Business English Chapter 14

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

phone

1 / 252

Tags and Description

English

253 Terms

1

phone

telefoon

New cards
2

post & fax

post & fax

New cards
3

E-mail & SMS

E-mail & SMS

New cards
4

telephone/phone

telefoon, telefoontoetsel

New cards
5

telephone charges

telefoonkosten

New cards
6

telephone network

telefoonnet, telefoonnetwerk

New cards
7

telephone manner

manier om te bellen

New cards
8

telephone orders

telefonische bestellingen, bestellingen via telefoon

New cards
9

A number of orders have come in by phone

Er zijn telefonische bestellingen binnengekomen

New cards
10

telephone line, telephone cable

telefoonlijn

New cards
11

International Telephone Alphabet, the phone bill

het internationale telefoonalfabet, telefoonrekening

New cards
12

be on the phone

telefonisch bereikbaar zijn, aan het bellen zijn

New cards
13

Are you on the phone?

Bent u net aan het bellen?

New cards
14

He was on the phone for hours

Hij heeft uren achter elkaar zitten bellen

New cards
15

by phone

telefonisch

New cards
16

Can i contact you by phone?

Zou ik u (terug) mogen bellen?

New cards
17

wanted on the phone

er is telefoon

New cards
18

You’re wanted on the phone

Er is telefoon voor u

New cards
19

get sb to come to the phone

iemand halen om aan de telefoon te komen

New cards
20

Could you get Mrs. Roos to the phone, please?

Zou u mevrouw Roos aan de telefoon willen halen?

New cards
21

mobile phone/ cell phone/ cellular phone

mobiele telefoon, mobieltje

New cards
22

switch a mobile phone to silent

een mobiele telefoon op stil zetten

New cards
23

top up a mobile phone

een mobiele telefoon opladen

New cards
24

pay phone (AE: pay station)

telefooncel

New cards
25

card phone

kaarttelefoon

New cards
26

speak to sb on the phone

met iemand bellen

New cards
27

Can I speak to Rob Parfitt, please?

Zou ik met Rob Parfitt kunnen spreken?

New cards
28

have a phone conversation

een telefoongesprek voeren

New cards
29

answer the phone

de telefoon beantwoorden

New cards
30

telephone/ phone/ ring/ call sb

bellen, iemand opbellen

New cards
31

They phoned to enquire about the delivery

Ze belden om naar de levering te informeren

New cards
32

give sb a call/ a ring

iemand opbellen

New cards
33

Give me a ring sometime

Bel me een keertje

New cards
34

phone call

oproep, telefoongesprek

New cards
35

make a phone call

opbellen, bellen

New cards
36

international call/ overseas call

internationale oproep

New cards
37

call abroad

naar het buitenland bellen

New cards
38

long distance call (AE: long distance call/ toll call)

interlokaal telefoongesprek

New cards
39

local call

lokaal telefoongesprek

New cards
40

call charge

gesprekskosten

New cards
41

call confidentiality

versleutelde telefonie, privacy met betrekking tot de telefoon

New cards
42

credit card call

oproep met creditcard

New cards
43

Just give us your credit card number and your order

Geef gewoon uw creditcardnummer en uw bestelling aan ons door

New cards
44

incoming/ outgoing call

inkomende/ uitgaande oproepen

New cards
45

call sb up

iemand opbellen

New cards
46

Just call us up

Belt u ons gerust

New cards
47

call about sth

bellen in verband met iets

New cards
48

I’m calling about the order you placed this morning

Ik bel in verband met de bestelling die u vanochtend hebt geplaats

New cards
49

call back

terugbellen

New cards
50

Could he ring me back?

Zou hij mij terug kunnen bellen?

New cards
51

ring off (AE: hang up)

ophangen

New cards
52

call/try again later

het later nog een keer proberen, later terugbellen

New cards
53

I’ll come back to you directly

Een ogenblikje, alstublieft

New cards
54

We’ll get back to you as soon as we can

Wij bellen u zo snel mogelijk terug

New cards
55

caller

beller

New cards
56

subscriber

klant van een telecombedrijf

New cards
57

operator

telefonist(e), medewerk(st)er telefooncentrale

New cards
58

bleeper

pieper, oppiepapparaat

New cards
59

pager

pieper, oppiepapparaat

New cards
60

receiver

hoorn

New cards
61

pick up the receiver/ phone

de telefoon oppakken/opnemen

New cards
62

handset

telefoonhoorn

New cards
63

voice

stem

New cards
64

Yellow Pages

Gouden Gids

New cards
65

classified directory/trade directory

bedrijvengids

New cards
66

telephone directory/phone book

telefoongids

New cards
67

directory enquiries (AE: directory assistance)

nummerinformatie, inlichtingendienst voor telefoonnummers

New cards
68

Why don’t you call directory enquiries?

Bel gewoon even de nummerinformatie

New cards
69

contact sb

contact opnemen met iemand

New cards
70

I’ll contact Mr Cull to find out what’s gone wrong

Ik ga contact opnemen met dhr. Cull om erachter te komen wat er mis is gegaan

New cards
71

Don’t hesitate to contact us

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

New cards
72

be transferred

doorverbonden worden

New cards
73

roam

roamen, de mobiele telefoon in het buitenland gebruiken

New cards
74

engaged/busy

bezet

New cards
75

The lines have been busy all morning-should we email them instead?

De lijnen waren de hele ochtend bezet - zullen we ze gewoon mailen?

New cards
76

get hold of sb

iemand bereiken

New cards
77

We tried to get hold of you but you were already on your way.

We hebben geprobeerd om u te bereiken, maar u was al op weg.

New cards
78

be on the line

met iemand (over de telefoon) praten, iemand aan de lijn hebben

New cards
79

Mr Law is on the line to Chicago at the moment

Dhr. Law heeft net Chicago aan de lijn

New cards
80

Mrs Harris is on the other line - will you hold?

Mevrouw Harris is aan de andere lijn - wilt u even wachten?

New cards
81

get on the line to sb

iemand bellen

New cards
82

a bad line/ connection

een slechte verbinding

New cards
83

hold the line / hang on

aan de lijn blijven

New cards
84

Will you please hold the line?

Wilt u even aan de lijn blijven?

New cards
85

Hang on a moment/ One moment, please

Een ogenblikje, alstublieft

New cards
86

country code

landnummer, landcode

New cards
87

The country code (for …) is …

De landcode (voor …) is ..

New cards
88

oh-one

01

New cards
89

double-oh-one

001

New cards
90

double-three double-six seven

33667

New cards
91

dialling code/area code

netnummer

New cards
92

direct line

rechtstrekse lijn

New cards
93

reach sb

iemand bereiken

New cards
94

I’m afraid your message didn’t reach us till today

Helaas heeft uw bericht ons vandaag pas bereikt

New cards
95

get through

erdoor komen, verbinding krijgen

New cards
96

I can’t get through to the sales department

Ik krijg geen verbinding met de verkoopafdeling

New cards
97

put sb through/connect sb

iemand (door)verbinden

New cards
98

Could you put me through to Mrs Essary, please?

Zou u mij met mw. Essary kunnen doorverbinden?

New cards
99

Hold on, I’ll connect you.

Een momentje, ik verbind u door.

New cards
100

You’re through to Mrs Essary

U bent verbonden met mw. Essary

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 189 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 156 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard124 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard170 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard153 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard150 terms
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)