ALLES examen ned(T4,5,7) wetsch, p172-174

studied byStudied by 5 people
5.0(1)
get a hint
hint

ACCURAAT

1 / 241

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

242 Terms

1

ACCURAAT

correct, precies

New cards
2

CONTEMPORAIN

hedendaags

New cards
3

CONTRAPRODUCTIEF

niet productief

New cards
4

FUNEST

zeer schadelijk

New cards
5

LEGIO

zeer talrijk

New cards
6

EXHAUSTIEF

totaal, volledig

New cards
7

COMPULSIEF

dwingend,dwangmatig

New cards
8

ARBITRAIR

willekeurig

New cards
9

PROVISOIR

voorlopig

New cards
10

LATENT

verborgen

New cards
11

EXCESSIEF

buitenmatig

New cards
12

DISTINCTIEF

onderscheidend

New cards
13

PERTINENT

stipt, nauwkeurig

New cards
14

SAILLANT

opvallend

New cards
15

PROACTIEF

initiërend, assertief

New cards
16

ADHERENT

nauw verwant

New cards
17

EXUBERANT

overdadig, overstelpend

New cards
18

RESPECTIEVELIJK

in volgorde

New cards
19

COHERENT

samenhangend

New cards
20

PERSISTENT

volhardend

New cards
21

COMPENDIUM

Bijlage

New cards
22

DOGMA

doctrine, leerstelling

New cards
23

PRESUMPTIE

vermoeden,

veronderstelling

New cards
24

EXPANSIE

uitbreiding

New cards
25

SUMMUM

hoogtepunt, top

New cards
26

COHERENTIE

samenhang

New cards
27

HIAAT

plaats waar iets ontbreekt

New cards
28

ANOMALIE

afwijking

New cards
29

DISCREPANTIE

verschil

New cards
30

PENDANT

tegenhanger

New cards
31

OPUS

werkstuk

New cards
32

CASUS

geval

New cards
33

EQUIVALENT

iets met een gelijke waarde als iets anders

New cards
34

ADAPTATIE

bijstelling, aanpassing

New cards
35

STAGNEREN

tot stilstand komen, blijven steken

New cards
36

LOBBYEN

politieke druk uitoefenen

New cards
37

VULGARISEREN

populariseren

New cards
38

REDUCEREN

terugbrengen

New cards
39

achteraf

A POSTERIORI

New cards
40

CONFER

zie

New cards
41

precies het zelfde

IDEM DITTO

New cards
42

in het uiterste geval

IN EXTREMIS

New cards
43

onmiddellijk

STANTE PEDE

New cards
44

op zich

AN SICH

New cards
45

sterker nog

A FORTIORI

New cards
46

feitelijk

DE FACTO

New cards
47

voorwaarde waaraan absoluut voldaan moet worden

CONDICIO

New cards
48

DIXIT

heeft gezegd

New cards
49

van het zuiverste bloed

PUR SANG

New cards
50

QUASI

zo goed als

New cards
51

aangepast voor een andere toepassing

MUTATIS MUTANDIS

New cards
52

CONFORM

zoals, in overeenstemming

New cards
53

van vroeger, als van vooraf

A PRIORI

New cards
54

vooraan voor een publiek lesgeven, zonder interactie

EX CATHEDRA

New cards
55

In wezen, op zich

IN SE

New cards
56

specifiek voor een bepaald geval

AD HOC

New cards
57

op het mededelingenbord

AD VALVAS

New cards
58

wat moest aangetoond worden

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM

New cards
59

met een schone lei beginnen

TABULA RASA

New cards
60

vanaf het allereerste begin

AB OVO

New cards
61

achteraf beschouwd

A POSTERIORI

New cards
62

gevat, raak, snel

AD REM

New cards
63

in zijn geheel, volledig

IN EXTENSO

New cards
64

toekomstig

New cards
65

dat is, dat wil zeggen

ID EST

New cards
66

in dat geval

IN CASU

New cards
67

Interne tegenspraak

CONTRADICTIO IN TERMINIS

New cards
68

PLENAIR

buiten, in open lucht

New cards
69

CONSOLIDEREN

tot eenheid komen

New cards
70

NIVELLERING

op een gelijk niveau brengen

New cards
71

CORRELATIE

verband

New cards
72

IDIOSYNCRATISCH

eigenschap waarmee je onderscheid maakt

New cards
73

ADEQUAAT

geschikt voor het beoogde doel

New cards
74

ANALOOG/EQUIVALENT

overeenkomstig met

New cards
75

ACTUEEL/CONTEMPORAIN

hedendaags

New cards
76

CALAMITEUS/FUNEST

desastreus

New cards
77

MARKANT/NOTABEL

opmerkelijk

New cards
78

LIJZIG/MONOTOON

eentonig

New cards
79

PARTIEEL/TEN DELE

geedeeltelijk

New cards
80

PERSUASIEF/PROBAAT

overtuigend

New cards
81

PROGRESSIEF

vooruitstrevend

New cards
82

INNOVATIEF

vernieuwend

New cards
83

STRINGENT/SUMMIER

beknopt

New cards
84

UTILISATIE/APPLICATIE

toepassing

New cards
85

COHESIE/COHERENTIE

samenhanf

New cards
86

handelsbalans

de waardeverhouding tussen het saldo van de totale invoer en de totale uitvoer van een land

New cards
87

transitohandel

doorvoerhandel

New cards
88

inflatie

waardevermindering van geld

New cards
89

deflatie

waardevermeerdering van geld

New cards
90

valutamarkt

geheel van vraag na een aanbod van de buitenlandse munten, ook: wisselmarkt

New cards
91

kasbon

termijnbelleging van een vast rente, in de vorm van een schuldbrief van de financiele instelling, met coupons voor de jaarlijkse rente

New cards
92

rentevoet

percentage van rente

New cards
93

debetsaldo

negatieve stand van bankrekening

New cards
94

solvabiliteit

de toestand dat iemand of een onderneming in staat is aan zijn of haar geldekijken verplichtingen te voldoen.

New cards
95

liquide

onmiddellijk beschikbaar geld

New cards
96

dividend

periodieke uitkering van de winst aan de aandeelhouders van een onderneming

New cards
97

aandeel

eigendomsbewijzen van de deelneming in e vennootschap

New cards
98

obligatie

schuldbrief van een lening van een staat, provincie, gemeente,.. of van een vennootschap

New cards
99

hypotheek

het aangaan van een schuld met dat goed als pand, dat in het bezit blijft van de pandgever zolang hij aan zijn verplichtingen voldoet

New cards
100

degressief

in zekere verhouding afnemend in verband met, gekoppeld aan de stijging van iets anders

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3912 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 120 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 94 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard68 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard115 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 3535 people
Updated ... ago
4.9 Stars(48)