva

New cards
75

appearance

vzhled

New cards
76

appreciation

uznání

New cards
77

appropriate

vhodný

New cards
78

to apply to

využít

New cards
79

to apply for

ucházet se o

New cards
80

article

článek

New cards
81

arts

společenské vědy

New cards
82

assertive

rozhodný

New cards
83

average

průměrný

New cards
84

awareness

povědomí

New cards
85

to be aware of

uvědomovat si

New cards
86

background

zázemí

New cards
87

backroom job

důležitá práce v zázemí

New cards
88

balanced

vyvážený

New cards
89

basis for

základ

New cards
90

to be good at

být dobrý v

New cards
91

being

bytost

New cards
92

briefing

informativní schůzka

New cards
93

brochure

brožura

New cards
94

catalogue on

katalog čeho

New cards
95

challenge

výzva

New cards
96

college graduation ceremony

promoce

New cards
97

to come true

splnit se

New cards
98

complicated

složitý

New cards
99

confident

sebejistý

New cards
100

to congratulate

poblahopřát

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 133867 people
Updated ... ago
4.8 Stars(628)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard102 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard80 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard97 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)