engels unit 3

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

a harbour

1 / 115

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

116 Terms

1

a harbour

haven

New cards
2

a high-rise

hoogbouw

New cards
3

a skyscraper

een wolkenkrabber

New cards
4

a place of interest, a landmark

een bezienswaardigheid, herkenningspunt

New cards
5

a public space

een openbare ruimte

New cards
6

a borough, a neighbourhood, a district

een wijk, een buurt, een stadsdeel

New cards
7

a residential area

woongebied

New cards
8

a suburb

voorstad, buitenwijk

New cards
9

the outskirts

de stadsrand

New cards
10

congestion

opstopping

New cards
11

a capacity

de capaciteit

New cards
12

lively

levendig, vrolijk

New cards
13

bustling

bruisend

New cards
14

cosmopolitan

typisch voor een wereldstad

New cards
15

to have access to

toegang hebben tot

New cards
16

real estate

vastgoed

New cards
17

a resident

inwoner

New cards
18

to pay rent

huur betalen

New cards
19

a motive

beweegreden

New cards
20

to flee

vluchten

New cards
21

persecution

vervolging

New cards
22

oppression

onderdrukking

New cards
23

exile

ballingschap

New cards
24

famine

hongersnood

New cards
25

starvation

verhongering

New cards
26

to settle

zich vestigen

New cards
27

a settler

een kolonist

New cards
28

a settlement

nederzetting

New cards
29

to practise a religion

een geloof belijden

New cards
30

a population

bevolking

New cards
31

a minority

minderheid

New cards
32

a majority

meerderheid

New cards
33

a census

een volkstelling

New cards
34

a melting-pot

een smeltkroes

New cards
35

to seek asylum / refuge

asiel aanvragen

New cards
36

to grant asylum / refuge

asiel verlenen

New cards
37

to co-exist

samenleven

New cards
38

ethnicity

herkomst, afkomst

New cards
39

an ethnic minority

een etnische minderheid

New cards
40

tension

spanning

New cards
41

tolerance

verdraagzaamheid

New cards
42

bigotry

onverdraagzaamheid

New cards
43

reluctance

terughoudendheid

New cards
44

resentment

afkeer, afgunst

New cards
45

hospitality

gastvrijheid

New cards
46

hostility

vijandigheid

New cards
47

xenophobia

vreemdelingenhaat

New cards
48

to allow

toelaten

New cards
49

to deny

weigeren

New cards
50

to support

ondersteunen

New cards
51

to oppose

zich verzetten tegen

New cards
52

to keep out

buitenhouden

New cards
53

to deport

deporteren

New cards
54

to run a business

een bedrijf leiden

New cards
55

to hire employees

werknemers aannemen

New cards
56

to lay off employees

werknemers ontslaan

New cards
57

employment

tewerkstelling

New cards
58

unemployment

werkloosheid

New cards
59

a workforce

personeelsbestand

New cards
60

supply

het aanbod

New cards
61

demand

vraag

New cards
62

a job market

een arbeidsmarkt

New cards
63

welfare

welvaart, uitkering

New cards
64

to manufacture

produceren

New cards
65

a manufacturing job

een fabrieksbaan, een job in de productie

New cards
66

manufactured goods

verwerkte producten

New cards
67

to trade

handel drijven

New cards
68

trading goods

handelswaar

New cards
69

industry

industrie

New cards
70

industrial

industrieel

New cards
71

agriculture

landbouw

New cards
72

Agrarian/Agricultural

agrarisch

New cards
73

business-oriented

bedrijfsgericht

New cards
74

a sharing economy

een deeleconomie

New cards
75

income

inkomsten

New cards
76

expenses

uitgaven

New cards
77

a revenue

een omzet

New cards
78

a profit

winst

New cards
79

a loss

een verlies

New cards
80

an excess

een overmaat, een overschrijding

New cards
81

excessive

buitensporig

New cards
82

to invest

investeren

New cards
83

an investment

een investering

New cards
84

an investor

een investeerder

New cards
85

a capital

kapitaal

New cards
86

to take a loan (from)

geld lenen (van), een lening aangaan

New cards
87

lend money (to), to give a loan

geld lenen (aan), een lening geven

New cards
88

an interest rate

een rentevoet

New cards
89

a debt

Schuld

New cards
90

to accumulate debt

schulden opstapelen

New cards
91

to go broke

blut zijn, geen geld overhouden

New cards
92

bankruptcy

faillissement

New cards
93

to go bankrupt

failliet gaan

New cards
94

to file for bankruptcy

het faillissement aanvragen

New cards
95

a stock exchange

aandelenbeurs

New cards
96

a share

aandeel

New cards
97

a shareholder

een aandeelhouder

New cards
98

a financial market

een financiële markt

New cards
99

a currency

munteenheid

New cards
100

the cost of living

kosten van levensonderhoud

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 63 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 101 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard212 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)