LATIJN VOC

studied byStudied by 0 People
0.0(0)
Get a hint
hint

agr-

1/884

Tags & Description

Studying Progress

New cards
884
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
884 Terms
New cards

agr-

ăger, ăgri, m.

 1. de akker, het veld

 2. het gebied

New cards
New cards

fin-

fīnis, fīnis, m.

 1. het einde

 2. de grens

 3. het doel

 4. (mv.) het grondgebied

New cards
New cards

terr-

terra, terrae, vr. de aarde, het land

New cards
New cards

animal-

ănimal, animālis, onz. het levend wezen, het dier

New cards
New cards

anim-

ănimus, ănimi, m.

 1. de geest, de ziel

 2. het hart, het gemoed

New cards
New cards

ingeni-

ingĕnium, ingĕnii, onz.

 1. de aard, het karakter

 2. het verstand

New cards
New cards

ment-

mens, mentis, vr.

 1. de geest

 2. de gedachte

New cards
New cards

mens-

mensa, mensae, vr. de tafel

New cards
New cards

mens-

mensis, mensis, m. de maand

New cards
New cards

ann-

annus, anni, m. het jaar

New cards
New cards

aqu-

ăqua, ăquae, vr. het water

New cards
New cards

arbor-

arbor, árboris, vr. de boom

New cards
New cards

art-

ars, artis, vr.

 1. de vaardigheid

 2. de kunst

New cards
New cards

auctoritat-

auctōritas, auctoritātis, vr. het gezag

New cards
New cards

aur-

aurum, auri, onz. het goud

New cards
New cards

auxili-

auxĭlium, auxĭlii, onz. de hulp

New cards
New cards

av-

ăvis, ăvis, vr. de vogel

New cards
New cards

av-

ăvus, ăvi, m. de grootvader

New cards
New cards

bell-

bellum, belli, onz. de oorlog

New cards
New cards

arm-

arma, armōrum, onz. (mv.) de wapens

New cards
New cards

exercitu-

exércitus, exércitūs, m. het leger

New cards
New cards

ferr-

ferrum, ferri, onz.

 1. het ijzer

 2. het wapen

New cards
New cards

foeder-

foedus, foéderis, onz. het verdrag

New cards
New cards

gladi-

glădius, glădii, m. het zwaard

New cards
New cards

host-

hostis, hostis, m. de vijand

New cards
New cards

hospit-

hospes, hóspitis, m.

 1. de gastheer

 2. de gastvriend, de gast

New cards
New cards

insidi-

insĭdiae, insidiārum, vr. (mv.) de hinderlaag

New cards
New cards

milit-

mīles, mīlitis, m. de soldaat

New cards
New cards

pac-

pax, pācis, vr. de vrede

New cards
New cards

pericul-

perīculum, perīculi, onz. het gevaar

New cards
New cards

proeli-

proélium, proélii, onz. de veldslag

New cards
New cards

pugn-

pugna, pugnae, vr. het gevecht

New cards
New cards

sanguin-

sanguis, sánguinis, m. het bloed

New cards
New cards

soci-

sŏcius, sŏcii, m.

 1. de kameraad

 2. de bondgenoot

New cards
New cards

vulner-

vulnus, vúlneris, onz. de wonde

New cards
New cards

cael-

caelum, caeli, onz. de hemel

New cards
New cards

camp-

campus, campi, m. de (open) vlakte

New cards
New cards

capit-

căput, căpitis, onz.

 1. het hoofd

 2. de hoofdstad

 3. het hoofdstuk

New cards
New cards

carmin-

carmen, cárminis, onz.

 1. het gedicht

 2. het lied

New cards
New cards

caus-

causa, causae, vr. de oorzaak

New cards
New cards

(gen. +) causā

wegens, om (te)

New cards
New cards

cen-

cēna, cēnae, vr.

 1. het avondeten

 2. de maaltijd

New cards
New cards

cib-

cĭbus, cĭbi, m. het voedsel, het eten

New cards
New cards

vin-

vīnum, vīni, onz. de wijn

New cards
New cards

civ-

cīvis, cīvis, m. de burger

New cards
New cards

civitat-

cīvitas, civitātis, vr.

 1. de staat

 2. de stam, het volk

 3. de stad

New cards
New cards

comit-

cŏmes, cŏmitis, m./vr. de kameraad

New cards
New cards

copi-

cōpia, cōpiae, vr.

 1. de voorraad

 2. de massa, de overvloed

New cards
New cards

op-

ops, ŏpis, vr.

 1. de macht

 2. de hulp, het hulpmiddel

 3. (mv.) de rijkdom

New cards
New cards

vīs

(geen gen.), vr. acc. vīm, abl. vī mv. vires, virium, viribus

 1. de kracht

 2. de macht

 3. het geweld

New cards
New cards

corpor-

corpus, córporis, onz. het lichaam

New cards
New cards

aur-

auris, auris, vr. het oor

New cards
New cards

cord-

cor, cordis, onz. het hart

New cards
New cards

dent-

dens, dentis, m. de tand

New cards
New cards

digit-

dĭgitus, dĭgiti, m. de vinger

New cards
New cards

facie-

făcies, faciēi, vr.

 1. het uitzicht

 2. het (aan)gezicht

New cards
New cards

manu-

mănus, mănūs, vr.

 1. de hand

 2. de troep

New cards
New cards

membr-

membrum, membri, onz. het lid

New cards
New cards

or-

ōs, ōris, onz.

 1. de mond

 2. het (aan)gezicht

New cards
New cards

pector-

pectus, péctoris, onz. de borst(kas)

New cards
New cards

ped-

pēs, pĕdis, m. de voet

New cards
New cards

terg-

tergum, tergi, onz. de rug

New cards
New cards

ventr-

venter, ventris, m. de buik

New cards
New cards

vultu-

vultus, vultūs, m.

 1. de gelaatsuitdrukking

 2. het aangezicht

New cards
New cards

custod-

custos, custōdis, m. de bewaker

New cards
New cards

decor-

dĕcus, decōris, onz.

 1. het sieraad

 2. de roem

New cards
New cards

de-

deus / -a dei / -ae, m. / vr. de god / de godin

New cards
New cards

die-

dies, diēi, m./vr. de dag

New cards
New cards

luc-

lux, lūcis, vr. het licht, het daglicht

New cards
New cards

noct-

nox, noctis, vr. de nacht

New cards
New cards

sol-

sōl, sōlis, m. de zon

New cards
New cards

domin-

dŏminus / -a dŏmini / -ae, m. / vr. de meester / de meesteres

New cards
New cards

domu-

dŏmus, dŏmūs, vr. het huis

New cards
New cards

dŏmi

bijw. thuis

New cards
New cards

dŏmum

bijw. naar huis

New cards
New cards

epistul-

epístula, epístulae, vr. de brief

New cards
New cards

litter-

líttera, lítterae, vr.

 1. de letter

 2. (mv.) de brief

 3. (mv.) de literatuur

New cards
New cards

equ-

ĕquus, ĕqui, m. het paard

New cards
New cards

equit-

ĕques, ĕquitis, m.

 1. de ruiter

 2. de ridder

New cards
New cards

exempl-

exémplum, exémpli, onz. het voorbeeld

New cards
New cards

exsul-

exsul, éxsulis, m. de banneling

New cards
New cards

fam-

fāma, fāmae, vr.

 1. het gerucht

 2. de faam

New cards
New cards

famili-

familia, familiae, vr. de familie (= het gezin en het personeel)

New cards
New cards

coniug-

coniunx, cóniugis, m./vr.

 1. de echtgenoot, de (getrouwde) man

 2. de echtgenote, de (getrouwde) vrouw

New cards