phrases, patterns and collocations

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

act in good/bad faith

1 / 129

Tags and Description

130 Terms

1

act in good/bad faith

działać w dobrej/złej wierze

New cards
2

act out of desperation/necessity

działać w desperacji/konieczności

New cards
3

act the part/role of

udawać/grać rolę

New cards
4

act on sb’a advice/orders/behalf

zastosować się do zaleceń/rozkazów/występować w imieniu

New cards
5

put on an act

udawać

New cards
6

get your act together

wziąć się w garść

New cards
7

in the act of doing

w trakcie

New cards
8

behaviour towards

zachowanie wobec

New cards
9

pattern of behaviour

wzorzec zachowania

New cards
10

on your best behaviour

dobrze się zachowywać

New cards
11

aggressive/antisocial/violent/bad/good/exemplary behaviour

agresywne/antyspołeczne/brutalne/złe/dobre/wzorowe zachowanie

New cards
12

consequence of

konsekwencje

New cards
13

accept/face the consequence

zaakceptować/ponieść konsekwencje

New cards
14

serious/disastrous/dire consequence

poważne/katastrofalne/tragiczne konsekwencje

New cards
15

as a consequence/consequence in

w konsekwencji

New cards
16

of no/little consequence

o żadnym/niewielkim znaczeniu

New cards
17

cry with pain/happiness/relief

płakać z bólu/szczęścia/ulgi

New cards
18

cry over/about

płakać nad/opłakiwać

New cards
19

cry for help

wołanie o pomoc

New cards
20

cry yourself to sleep

płakać do snu

New cards
21

cry your eyes/heart out

wypłakiwać oczy/serce

New cards
22

cry on sb’s shoulder

wypłakiwać się na czyimś ramieniu

New cards
23

have a good cry

dobrze popłakać

New cards
24

cry of

krzyk

New cards
25

a far cry from

dalekie od

New cards
26

dead (set) against (doing)

przeciwny

New cards
27

go dead

zginąć

New cards
28

drop dead

paść trupem

New cards
29

in dead trouble

na pewno umrzeć

New cards
30

dead and buried

martwy i pogrzebany

New cards
31

dead silence

martwa cisza

New cards
32

dead centre

sam środek

New cards
33

dead and gone

umrzeć i zniknąć

New cards
34

dead tired

śmiertelnie zmęczony

New cards
35

dead ahead

na wprost

New cards
36

in effect

w rezultacie

New cards
37

have an/no/little/some effect (on)

mieć/nie mieć/mało/trochę wpływu na

New cards
38

come into effect

wejść w życie

New cards
39

put/bring sth into effect

wprowadzić w życie

New cards
40

adverse/beneficial effect

(nie)korzystny wpływ na

New cards
41

for effect

dla efektu

New cards
42

with effect from

ze skutkiem (mocą) od

New cards
43

feel free

nie krępuj się/czuć wolność

New cards
44

get/have a feel for

dostać/mieć bezpłatne przez

New cards
45

feel like (doing)

czuś się jak

New cards
46

feel as if/as though

mieć wrażenie jak/czuć się jak

New cards
47

feel strongly about

czuć/uważać coś mocno

New cards
48

feel the effects/benefits of

odczuwać skutki/korzyści

New cards
49

feel guilty

czuć się winnym

New cards
50

feel your way

wyczuć swoją drogę

New cards
51

feel at home

poczuć się jak w domu

New cards
52

health service

służba zdrowia

New cards
53

good/bad for your health

dobre/złe dla zdrowia

New cards
54

in good/poor health

w dobrej/złej kondycji zdrowotnej

New cards
55

ill health

zły stan zdrowia

New cards
56

health and safety

zdrowie i bezpieczeństwo

New cards
57

health hazard/risk

zagrożenie dla zdrowia

New cards
58

health centre

ośrodek zdrowia

New cards
59

health club

klub fitness

New cards
60

health food

zdrowa żywność

New cards
61

critically/seriously/terminally ill

poważnie chory

New cards
62

fall/be taken ill (with)

zachorować

New cards
63

kind of sb to do

miłe z czyjejś strony

New cards
64

respond in kind

odpowiedzieć tak samo

New cards
65

kinds of

rodzaje

New cards
66

of some/any kind

jakiś (konkretny)/jakikolwiek (dowolny)

New cards
67

of a/the kind

swego/tego rodzaju

New cards
68

kind regards

z wyrazami szacunku

New cards
69

laugh at/about

śmiać się z

New cards
70

laugh in sb’s face

śmiać się komuś w twarz

New cards
71

make sb laugh

rozśmieszyć kogoś

New cards
72

have a good laugh

dobrze się pośmiać

New cards
73

have the last laugh

śmiać się ostatnim

New cards
74

don’t make me laugh

nie rozśmieszaj mnie

New cards
75

a laugh a minute

kupa śmiechu

New cards
76

put sb’s life at risk

ryzykować (czyimś) życiem

New cards
77

lose a life

stracić życie

New cards
78

bring sth to life

ożywić

New cards
79

come to life

ożyć

New cards
80

not on your life

nigdy w życiu

New cards
81

save sb’s life

ocalić komuś życie

New cards
82

take your own life

odebrać sobie życie

New cards
83

that’s/this is the life

takie jest życie

New cards
84

quality of life

jakość życia

New cards
85

live a life of crime/luxury

żyć poza prawem/w luksusie

New cards
86

live to the age of

dożyć wieku

New cards
87

can live with

móc żyć z

New cards
88

live and let live

żyć i dać żyć

New cards
89

live and learn

żyj i ucz się

New cards
90

live beyond/within your means

żyć ponad/liczyć się z groszem

New cards
91

live in hope

żyć w nadziei

New cards
92

live a lie

żyć w kłamstwie

New cards
93

live to tell the tale

żyć, aby opowiedzieć historię

New cards
94

medicine cabinet

apteczka

New cards
95

take medicine

brać leki

New cards
96

alternative/complementary/herbal medicine

alternatywna/uzupełniająca/ziołowa medycyna

New cards
97

polite to

uprzejmy dla

New cards
98

polite of

uprzejme z (czyjejś strony)

New cards
99

just/only being polite

tylko/po prostu uprzejmy

New cards
100

polite conversation

uprzejma rozmowa

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 46 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1461 people
Updated ... ago
4.6 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 466 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1184 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)