stamtijden latijn tot xxv

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

esse

1 / 99

Tags and Description

Latin

10th

cap xxi tm xxv

100 Terms

1

esse

fui, -, zijn

New cards
2

cognoscere

cognovi, cognitum, herkennen, leren kennen

New cards
3

vincere

vici, victum, overwinnen

New cards
4

credere (+ dat)

creditdi, creditum, geloven (in), als waar beschouwen, (geloof hecht aan), (vertrouwen)

New cards
5

fallere

fefelli, falsum, bedriegen

New cards
6

capere

cepi, captum, pakken, nemen

New cards
7

vincire

vinxi, vinctum, boeien, vastbinden

New cards
8

facere

feci, factum, maken, doen

New cards
9

claudere

Claus, clausum, sluiten

New cards
10

dicere

dixi, dictum, zeggen, noemen

New cards
11

monere

monui, monitum, waarschuwen

New cards
12

mordere

momordi, morsum, bijten

New cards
13

aperire

aperui, apertum, openen

New cards
14

fremere,

fermui, -, grommen

New cards
15

cavere

cavi, cautum, oppassen voor

New cards
16

resistere

restiti, -, weerstand bieden aan

New cards
17

solvere

solvi, solutum, losmaken, betalen, laten gaan

New cards
18

scribere

scripsi, scriptum, schrijven

New cards
19

terrere

terrui, territum, verschrikken, bang maken

New cards
20

salire

salui, springen

New cards
21

rumpere

rupi, ruptum, breken

New cards
22

cedere

cessi, cessum, gaan, wijken, zich terugtrekken

New cards
23

prehendere

prehendi, prehensum, grijpen, pakken

New cards
24

recedere

recessi, recessum, teruggaan

New cards
25

procedere

processi, processum, vooruit gaan

New cards
26

aperire

aperui, apertum, openen

New cards
27

sinere

Sivi, situm, toestaan

New cards
28

deridere

derisi, derisum, uitlachen, bespotten

New cards
29

tremere

tremui, trillen

New cards
30

pellere

pepulli, pulsum, verdrijven, verjagen, stoten, slaan

New cards
31

removere

removi, remotum, verwijderen

New cards
32

posse

potui, kunnen

New cards
33

scindere

scidi, scissum, scheuren

New cards
34

emere

emi, emptum, kopen

New cards
35

venire

veni, ventum, komen

New cards
36

advenire

adveni, adventum, aankomen

New cards
37

ferre

tuli, latum, dragen, brengen

New cards
38

tradere

tradidi, traditum, overhandigen, overleveren

New cards
39

mittere

misi, missum, zenden, sturen

New cards
40

intellegere

intellexi, intellectum, begrijpen

New cards
41

dimittere

dimisi, dimissum, wegsturen, uitzenden

New cards
42

poscere

poposci, eisen

New cards
43

continere

continui, contentus, bevatten

New cards
44

monere

monui, monitum de, waarschuwen voor, herinneren aan

New cards
45

legere

legi, lectum, lezen

New cards
46

merere

merui, meritum, verdienen, waard zijn

New cards
47

ostendere

ostendi, ostentum, tonen

New cards
48

videre

vidi, visum, zien

New cards
49

perdere

perdidi, perditum, verliezen, vernietigen

New cards
50

promittere

promisi, promissus, beloven

New cards
51

includere

inclusi, inclusum, opsluiten

New cards
52

ducere

duxi, ductum, leiden, voeren

New cards
53

afferre

attuli, allatum, dragen, brengen, voeren naar, aanvoeren, naar voren brengen

New cards
54

fugere

fugi, vluchten

New cards
55

aspicere

aspexi, aspectum, kijken naar

New cards
56

debere

debui, debitum, moeten, verschuldigd/verplicht zijn

New cards
57

fieri

factum est, gedaan/gemaakt, worden, ontstaan, gebeuren

New cards
58

velle

volui, willen

New cards
59

ire

ii, gaan

New cards
60

dolere

dolui, pijn doen

New cards
61

frangere

fregi, fractum, breken

New cards
62

cadere

cecidi, vallen

New cards
63

movere

movi, motum, bewegen

New cards
64

noscere

novi, notum, leren kennen, te weten komen (kennen, weten)

New cards
65

lavare

lavi, lautum, wassen

New cards
66

dare

dedi, datum, geven

New cards
67

ludere

lusi, lusum, spelen

New cards
68

reprehendere

reprehendi, reprehensum, bekritiseren

New cards
69

iacere

iacui, liggen

New cards
70

iacere

ieci, iactum, gooien

New cards
71

cupere

cupivi, wensen, verlangen

New cards
72

osculari

osculatus sum, kussen

New cards
73

comitari

comitatus sum, vergezellen

New cards
74

conari

conatus sum, proberen

New cards
75

vereri

veritus sum, vrezen, bang zijn voor

New cards
76

fateri

fassus sum, bekennen, toegeven

New cards
77

pati

passus sum, lijden, ondergaan, verdragen

New cards
78

loqui

locutus sum, spreken

New cards
79

mentiri

mentitus sum, liegen

New cards
80

regere

rexi, rectum, regeren, besturen

New cards
81

trahere

traxi, tractum, trekken

New cards
82

interficere

interfeci, interfectum, doden

New cards
83

constituere

constitui, constitutum, vaststellen, besluiten

New cards
84

iubere

iussi, iussum, bevelen

New cards
85

incipere

coepi, coeptum, beginnen

New cards
86

accedere

accessi, naderen, dichtbij komen

New cards
87

occidere

occidi, occisum, doden

New cards
88

reperire

repperi, repertus, vinden

New cards
89

petere

petivi, petitum

New cards
90

quaerere

quaesivi, quaesitum, zoeken

New cards
91

ascendere

ascendi, (be)klimmen

New cards
92

reddere

reddidi, redditum, teruggeven

New cards
93

descendere

descendi, afdalen

New cards
94

deserere

deserui, desertum, teruggeven

New cards
95

gerere

gessi, gestum, dragen, voeren, uitvoeren

New cards
96

relinquere

reliqui, relictum

New cards
97

profiscisci

profectus sum, vertrekken

New cards
98

polliceri

pollicitus sum, beloven

New cards
99

sequi

secutus sum, volgen

New cards
100

oblivisci

obllitum, vergeten

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10273 people
Updated ... ago
4.8 Stars(44)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 71 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)