theorie rijbewijs b

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

openbare weg

1 / 110

Tags and Description

Uit audiovisuele methode belgie

111 Terms

1

openbare weg

een straat, een brug... Is een openbare plaats waar we zonder problemen met alle voertuigen kunnen komen. We moeten geen uitleg gevene waarom we daar komen.

New cards
2

openbaar terrein

parking, benzinestation, ergens waar we enkel komen als we er echt moeten zijn.

New cards
3

een niet-openbaar terrein

oefenterrein, fabrieksparking.. We komen daar enkel als we toestemming of een vergunning hebben daarvoor.

New cards
4

privaat weg

wegen waar privaat bord staat mogen we niet komen, behalve als je het mag gebruiken met toestemming van de eigenaar.

New cards
5

Waar geld het verkeersregelement?

Het geld alleen maar op de openbare weg. Als je hier een overtreding doet krijg je een boete. Je mag niet alles doen wat je wil op een niet openbare weg, als je grote misdaden begaat kan je ook bestraft worden; trambestuurders moeten geen rekening houden met de regels, behalve de bevelen volgen van een bevoegd persoon.

New cards
6

onderdelen van de openbare weg

verharde deel, fietspad, berm, trottoir. De openbare weg rijkt tot aan de gracht of een prive eigendom.

New cards
7

wat is de rijbaan

verharde deel van de openbare weg. Hier mogen alle voertuigen rijden. Het kan bestaan uit twee of meerdere rijbanen die gescheiden zijn door rail of een berm.

New cards
8

waar moet je rijden?

Zo veel mogelijks rechts, anders een overtreding.

New cards
9

maximumsnelheid op een rijbaan?

in het Vlaams gewest max 70 km per uur, het Waals gewest 90km per uur en in Brussel 70 km per uur en in de bebouwde kom 30km per uur

New cards
10

gevolgen te snel rijden op een rijbaan

bij rijbewijs B, als je meer dan 40km per uur boven het limiet rijd verlies je je rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar/ bij voorlopig rijbewijs moet je je praktijk en theorie opnieuw doen.

New cards
11

wanneer mag je niet rijden met voorlopig rijbewijs?

op de weekends van 22u tot 6u s'ochtends en op een wettelijke feestdag ook niet.

New cards
12

Hoe moet je je stuur vasthouden?

Je houd je beide handen in wijzerstand 5 voor 2

<p>Je houd je beide handen in wijzerstand 5 voor 2</p>
New cards
13

wat als je medisch ongeschikt bent?

je moet het binnen de 4 dagen laten weten aan de gemeente.

New cards
14

Waar rijden op de rijstroken?

Zoveel mogelijk op rechterstrook, maarr als er 2 in dezelfde richting zijn mag je ook links als je daar moet afslaan of parkeren.

New cards
15

max snelheid rijstrook?

In Vlaamse en Brusselse gewest max 70 km per uur, in Wallonie 90 km per uur

New cards
16

hoe inhalen?

bij een witte onderbroken streep langs links inhalen, je mag niet versnellen en rechts blijven. Bij een doorlopende streep mag je niet inhalen. Als er beide staat en de onderbroken is langs jou kant mag je inhalen.

New cards
17

wanneer ritsen?

Bij vertraagd verkeer wegens vermindering rijstroken, ongeval, hindernis of wegenwerken.

New cards
18

3 voorwaarden voor ritsen

eerste: er moeten genoeg rijstroken zijn, tweede: vermindering aantal rijstroken, derde: snel vertraagd verkeer

New cards
19

regels van ritsen

  1. Het is verplicht. 2.Het is geen manoeuvre. 3. Pas invoegen vlak voor rijstrookvermindering.

New cards
20

busstrook

Je mag hier niet rijden met de auto en of parkeren, je mag er alleen maar op rijden de laatste meters voor een kruispunt. Als je hier mag staan met andere voertuigen staat dat vermeld.

New cards
21
<p>verdrijvingsvlak</p>

verdrijvingsvlak

schuine strepen geschilderd, je mag hier niet rijden, stilstaan en ook niet parkeren.

New cards
22
<p>wat is een fietspad?</p>

wat is een fietspad?

onderdeel van de openbare weg waar fietsers, en bromfietsen klasse a moeten rijden bakfietsen en driewielers minder dan 1m breed horen hier ook bij. Soms moeten ook bromfietsers klasse b hier rijden. Word aangegeven dor een gebodsbord.

New cards
23
<p>gebodsbord fietsers</p>

gebodsbord fietsers

Fietsers, bromfietsen klasse a en voetgangers moeten dit deel van de openbare weg gebruiken, klasse b bromfiets mag hier niet op rijden

New cards
24

mogen fietsers op het voetad?

neen, alleen kinderen onder 10jaar. Buiten bebouwde kom bij geen fietspad, rechts rijden.

New cards
25

is het fietspad deel van de rijbaan?

Het is deel van de openbare weg, geen deel van de rijbaan. Je mag hier dus niet op rijden, parkeren of stilstaan.

New cards
26
<p>oversteekplaats voor fietsers en bromfietsen</p>

oversteekplaats voor fietsers en bromfietsen

blauwe bord staat vlakbij, rode 150m voorop. Fietsers en bromfietsen die deze plaats gebruiken moeten voorrang geven aan bestuurders op de rijbaan. je mag hier niet stilstaan of parkeren, je mag geen bestuurders inhalen die wilt stoppen voor de fietsers

<p>blauwe bord staat vlakbij, rode 150m voorop. Fietsers en bromfietsen die deze plaats gebruiken moeten voorrang geven aan bestuurders op de rijbaan. je mag hier niet stilstaan of parkeren, je mag geen bestuurders inhalen die wilt stoppen voor de fietsers</p>
New cards
27
<p>fietssuggestiestrook</p>

fietssuggestiestrook

het is een suggestie, en helemaal geen fietspad. Het is niet meer dan een stuk geverfd rijbaan. Je mag hier dus op rijden, stilstaan en parkeren.

New cards
28
<p>middenrijbaan</p>

middenrijbaan

Het verkeer word in het midden van de baan geduwd. het deel waar de auto's rijden word afgebakend. parkeren is verboden en stilstaan is toegestaan als je andere weggebruikers niet hindert.

New cards
29
<p>wat gebeurd er als het fietspad stopt?</p>

wat gebeurd er als het fietspad stopt?

Als het fietspad ophoud en en fietsers op de rijbaan moeten hebben zij voorrang. Je mag niet stilstaan, en niet parkeren op de rijbaan, op de berm tot op 5 meter voor of na de stop van een fietspad.

New cards
30

Wat is een fietsstraat?

een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. motorvoertuigen zijn als het ware te gast. Je mag de fietsers niet inhalen en de max snelheid is 30 km per uur.

New cards
31

fietsers in groep van 15 tot 50

ze mogen met twee naast elkaar fietsen op de rijbaan en zijn niet verplicht om het fietspad te volgen, ze mogen op 30m gevolgd worden door een auto

New cards
32

fietsers in groep van 50 tot 150

ze moeten geen rekening houden met de fietspaden en moeten 2 kapiteins hebben, ze moeten gevolgd worden door 2 auto's.

New cards
33
<p>Wat is de autosnelweg?</p>

Wat is de autosnelweg?

een openbare weg waarbij het begin en het einde aangegeven worden .Het is een weg voor snel verkeer, motorvoertuigen met een aanhang mogen hier rijden behalve: bromfietsen, land bouwvoertuigen, vierwielers zonder passagier ruimte en slepen van kermisvoertuigen. Je mag met een L rijden op de snelweg.

New cards
34

snelheid autosnelweg

Je mag tot 120 km per uur rijden. Meer dan 40 km per uur boven de maximale snelheid rijden word bestraft door ban besturen van een motorvoertuig van 8 dagen tot 5 jaar.

New cards
35

minimum snelheid op de snelweg

je moet min 70 km per uur rijden als de weersomstandigheden dit toelaten

New cards
36

snelheid bij een afrit

max 90 km per uur.

New cards
37

defecte auto op de snelweg

Het slepen met een noodkoppeling is verboden op de snelweg en autowegen.

New cards
38

wat te doen bij smog?

bij smog kan het zijn dat je maar max 90 km per uur mag rijden, dit word aangegeven op elektronische borden.

New cards
39

onmiddelijke tijdelijke intrekking rijbewijs

zodra e meer dan 30km meer dan de toegestane snelheid rijdt op autosnelwegen, autowegen en gewone wegen. als je in bebouwde kom, zone of woonerf meer dan 20 km per uur rijdt riskeer je onmiddelijke intrekking. Dit word beslist door politie

New cards
40

vervallenverklaring van het recht op motorvoertuig

Je riskeert een vervallenverklaring van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van zodra je méér dan 40 km/u te snel rijdt op autosnelwegen, autowegen en gewone wegen. Rij je echter in de bebouwde kom, een zone 30, een woonerf, dan riskeer je reeds een vervallenverklaring uit het recht tot het besturen van een motorvoertuig van zodra je méér dan 30 km/u te snel rijdt. dit word beslist door rechter

New cards
41

spijkerbanden

mogen geplaats worden tussen 1 november en 31 maart tot 3,5 ton. De aangewezen snelheid; 90 km per uur op de snelweg en 60 op de gewone wegen.

New cards
42

wat is de pechstrook?

word gebruikt bij pech of een ongeval. Word aangegeven door een dikke doorlopende wegmarkering. Je mag hier niet rijden, stilstaan of parkeren.

New cards
43

gevarendriehoek bij de pechstrook

Je moet onmiddelijk de driehoek plaatsen minstens 100 m achter je auto. Op gewone wegen 30m. Het moet op 50m afstand te zien zijn. Als je uitstapt moet je een fluohesje dragen. Je moet achter de vangrails gaan staan.

New cards
44

Reddingstrook

rijstrook vrijmaken voor de hulpdiensten, bij meer dan 2 rijstroken

New cards
45

wat is een spookrijder en wat te doen?

Een weggebruiker die in de verkeerde richting rijd. bij het zien van een spookrijder moet je vertragen en naar de rechterrijstrook gaan, je lichten knipperen en of de politiediensten verwittigen.

New cards
46

wat is een spitstrook?

Een extra rijstrook waar niet altijd gereden mag worden. Het word aangegeven door een witte doorbroken lijn, een groene pijl boven de rijstrook geeft aan dat je daar mag rijden en bij pech mag je hier niet op stoppen.

New cards
47

inhalen op de snelweg

Je rijdt altijd zoveel mogelijks rechts, als je moet inhalen doe je dat van links. Haal je rechts in dan is dat een ernstige overstreding. Bij file mag je niet inhalen.

New cards
48

file en motorfietsen op de snelweg

Motorfietsen mogen bij file: tussen de 2 linkse rijstroken rijden, min 20km , 50 km max per uur sneller dan de andere voertuigen.

New cards
49

wat is de invoegstrook

het is voor veilig op de autosnelweg te raken.

New cards
50

voorrang op de oprit snelweg

je moet voorrang verlenen als je de snelweg oprijd. je moet voldoende snelheid maken en geen gevaar zijn voor andere weggebruikers.

New cards
51

Wat is verboden op de autosnelweg?

  1. Stilstaan en parkeren op pechstrook zonder pech. (mag ook niet op in of afrit) 2. Rijden over middenberm. 3. achterruit rijden. 4. spookrijden. 5. Een voertuig door noodkoppeling slepen. 6. Trager dan 70 km of sneller dan 120 km per uur rijden.

New cards
52

verkeerswisselaar

De plaats waar autosnelwegen samenkomen en je van de ene naar de andere kunt rijden.

New cards
53
<p>wat is de autoweg?</p>

wat is de autoweg?

Het begin en het einde van een autoweg word aangegeven door een bord. Het verschil met een autosnelweg is dat er op een autoweg wel kruispunten en verkeerslichten kunnen staan. het kan bestaan uit 2 of meerdere rijstroken en zijn gescheiden door een wegmarkering of een middenberm.

New cards
54

Wie mag er niet op een autoweg?

bromfietsen, landbouwvoertuigen, vierwielers zonder passagierruimte en slepen van kermisvoertuigen. Voetgangers, fietsers en ruiters evenmin.

New cards
55

snelheid autoweg gescheiden door middenberm

op wegen buiten de bebouwde kom tot 120 km per uur als: de weg minstens 2 rijstroken heeft en deze gescheiden zijn door een middenberm.

New cards
56

snelheid autoweg door een middenberm andere snelheid

verkeersborden kunnen andere snelheid opleggen. In bebouwde kom mag je altijd maar max 50 km per uur, in Brussel 30km per uur

New cards
57

snelheid autoweg gescheiden door wegmarkering

buiten de bebouwde kom in het Vlaamse gewest max 70 km per uur, in het Waalse gewest 90 km per uur binnen de bebouwde max 50km per uur.

New cards
58

minimum snelheid autoweg

geld niet, je mag alleen niet te traag rijden.

New cards
59

inhalen op en autoweg

als een bestuurder trager rijd dan de max snelheid mag je hem van links inhalen, van rechts is een zware overtreding.

New cards
60

Wat is verboden op een autoweg?

  1. Stilstaan, of parkeren, behalve op plaatsen waar dat is toegestaan. 2. Over de middenberm rijden.3 Achterruit rijden. 4. Spookrijden 5. Een voertuig door noodkoppeling slepen.

New cards
61
<p>wat is een bebouwde kom?</p>

wat is een bebouwde kom?

een gebied dat word aangegeven door het bovenste aanwijzingsbord. er bestaan specifieke regels voor binnen en buiten de bebouwde kom.

New cards
62

snelheid in de bebouwde kom

je mag hier in het vlaamse en waalse gewest max 50 km per uur rijden, in brussel 30 km per uur. 30km sneller. de enige uitzondering als hier een verkeersbord staat waarbij anders word aangegeven, dan geld die snelheid tot aan het volgende kruispunt. Behalve als er 30 bij het inkom van de bebouwde kom staat geld dit voor de gehele zone.

New cards
63

snelheid bij verlaten van de bebouwde kom

Je mag op de gewone wegen 70 km per uur rijden, behalve in het waalse gewest 90als dit anders word aangewezen.

New cards
64
<p>wat is een woonerf?</p>

wat is een woonerf?

In een woonerf overweegt men de woonfunctie en mogen voetganger op de rijbaan wandelen, ze mogen het verkeer niet belemmeren. Kinderen mogen hier op de rijbaan spelen.

New cards
65

snelheid binnen een woonerf

de max snelheid is 20 km per uur.

New cards
66

parkeren binnen een woonerf

je mag alleen maar parkeren als hier een plaats voor voorzien is.

New cards
67
<p>wat is een fietsstraat?</p>

wat is een fietsstraat?

Fietsers zijn hier de belangerijkste weggebruikers en je mag ze niet inhalen of sneller dan 30 km per uur rijden.

New cards
68
<p>wat is een zone?</p>

wat is een zone?

bestaat uit 1 of meerdere openbare wegen waarvan het word aangegeven door een zone bord. Zolang je hier rijdt tellen de snelheid en parkeer regels hier dag en nacht.

New cards
69
<p>elektronisch zone bord</p>

elektronisch zone bord

De regels gelden alleen als het zonebord oplicht.

New cards
70

schoolstraat

straat bij een school die word afgesloten voor motorvoertuigen.

New cards
71
term image

voorbehouden voor bepaalde groepen weggebruikers, je mag hier max 30 km per uur rijden.

New cards
72
<p>bijzondere overrijdbare bedding</p>

bijzondere overrijdbare bedding

deel van de openbare weg die voorbehouden is voor trams of bussen. Het is geen onderdeel van de rijbaan en andere voertuigen mogen hier niet rijden. je mag hier dwarsen voor: een parkeerplaats te verlaten, eigendom op of afrijden, of op een kruispunt.

New cards
73

wat zijn weggebruikers?

elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg, voetgangers, bestuurders van voertuigen.

New cards
74

wat zijn voetgangers?

Persoon die zich te voet verplaatst op de openbare weg. Als je iets voor duwt ben je nog altijd een voetganger. Als ruiter een bestuurder.

New cards
75
<p>oversteekplaats voor voetgangers</p>

oversteekplaats voor voetgangers

als er binnen de afstand van 30m zo'n bord staat moeten de voetgangers dat gebruiken.

New cards
76

oversteken voetgangers onthouden

je moet ze altijd voorrang geven, behalve als er geen zebrapad is. je mag nooit een bestuurder inhalen als die vertraagd of stopt voor voetpad, je mag hier niet op stilstaan of parkeren(ook niet 5m voor of na)

New cards
77

wat is een bestuurder

een bestuurder die een voertuig bestuurd, of motorloos voertuig . bv een fiets. Als je en motorfiets vooruit duwt ben je een bestuurder, het is ook iemand die trek, last of rijdieren begeleid.

New cards
78

mtm

de maximale toegelaten massa van een auto met de passagiers, benzine en lading inbegrepen.

New cards
79

mbt

de massa in beladen toestand, het echte gewicht van de auto met passagier, benzine en lading inbegrepen. Is in realiteit wss lager dan 3,5 ton.

New cards
80

pics

Borden over Parkeren, Inhalen, Cruise control, Snelheid hebben betrekking op MTM. Borden die een richting of toegang verbieden gaan over MBT.

New cards
81

mag je met voorlopig rijbewijs aanhanger trekken?

neen, maar met een vast mag je tot 750 kg aanhangwagen. Als de aanhangwagen zwaarder is is dat geen probleem, het moet dan gewoon uitkomen op 3,5 ton.

New cards
82

wat moet er altijd aanwezig zijn in de auto?

fluohesje, gevarendriehoek, verbanddoos, brandbluuser

New cards
83

welke documenten zijn nodig in de auto?

rijbewijs, identiteitskaart, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, verzekeringsbewijs, keuringsbewijs

New cards
84

hoogte van een voertuig

een auto mag 4m hoog zijn, erboven is uitzonderlijk vervoer

New cards
85

breedte van een voertuig

een voertuig mag niet breder zijn dan 2,55m, anders uitzonderlijk vervoer

New cards
86

lading dak auto

een lading mag langs de voorkant nooit uitsteken, aan de achterkant tot 1m. Als het langer is moet je een bord hangen en mag dit tot 3 meter. Jee lichten moeten zichtbaar blijven.

New cards
87

zitplaats van de auto

voor de bestuurder moet het minimaal 55 cm breed zijn, elke zitplaats moet voorzien zijn van een gordel, draag de gordel boven je ar en niet eronder.

New cards
88

wie moet geen veiligheidsgordel dragen?

Bestuurder die achterruit rijd, taxichauffeur die klanten vervoerd, postbodes, bevoegde personen.

New cards
89

dode hoek

plak waar je zelfs met de spiegels niet kun zien,

New cards
90

dimlichten en grootlichten

daarmee rij je als het donker is, overdag als je niet verder kunt zien dan 200m, bij mist, sneeuwval of ander omstandigheden wanneer je niet verder kunt zien.

New cards
91

Standlichten

geven het minste licht,

New cards
92

mistlichten voorraan

ze zijn niet verplicht, ze mogen branden bij mist, regen en sneeuwval.

New cards
93

mistlichten achterraan

zijn verplicht, je moet er 2 hebben bij misvorming bij 100m niets te zien, sneeuwval en andere omstandigheden.

New cards
94

welke lichten gebruiken bij parkeren?

New cards
95

de 4 waarschuwingslichten

mogen enkel branden als de auto defect is, een andere bestuurder te waarschuwen voor een ongeval of buschauffeurs die willen aangeven dat er een kind uit de bus zal komen.

New cards
96

de richtingsaanwijzers

voorraan en achterraan 2 lichten

New cards
97

de claxon

moet van de fabricant zijn en de geluiden moeten kortstondig zijn. je mag hem overdag binnen en buiten bebouwde kom gebruiken om anderen te waarschuwen. buiten de bebouwde kom om iemand voor te steken.

New cards
98
<p>afstand bij verhoogde inrichting</p>

afstand bij verhoogde inrichting

de max snelheid is 30 km per uur. Op een verhoogde inreichting mag geenenkele bestuurder inhalen van links, rechts mag wel.

New cards
99

volgafstand op de autosnelweg

de snelheid waaraan je rijdt gedeeld door 2

New cards
100

wat is de reactieafstand?

De reactiensnelheid waarmee je op het rempedaal drukt als je een ngeval ziet gebeuren, bij 50km per uur is dat 15m, bij 90 km is dat 27 m bij 120km is dat 36 m voordat je het rempedaal indrukt.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9498 people
Updated ... ago
4.7 Stars(63)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 108 people
Updated ... ago
4.4 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 90 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 427 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard163 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard133 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)