cogi

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Harita

1 / 111

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

112 Terms

1

Harita

Yeryüzü şekillerinin belirli bir ölçekle küçültülerek, kuşbakışı bir biçimde bir düzleme aktarılmasıdır. Veriler doğrusal veya çizgisel bir şekilde aktarılabilir.

New cards
2

Kroki

Ölçeksiz, kuşbakışı ve taslak biçimindedir.

New cards
3

Haritalardaki Hataların Sebepleri

 • Dünya'nın Geoid Şekli

New cards
4
 • Ölçek (ayrıntı azalır)

New cards
5
 • Yer Şekilleri

New cards
6

Projeksiyon

Dünyanın bir düzleme aktarılma biçimi.

New cards
7

Mercator Projeksiyon yöntemi

En çok kullanılan projeksiyon yöntemi. (Google Maps vb. sistemlerde)

New cards
8

Harita Unsurları

 • Başlık

New cards
9
 • Yön oku

New cards
10
 • Lejant (Harita Sözlüğü)

New cards
11
 • Ölçek (Kesir ölçek veya çizgi ölçek)

New cards
12

Çizgi ölçek

New cards
13

Kesir Ölçek

Örneğin: 1/500000 cm

New cards
14

Harita Örneği-1 (büyük ölçek)

 • Ölçek: 1/100.000 (büyük)

New cards
15
 • Ayrıntı: Fazla

New cards
16
 • Hata Oranı: az

New cards
17
 • Gösterilen alan: az

New cards
18
 • İzohipsler daha küçük yükselti aralıkları ile belirtilir.

New cards
19

!! Görsel verilen örneği temsil etmemektedir !!

New cards
20

Harita Örneği-2 (küçük ölçek)

 • Ölçek 1/1.000.000 (küçük)

New cards
21
 • Ayrıntı: Az

New cards
22
 • Hata Oranı: fazla

New cards
23
 • Gösterilen Alan: fazla

New cards
24
 • İzohipsler daha büyük yükselti aralıkları ile belirtilir.

New cards
25

!! Görsel verilen örneği temsil etmemektedir !!

New cards
26

Büyük Ölçekli Haritalar

Oranı 1/200.000'den büyük olan haritalar.

New cards
27

Orta Ölçekli Haritalar

Oranı 1/200.000-1/500.000 aralığında olan haritalar.

New cards
28

Küçük Ölçekli Haritalar

Oranı 1/500.000'den küçük olan haritalar.

New cards
29

İzohips

Eş yükselti.

New cards
30

İzobar

Eş basınç.

New cards
31

İzobat

Eş derinlik.

New cards
32

İzoterm

Eş sıcaklık.

New cards
33

İzohips Haritası

Yükseklik farklarının gösterildiği harita.

New cards
34

Harita Kullanım Yöntemleri

 • Renklendirme

New cards
35
 • Kabartma

New cards
36
 • İzohips

New cards
37

Boyun

İki yükselti arası düzlük.

New cards
38

Delta

Deniz tarafına doğru üçgen biçiminde meydana gelen çıkıntılardır. Genellikle akarsuların denize ulaştıkları yerde taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi ile deltalar oluşur.

New cards
39

Sırt

Sivri uca doğru yükselti azalır.

New cards
40

Falez

Dik yamaçlı kıyılara verilen isimdir. Bir izohips haritasında deniz kenarında çok sık şekilde eğrilerin bulunması falezin olduğunu göstermektedir.

New cards
41

Vadi

Sivri uca doğru yükselti artar.

New cards
42

Nüfusu Etkileyen Faktörler

 • Ekonomi

New cards
43
 • Coğrafya

New cards
44
 • Sosyoloji

New cards
45
 • Politika

New cards
46
 • Sağlık Sektörü

New cards
47
 • Ortalama İnsan ömrü

New cards
48

Nüfus Artışının Sonuçları

Nüfus artışı sonucunda daha çok yaşanılacak alan gerecektir. Nüfus artışı ayrıca daha fazla su ve besin ihtiyacı yaratacak, enerji ihtiyacını artıracaktır.

New cards
49

Dünyanın Yıllık Nüfus Artışı

%1.09

New cards
50

Kadın Başına Ortalama Çocuk Sayısı

2.4

New cards
51

Güney Afrika'da Kadın Başına Düşen Ortalama Çocuk Sayısı

4.7

New cards
52

Sanayi Devrimi'nin Nüfusa Etkileri

 • Tarım temelli ekonomiden sanayi ve hizmet temelli ekonomiye geçiş

New cards
53
 • Mamül mal üretiminde artış

New cards
54
 • Kırdan kente göç

New cards
55
 • İşçi sınıfının ortaya çıkışı

New cards
56
 • Salgın hastalıklarda artış

New cards
57
 • Doğum oranlarında artış

New cards
58

Nüfusa Olumlu Etkisi Olan 3 Önemli Olay

 • Ziraat Devrimi

New cards
59
 • Sanayi Devrimi

New cards
60
 • Bilgi Teknolojileri Reformu

New cards
61

2005'teki kır ve kent nüfusları

kent (nüfus) = kır(nüfus)

New cards
62

2020'deki kır ve kent nüfusları

kent(7 milyar) > kır(2 milyar)

New cards
63

Geçmişteki çalışmayan kesimin yaş grubu dağılımı

2022→ 65 yaş (nüfus)= 5 yaş (nüfus)

New cards
64

2050→ 65 yaş (%18) > 5 yaş (%8)

New cards
65

1950→ 65 yaş (%5) < 5 yaş (%18)

New cards
66

Nüfus Dağılışına Etki Eden Faktörler

 • Kıyılardaki ticari potansiyeli

New cards
67
 • Ekonomik Krizler

New cards
68
 • Delta Ovaları

New cards
69
 • Eğitim Seviyesi

New cards
70
 • İş imkanları

New cards
71

Doğum Oranı

Bir yılda doğanların toplam nüfusa oranı.

New cards
72

Ölüm Oranı

Bir yılda ölenlerin toplam nüfusa oranı.

New cards
73

Net Göç

Bir yılda göç edenlerin toplam nüfusa oranı.

New cards
74

Gerçek Nüfus Artışı

Göçün dahil edildiği nüfus artışı.

New cards
75

Doğal Nüfus Artışı

Sadece (Doğumlar - Ölümler) şeklinde değerlendirilen nüfus artışı.

New cards
76

Aşırı Nüfusun Etkileri

 • Yetersiz yerleşim imkanı

New cards
77
 • Su ve hava kirliliği

New cards
78
 • Besin ve su yetersizliği

New cards
79
 • Yüksek suç oranı

New cards
80
 • Yetersiz sağlık ve eğitim imkanları

New cards
81
 • İşsizlik

New cards
82
 • Fakirlik

New cards
83

Az Nüfusun Etkileri

 • Yetersiz işçi

New cards
84
 • Düşük üretim seviyesi

New cards
85
 • Yetersiz kaynak kullanımı

New cards
86
 • Yüksek vergiler

New cards
87
 • Düşük devlet geliri

New cards
88
 • Küçük pazarlar oluşur

New cards
89
 • İhracat bakımından zayıf olur

New cards
90

Doğal nüfus artışı yerine göç ile nüfus artışı amaçlayan bir politikanın sonuçları:

 • Yetişmiş eleman getirebilmeyi sağlar.

New cards
91
 • Bölgeye göç ile gelen toplumun kendi geleneklerini sürdürüp geldiği yere uyum sağlamaması kültürel ayrışmaya sebep olur.

New cards
92

Nüfus Politikası Sebepleri

 • Askeri

New cards
93
 • Ekonomik

New cards
94
 • Hizmet

New cards
95

Nüfus Piramitlerinden Yapılabilecek Çıkarımlar

 • Toplam nüfustaki yaş dağılımı

New cards
96

*Aktif/ Bağımlı nüfus

New cards
97
 • Cinsiyet dağılımı

New cards
98
 • Tarihsel olaylar (savaş, siyasi, ekonomik olayları ve doğal afetler)

New cards
99
 • Gelecekteki olaylara dair tahminler

New cards
100

Çin'in Nüfus Politikasının Sonuçları

 • 400 milyon muhtemel doğumun önlenmesi

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 46 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1461 people
Updated ... ago
4.6 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 466 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1184 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)