Isyung Pangkapaligiran

studied byStudied by 47 People
0.0(0)
get a hint
hint

solid waste

1/19

Tags & Description

Studying Progress

New cards
19
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
19 Terms
New cards

solid waste

tinatapong basura na nanggagaling sa mga kabahayan, institutions industries, agriculture sectors at iba pa

New cards
New cards

leachate

katas ng basura na nagkokontamina sa tubig

New cards
New cards

methane

nakakalasong gas sa basura

New cards
New cards

waste management

wastong pagkuha, paglipat, pagtatapon, o paggamit, at pagsubaysay ng basura

New cards
New cards

R.A. 9003

(ecological solid waste management of 2000) - pagtatag ng National Solid Waste Management Commission at ng National Ecology Center

New cards
New cards

MRF

Material Recovery Facility - isang pasilidad na pinaglalagyan ng mga nakolektang nabubulok na basura para gawing compost.

New cards
New cards

Non - Governmental Organizations

Mother Earth Foundation Bantay Kalikasan Greenpeace Philippines

New cards
New cards

deforestation

pangmatagalan at permanenteng pagkasira ng kagubatan

New cards
New cards

halimbawa ng deforestation

illegal logging

New cards
New cards

pagmimina

ang iba't - ibang mineral ay kinukuha at pinoproseso upang gawing tapos na produkto

New cards
New cards

Philippine Mining Act

(1995) makapagbigay ng makabuluhang pang lipunan at kaligtasan mula sa pagmimina

New cards
New cards

Executive Order

mapagpatibay ang proteksyong pangkapaligiran

New cards
New cards

Philippine Resources Act of 2021

makatuwirang pagsasaliksik sa pagmimina at pagsubaybay sa paggamit ng mga yamang mineral

New cards
New cards

Quarrying

pagtitibag, paghuhukay, o pagbabarena ng mga bundok upang kumuha ng mineral

New cards
New cards

Climate change

abnormal na pagbabago sa klima ng buong mundo

New cards
New cards

global warming

abnormal na pag-init ng temperatura

New cards
New cards

global cooling

abnormal na pag lamig ng temperatura

New cards
New cards

R.A 9279

CLIMATE CHANGE ACT OF 2009 - pagbabalangkas ng pamahalaan ng mga programa at proyekto

New cards
New cards

Programa para sa climate change

Clean Air Act 1999

New cards