stamtijden latijn tot xxv

studied byStudied by 1 Person
0.0(0)
Get a hint
hint

esse

1/100

Tags & Description

cap xxi tm xxv

Studying Progress

New cards
100
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
100 Terms
New cards

esse

fui, -, zijn

New cards
New cards

cognoscere

cognovi, cognitum, herkennen, leren kennen

New cards
New cards

vincere

vici, victum, overwinnen

New cards
New cards

credere (+ dat)

creditdi, creditum, geloven (in), als waar beschouwen, (geloof hecht aan), (vertrouwen)

New cards
New cards

fallere

fefelli, falsum, bedriegen

New cards
New cards

capere

cepi, captum, pakken, nemen

New cards
New cards

vincire

vinxi, vinctum, boeien, vastbinden

New cards
New cards

facere

feci, factum, maken, doen

New cards
New cards

claudere

Claus, clausum, sluiten

New cards
New cards

dicere

dixi, dictum, zeggen, noemen

New cards
New cards

monere

monui, monitum, waarschuwen

New cards
New cards

mordere

momordi, morsum, bijten

New cards
New cards

aperire

aperui, apertum, openen

New cards
New cards

fremere,

fermui, -, grommen

New cards
New cards

cavere

cavi, cautum, oppassen voor

New cards
New cards

resistere

restiti, -, weerstand bieden aan

New cards
New cards

solvere

solvi, solutum, losmaken, betalen, laten gaan

New cards
New cards

scribere

scripsi, scriptum, schrijven

New cards
New cards

terrere

terrui, territum, verschrikken, bang maken

New cards
New cards

salire

salui, springen

New cards
New cards

rumpere

rupi, ruptum, breken

New cards
New cards

cedere

cessi, cessum, gaan, wijken, zich terugtrekken

New cards
New cards

prehendere

prehendi, prehensum, grijpen, pakken

New cards
New cards

recedere

recessi, recessum, teruggaan

New cards
New cards

procedere

processi, processum, vooruit gaan

New cards
New cards

aperire

aperui, apertum, openen

New cards
New cards

sinere

Sivi, situm, toestaan

New cards
New cards

deridere

derisi, derisum, uitlachen, bespotten

New cards
New cards

tremere

tremui, trillen

New cards
New cards

pellere

pepulli, pulsum, verdrijven, verjagen, stoten, slaan

New cards
New cards

removere

removi, remotum, verwijderen

New cards
New cards

posse

potui, kunnen

New cards
New cards

scindere

scidi, scissum, scheuren

New cards
New cards

emere

emi, emptum, kopen

New cards
New cards

venire

veni, ventum, komen

New cards
New cards

advenire

adveni, adventum, aankomen

New cards
New cards

ferre

tuli, latum, dragen, brengen

New cards
New cards

tradere

tradidi, traditum, overhandigen, overleveren

New cards
New cards

mittere

misi, missum, zenden, sturen

New cards
New cards

intellegere

intellexi, intellectum, begrijpen

New cards
New cards

dimittere

dimisi, dimissum, wegsturen, uitzenden

New cards
New cards

poscere

poposci, eisen

New cards
New cards

continere

continui, contentus, bevatten

New cards
New cards

monere

monui, monitum de, waarschuwen voor, herinneren aan

New cards
New cards

legere

legi, lectum, lezen

New cards
New cards

merere

merui, meritum, verdienen, waard zijn

New cards
New cards

ostendere

ostendi, ostentum, tonen

New cards
New cards

videre

vidi, visum, zien

New cards
New cards

perdere

perdidi, perditum, verliezen, vernietigen

New cards
New cards

promittere

promisi, promissus, beloven

New cards
New cards

includere

inclusi, inclusum, opsluiten

New cards
New cards

ducere

duxi, ductum, leiden, voeren

New cards
New cards

afferre

attuli, allatum, dragen, brengen, voeren naar, aanvoeren, naar voren brengen

New cards
New cards

fugere

fugi, vluchten

New cards
New cards

aspicere

aspexi, aspectum, kijken naar

New cards
New cards

debere

debui, debitum, moeten, verschuldigd/verplicht zijn

New cards
New cards

fieri

factum est, gedaan/gemaakt, worden, ontstaan, gebeuren

New cards
New cards

velle

volui, willen

New cards
New cards

ire

ii, gaan

New cards
New cards

dolere

dolui, pijn doen

New cards
New cards

frangere

fregi, fractum, breken

New cards
New cards

cadere

cecidi, vallen

New cards
New cards

movere

movi, motum, bewegen

New cards
New cards

noscere

novi, notum, leren kennen, te weten komen (kennen, weten)

New cards
New cards

lavare

lavi, lautum, wassen

New cards
New cards

dare

dedi, datum, geven

New cards
New cards

ludere

lusi, lusum, spelen

New cards
New cards

reprehendere

reprehendi, reprehensum, bekritiseren

New cards
New cards

iacere

iacui, liggen

New cards
New cards

iacere

ieci, iactum, gooien

New cards
New cards

cupere

cupivi, wensen, verlangen

New cards
New cards

osculari

osculatus sum, kussen

New cards
New cards

comitari

comitatus sum, vergezellen

New cards
New cards

conari

conatus sum, proberen

New cards
New cards

vereri

veritus sum, vrezen, bang zijn voor

New cards
New cards

fateri

fassus sum, bekennen, toegeven

New cards
New cards

pati

passus sum, lijden, ondergaan, verdragen

New cards
New cards

loqui

locutus sum, spreken

New cards
New cards

mentiri

mentitus sum, liegen

New cards
New cards

regere

rexi, rectum, regeren, besturen

New cards
New cards

trahere

traxi, tractum, trekken

New cards
New cards

interficere

interfeci, interfectum, doden

New cards
New cards

constituere

constitui, constitutum, vaststellen, besluiten

New cards
New cards

iubere

iussi, iussum, bevelen

New cards