Chapter 12: Part four

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

sales

1 / 126

Tags and Description

English

127 Terms

1

sales

verkoop, afzet

New cards
2

net sales

nettoverkoop

New cards
3

sales territory

afzetgebied, verkoopgeboed

New cards
4

sales target

verkoopdoelstelling

New cards
5

to meet the sales target

Voldoen aan de verkoopdoelstelling

New cards
6

We're €... short of our target

We blijven €... achter bij onze verkoopdoelstelling

New cards
7

to boost sales

de verkoop bevorderen

New cards
8

low sales

lage verkoop

New cards
9

rate of sales

verkoopcijfers

New cards
10

sales budget

verkoopbudget

New cards
11

commodity sales

verkoop van goederen

New cards
12

turnover

omzet

New cards
13

annual turnover

jaarlijkse omzet

New cards
14

estimated annual turnover

Geschatte jaaromzet, geschat handelsvolume

New cards
15

increase in turnover

Omzetgroei

New cards
16

in volume

Qua volume, volume-

New cards
17

surplus/excess

Surplus, overschot (2 termen)

New cards
18

sale of excess stock

Verkoop van overtollige voorraden

New cards
19

profit

winst

New cards
20

profit margin

winstmarge

New cards
21

We're working to a tight profit margin.

We werken met een kleine winstmarge

New cards
22

to show a profit

winst opleveren

New cards
23

to show a loss

verlies vertonen

New cards
24

to sell at a profit

Met winst verkopen

New cards
25

clear profit

zuivere winst

New cards
26

net profit

nettowinst

New cards
27

healthy profit

gezonde winst

New cards
28

net operating profit (NOP)

nettobedrijfsresultaat/-winst

New cards
29

net operating loss (NOL)

Nettobedrijfsverlies

New cards
30

paper profit

boekwinst

New cards
31

trading profit

bedrijfswinst

New cards
32

excess profit

overwinst

New cards
33

gross profit

brutowinst

New cards
34

accumulated profit

gecumuleerde winst

New cards
35

pre-tax profit

winst voor belastingen

New cards
36

There was a 40% increase in pre-tax profits for the six months up to July

In de zes maanden tot juli bedroeg de stijging van de winst voor belastingen 40%.

New cards
37

after-tax profit/profit after tax

winst na belastingen (2 termen)

New cards
38

profit and loss account (P&L account)

winst- en verliesrekening

New cards
39

non-profit-making

zonder winstoogmerk

New cards
40

profit-sharing

winstdeling

New cards
41

net profit

nettowinst

New cards
42

an accounting period

een boekhoudperiode

New cards
43

excess of sales

omzet (2de versie)

New cards
44

expenditure

kosten

New cards
45

sales costs

verkoopkosten

New cards
46

corporate profits

bedrijfswinsten

New cards
47

Turnover and profits have gradually improved

Omzet en winst zijn geleidelijk gestegen

New cards
48

to maximise profits

winst maximaliseren

New cards
49

small profits

kleine omzet

New cards
50

quick returns

snelle opbrengst

New cards
51

profitable/profit-making/profitably

Rendabel, winstgevend, voordelig

New cards
52

profitability

winstgevendheid, rentabiliteit

New cards
53

calculation of profitability

Berekening van de winstgevendheid

New cards
54

viable

Rendabel, haalbaar, levensvatbaar

New cards
55

viability

Rendabiliteit, levensvatbaarheid

New cards
56

to clear €... on a deal

een deal maken met €... winst

New cards
57

to break even

Kosten dekken, quitte spelen

New cards
58

break-even point (BEP)

rendabiliteitsdrempel

New cards
59

not commercially viable

Vanuit commercieel oogpunt niet levensvatbaar/rendabel

New cards
60

assets

activa

New cards
61

current assets

vlottende activa

New cards
62

fixed assets/capital assets

vaste activa (2 termen)

New cards
63

liquid assets

liquide middelen

New cards
64

personal assets

persoonlijke activa, persoonlijk vermogen

New cards
65

hidden assets

verborgen activa, stille reserves

New cards
66

tangible assets

materiële activa

New cards
67

intangible assets

immateriële activa

New cards
68

stocks/shares

aandelen (2 termen)

New cards
69

share certificate

Aandeelbewijs

New cards
70

earnings per share (EPS)

winst per aandeel

New cards
71

share value

waarde van het aandeel

New cards
72

shareholder value

aandeelhouderswaarde

New cards
73

share allocation

Toewijzing van aandelen

New cards
74

ordinary shares

gewone aandelen

New cards
75

non-voting shares

aandelen zonder stemrecht

New cards
76

share prices

aandelenkoersen

New cards
77

Let's sell before share prices fall any further

We moeten verkopen voor er een nog sterkere daling van de prijzen komt.

New cards
78

stock exchange/stock market

beurs (2 termen)

New cards
79

stock options

aandelenopties

New cards
80

stock market report

beursbericht/-overzicht

New cards
81

to trade on the stock market

op de beurs verhandelen

New cards
82

to play the stock market

op de beurs speculeren

New cards
83

bull market

haussemarkt, stijgende markt

New cards
84

bear market

baissemarkt, dalende markt

New cards
85

shareholder

aandeelhouder

New cards
86

Dutch shareholders

Nederlandse aandeelhouders

New cards
87

stockbroker

effectenmakelaar

New cards
88

to invest

investeren

New cards
89

to reinvest/plough back

herinvesteren (2 termen)

New cards
90

to put money into

geld investeren in

New cards
91

investment

investering, belegging

New cards
92

investment policy

Beleggingsbeleid

New cards
93

return on investment (ROI)

Rendement op investeringen

New cards
94

investment portfolio

beleggingsportefeuille

New cards
95

percentage

percentage

New cards
96

investor

investeerder, belegger

New cards
97

small investor

kleine belegger

New cards
98

in the short term

op korte termijn

New cards
99

in the long term

op lange termijn

New cards
100

to make a difference

een verschil maken

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 46 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1461 people
Updated ... ago
4.6 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 466 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1184 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)