unit 2 engels voc

studied byStudied by 1 Person
0.0(0)
Get a hint
hint

competitive

1/126

Tags & Description

Studying Progress

New cards
126
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
126 Terms
New cards

competitive

concurrerend; prestatiegericht

New cards
New cards

to be the perfect fit ( for)

perfect passen voor

New cards
New cards

entrepreneurial skills

ondernemingsgerichte vaardigheden

New cards
New cards

to do an internship

stage lopen

New cards
New cards

unmatched

ongeëvenaard, buitengewoon

New cards
New cards

to hit the labour market

de arbeidsmarkt betreden

New cards
New cards

to work-off campus

buiten de campus werken

New cards
New cards

a work permit

werkvergunning

New cards
New cards

a hands-on programme

praktijkgericht, praktisch

New cards
New cards

an on-the-job training

praktijkopleiding, opleiding op de werkplek

New cards
New cards

a flexible career path

een flexibele loopbaan

New cards
New cards

to become proficient in/at

bedreven worden

New cards
New cards

to improve (up)on

verbeteren

New cards
New cards

to be dedicated to

toegewijd zijn aan, zich toeleggen op

New cards
New cards

to hold back ( from)

tegenhouden

New cards
New cards

to have drive

gedreven zijn

New cards
New cards

to gain insight into

inzicht krijgen in

New cards
New cards

valuable

waardevol, volwaardig (volledig)

New cards
New cards

to acquire an understanding of

een beeld krijgen van, inzicht verwerven in

New cards
New cards

thorough

grondig, gedegen

New cards
New cards

to pursue a career in

een carrière nastreven in

New cards
New cards

to move up the ranks

opklimmen

New cards
New cards

to look into opportunities

mogelijkheden bekijken

New cards
New cards

to trigger someone's interest in

iemands interesse wekken

New cards
New cards

to get involved

betrokken raken bij

New cards
New cards

to accomplish goals

doelen bereiken

New cards
New cards

rewarding

lonend, de moeite waard

New cards
New cards

a field of study

vakgebied

New cards
New cards

an undergraduate

een bachelorstudent

New cards
New cards

to have a Bachelor's degree in (English)

een bachelordiploma (Engels) hebben

New cards
New cards

a Master's degree in Applied Economics

een masterdiploma in Toegepaste Economische Wetenschappen

New cards
New cards

to complete a Master's thesis

een masterproef afwerken

New cards
New cards

to start on a doctorate

een doctoraat aanvangen

New cards
New cards

a PhD ( Doctor of Philosophy)

een doctor, een doctoraat

New cards
New cards

to shadow ( an expert)

(een expert) van nabij volgen

New cards
New cards

I prefer (+ing-form) to

ik verkies (boven)

New cards
New cards

i'd rather

ik heb/doe liever

New cards
New cards

according to (him)

volgens (hem)

New cards
New cards

You'd better ... rather than ...

je zou beter ... in plaats van ...

New cards
New cards

in my opinion, as far as I'm concerned

volgens mij

New cards
New cards

I'm afraid that

ik ben bang dat ... / sorry, maar ...

New cards
New cards

on the one hand, on the other hand

enerzijds, anderzijds

New cards
New cards

although

alhoewel

New cards
New cards

despite

ondanks

New cards
New cards

to be awarded a grant

een (studie)beurs toegekend krijgen

New cards
New cards

a stipend

een toelage, vergoeding

New cards
New cards

to be eligible ( to do smt/ for smt)

in aanmerking komen (om/voor)

New cards
New cards

an entrepeneur

een ondernemer

New cards
New cards

to found/ to launch a company

een bedrijf oprichten

New cards
New cards

a venture

risicovolle onderneming

New cards
New cards

debt(s)

schuld(en)

New cards
New cards

a prospectus

een (studie)gids

New cards
New cards

concise

kort, bondig

New cards
New cards

Mentorship

mentorschap

New cards
New cards

to drop out ( of school)

afhaken, van school gaan zonder diploma

New cards
New cards

to discourage (smb) from

ontmoedigen, ergens van weerhouden

New cards
New cards

to chart

in kaart brengen

New cards
New cards

a prospective customer

een potentiële klant

New cards
New cards

promising

veelbelovend

New cards
New cards

to give acces to

toegang geven tot

New cards
New cards

to fulfil smb potential

zich ontplooien, zijn mogelijkheden benutten

New cards
New cards

to chase rainbows

droombeelden najagen

New cards
New cards

to apply

solliciteren

New cards
New cards

to have good/better odds

goede/betere kansen hebben

New cards
New cards

to set up ( a venture)

oprichten ( van een bedrijf)

New cards
New cards

annual

jaarlijks

New cards
New cards

the turnover

omzet

New cards
New cards

to gain work experience

werkervaring opdoen

New cards
New cards

charity

liefdadigheid

New cards
New cards

tutoring

studiebegeleiding, bijles

New cards
New cards

a student loan

een studielening

New cards
New cards

graduation

afstuderen

New cards
New cards

take full advantage of

ten volle benutten

New cards
New cards

a viable project

een haalbaar project

New cards
New cards

an ingenious idea

een geniaal idee

New cards
New cards

the scope

het domein, het toepassingsgebied

New cards
New cards

an application

toepassing

New cards
New cards

to trial

uittesten

New cards
New cards

to patent

patenteren, patent nemen/krijgen op ( jij krijgt geld)

New cards
New cards

to plough money into

er geld in pompen

New cards
New cards

to propel

er toe aanzetten, voortstuwen, een boost krijgen

New cards
New cards

to stumble upon

aantreffen, toevallig tegenkomen

New cards
New cards

to dispose of smt

zich van iets ontdoen

New cards
New cards

Future Continuous (will+be+inf-ing

iets zal gebeuren in de toekomst .je hebt nog niet gestart, MET tijdsdaanduiding

New cards