5. Five Strategies For Dealing with Difficult Parents (Fi-Eng)

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

myrkyllinen

1 / 99

Tags and Description

English

7th

Suomi-Englanti

100 Terms

1

myrkyllinen

toxic

New cards
2

avioliiton kautta sukuun tullut

in-law

New cards
3

hämmennys

confusion

New cards
4

halu

desire

New cards
5

vetäytyä

withdraw

New cards
6

hienovarainen

subtle

New cards
7

vahingoittaa

damage

New cards
8

aikomus

intention

New cards
9

tehdä paremmaksi

better

New cards
10

jättää jälki

imprint

New cards
11

ennakkoluulo

prejudice

New cards
12

vika, puute

flaw

New cards
13

heikentynyt

impaired

New cards
14

arviointikyky

judgement

New cards
15

älyllinen

intellectual

New cards
16

haitta, vamma, tasoitus

handicap

New cards
17

esto, tukkeuma

blockage

New cards
18

rajoitus

limitation

New cards
19

huolimatta jostakin

regardless of

New cards
20

vanhemmuuteen liittyvä

parental

New cards
21

tuomita, arvostella, arvioida

judge

New cards
22

inhimillinen

human

New cards
23

epäkypsyys, kypsymättömyys

immaturity

New cards
24

vamma, kyvyttömyys

disability

New cards
25

tankata, olla voimanlähteenä

fuel

New cards
26

epäoikeudenmukaisuus

injustice

New cards
27

tehdä vääryyttä

wrong

New cards
28

uskomus

belief

New cards
29

odotus

expectation

New cards
30

sanella, määrätä

dictate

New cards
31

hyväksyä

accept

New cards
32

odottaa

expect

New cards
33

häiriö

disorder

New cards
34

pistää

sting

New cards
35

kykenevä

capable of

New cards
36

häpeä

shame

New cards
37

varma merkki

tell-tale

New cards
38

mennä ansaan

fall for

New cards
39

pudota, jäädä kiinni

fall into

New cards
40

syyllistämisen ansa

guilt trap

New cards
41

rauhallisesti

calmly

New cards
42

arvostaa

appreciate

New cards
43

suvaita, sietää

tolerate

New cards
44

kritisoida, haastaa

call out on

New cards
45

kiusata, ahdistella

harass

New cards
46

toistaa

reiterate

New cards
47

kunnioittaa

respect

New cards
48

olla samaa mieltä

agree with/on

New cards
49

väitellä

argue

New cards
50

lausua uudestaan

re-state

New cards
51

päätös

decision

New cards
52

määrätietoinen, vakuuttava

assertive

New cards
53

kohdata, uhmata

confront

New cards
54

vastaus, reaktio

response

New cards
55

voimaannuttava

empowering

New cards
56

väittämä

statement

New cards
57

jatkuvasti

constantly

New cards
58

keskeyttää

interrupt

New cards
59

ymmärtää väärin

misunderstand

New cards
60

hämmentää

confuse

New cards
61

käydä puolustuskannalle

go on the offensive

New cards
62

omaksua, olettaa

assume

New cards
63

uhri

victim

New cards
64

kiusata

bully

New cards
65

alistuminen

submission

New cards
66

kutsua esiin, vedota

invoke

New cards
67

sääli

pity

New cards
68

kohtelias

polite

New cards
69

rehellinen

honest

New cards
70

harkita

consider

New cards
71

luopua, pidättyä, olla ilman

forgo

New cards
72

vaihtoehto

alternative

New cards
73

haitta

harm

New cards
74

nähtävissä oleva

foreseeable

New cards
75

turvautuminen

recourse

New cards
76

pohjimmiltaan, olennaisesti

fundamentally

New cards
77

kykenemätön

incapable of

New cards
78

tuki

support

New cards
79

yritys

attempt

New cards
80

viestiä

communicate

New cards
81

vaikuttaa

affect

New cards
82

johdonmukaisesti, yhteneväisesti

consistently

New cards
83

loukkaava, solvaava

abusive

New cards
84

alentava, nöyryyttävä

demeaning

New cards
85

tuhoava

destructive

New cards
86

saavutus, urotyö

feat

New cards
87

syvään iskostettu

hard-wired

New cards
88

kiintyä

get attached to

New cards
89

ahdistus

anxiety

New cards
90

sisäistetty

internalized

New cards
91

riittämättömyys

inadequacy

New cards
92

arvo

worth

New cards
93

vaihtoehto

option

New cards
94

pitää sisällään

include

New cards
95

sisältö

content

New cards
96

tarkka

accurate

New cards
97

korvata jotakin

substitute for

New cards
98

yksilöllinen

individualized

New cards
99

neuvot

advice

New cards
100

pätevöitynyt

qualified

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 160 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 265 people
Updated ... ago
4.1 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 1806 people
Updated ... ago
4.7 Stars(11)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard126 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard97 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard335 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard240 terms
studied byStudied by 161 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)