chapter 4

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

administrative assistant

1 / 156

Tags and Description

English

12th

157 Terms

1

administrative assistant

New cards
2

assistant manager

zastępca kierownika/menedżera

New cards
3

bank clerk

kasjer w banku

New cards
4

be highly disciplined

być bardzo zdyscyplinowanym

New cards
5

builder

budowniczy, konstruktor

New cards
6

be well-versed

dobrze się na czymś znać

New cards
7

bus driver

kierowca autobusu

New cards
8

carpenter

stolarz, cieślache

New cards
9

chef

kucharz, szef kuchni

New cards
10

civil servant

urzędnik państwowy

New cards
11

conscientious

sumienny, skrupulatny

New cards
12

concierge

konsjerż

New cards
13

deal with annoyed clients

radzić sobie z poirytowanymi klientami

New cards
14

electrician

elektryk

New cards
15

engineer

inżynier

New cards
16

firefighter

strażak

New cards
17

glamorous

prestiżowy (o posadzie)

New cards
18

graphic designer

grafik, projektant graficzny

New cards
19

interior designer

projektant wnętrz

New cards
20

lawyer

prawnik

New cards
21

lifeguard

ratownik (na plaży)

New cards
22

meet deadlines

dotrzymywać terminów

New cards
23

microbiologist

mikrobiolog

New cards
24

personal trainer

trener osobisty

New cards
25

plumber

hydraulik

New cards
26

psychiatrist

psychiatra

New cards
27

refuse collector

śmieciarz

New cards
28

security officer

pracownik ochrony

New cards
29

social prestige

prestiż społeczny

New cards
30

surgeon

chirurg

New cards
31

serve customers

obsługiwać klientów/gości

New cards
32

take orders

przyjmować zamówienia

New cards
33

waitress

kelnerka

New cards
34

work ethic

etyka pracy

New cards
35

yoga instructor

instruktor jogi

New cards
36

annual salary

wynagrodzenie w skali roku, wynagrodzenie roczne

New cards
37

aptitude test

test zdolności/umiejętności

New cards
38

asset

atut, zaleta, cenny nabytek

New cards
39

compensation

wynagrodzenie, rekompensata, odszkodowanie

New cards
40

eligibility

uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje

New cards
41

employee

pracownik

New cards
42

employer

pracodawca

New cards
43

hourly wage

wynagrodzenie godzinowe

New cards
44

need a degree

wymagane jest posiadanie stopnia naukowego

New cards
45

well-paid job

dobrze płatna praca

New cards
46

work inside/outside

praca wewnątrz/na zewnątrz (np. budynku)

New cards
47

apply for a position

ubiegać się o stanowisko

New cards
48

be entitled to

być uprawnionym do

New cards
49

call a meeting

zwołać spotkanie

New cards
50

career counselling services

doradztwo zawodowe

New cards
51

career move

krok do przodu w karierze zawodowej

New cards
52

change career

zmienić zawód/pracę

New cards
53

customer service

obsługa klienta

New cards
54

CV

cv, życiorys zawodowy

New cards
55

efficient

skuteczny, wydajny

New cards
56

empower

upoważnić, dać pełnomocnictwo

New cards
57

endorse

udzielać poparcia, rekomendować

New cards
58

excel in/at sth

osiągać w czymś znakomite wyniki, wyróżniać się w czymś

New cards
59

flexible working hours

elastyczne godziny pracy

New cards
60

former boss

dawny szef

New cards
61

human resources

tu:dział kadr

New cards
62

inquire

pytać, zasięgać informacji

New cards
63

job offer

oferta pracy

New cards
64

make a living

zarabiać na życie, utrzymywać się

New cards
65

output

wyniki pracy

New cards
66

previous experience

wcześniejsze doświadczenie

New cards
67

reference letter

list referencyjny/rekomendacyjny, polecający

New cards
68

sick pay

zasiłek chorobowy

New cards
69

stand out

wyróżniać się, być lepszym od

New cards
70

take time off

wziąć wolne

New cards
71

upgrade skills

podnosić kwalifikacje

New cards
72

work a day/night shift

pracować na dziennej/nocnej zmianie

New cards
73

work your way up through

awansować

New cards
74

affiliation

przynależność, afiliacja

New cards
75

apprentice

praktykant

New cards
76

colleague

kolega/koleżanka z pracy

New cards
77

escalator

schody ruchome

New cards
78

head office

centralna, główna siedziba

New cards
79

in-house

w biurze, w firmie (o pracy)

New cards
80

institution

instytucja

New cards
81

lobby

hol, kuluary

New cards
82

multinational corporation

korporacja międzynarodowa

New cards
83

senior executive

członek ścisłego kierownictwa

New cards
84

staircase

klatka schodowa, schody

New cards
85

trainee

praktykant, kursant

New cards
86

work from home

pracować z domu

New cards
87

work remotely

pracować zdalnie

New cards
88

work-life balance

równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym

New cards
89

workbench

stół warsztatowy

New cards
90

workshop

pracownia, warsztat

New cards
91

workstation

stanowisko pracy, stacja robocza

New cards
92

annual income

roczny dochód

New cards
93

be in the public eye

być w centrum uwagi opinii publicznej

New cards
94

be made redundant

zostać zwolnionym z pracy w wyniku redukcji etatów

New cards
95

bounce ideas off somebody

przedyskutować swoje pomysły z kimśb

New cards
96

buyer

kupujący, nabywca

New cards
97

career advancement

rozwój kariery

New cards
98

client

klientc

New cards
99

combat stress

zwalczać stres

New cards
100

commute

dojeżdżać do pracy/szkoły

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2858 people
Updated ... ago
4.8 Stars(10)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard82 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)