focus 4 unit 8

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

lęgowisko

1 / 169

Tags and Description

170 Terms

1

lęgowisko

breeding ground

New cards
2

obszar zabudowany

built-up area

New cards
3

zanieczyszczenie

contamination

New cards
4

prąd rzeczny/morski

current

New cards
5

wyrzucić, pozbyć się

discard

New cards
6

rów

ditch

New cards
7

bojownik ruchu ekologicznego

eco-warrior

New cards
8

wyginięcie

extinction

New cards
9

pagórek

foothill

New cards
10

podmuch wiatru

gust of wind

New cards
11

wykluwać się

hatch

New cards
12

w niewoli

in captivity

New cards
13

nieodwracalne szkody

irreparable damage

New cards
14

liściasty, pełen zieleni

leafy

New cards
15

zaśmiecać

litter

New cards
16

łąka

meadow

New cards
17

uniknąć nieszczęścia o mały włos

(have a) narrow escape

New cards
18

strażnik w parku

park warden

New cards
19

fragment (terenu), skrawek ziemi

patch

New cards
20

równina

plain

New cards
21

odpady z tworzyw sztucznych

plastic waste

New cards
22

zaorane pole

ploughed field

New cards
23

drapieżnik

predator

New cards
24

ofiara, żer

prey

New cards
25

wypuścić na wolność, uwolnić do środowiska naturalnego

release into the wild

New cards
26

zjednoczyć, połączyć

reunite

New cards
27

włóczyć się, błąkać

roam

New cards
28

uwolnić

set free

New cards
29

jednorazowe opakowania plastikowe

single-use plastics

New cards
30

rybitwa

tern

New cards
31

rozwijająca się populacja

thriving population

New cards
32

kemping

campsite

New cards
33

dla odmiany

for a change

New cards
34

siedzieć wygodnie, rozsiąść się

lounge

New cards
35

tratwa

raft

New cards
36

leżak

sunbed

New cards
37

krem przeciwsłoneczny

sunscreen

New cards
38

spływ górski

white water rafting

New cards
39

nastoletni

adolescent

New cards
40

czuły

affectionate

New cards
41

zręczny, zwinny

agile

New cards
42

o ptasim móżdżku, głupawy

bird-brained

New cards
43

więź

bond

New cards
44

lubiący współzawodnictwo

competitive

New cards
45

wyobrażać wymyślać

conceive

New cards
46

oszustwo, podstęp

deception

New cards
47

złudny, mylny, pozorny

deceptive

New cards
48

rozwinięty

developed

New cards
49

udomowić

domesticate

New cards
50

wątpliwość

doubt

New cards
51

obejmować

embrace

New cards
52

zakładać wspólnotę/stado

establish a community

New cards
53

powiększyć terytorium

extend a territory

New cards
54

samotnik

loner

New cards
55

bezmyślnie

mindlessly

New cards
56

błędne przekonanie

misconception

New cards
57

idea, pomysł

notion

New cards
58

żywy, wesoły

playful

New cards
59

zadowalać

please

New cards
60

umiejętności poznawcze

recognition skills

New cards
61

poważany, szanowany

reputable

New cards
62

reputacja, opinia

reputation

New cards
63

podobieństwo

resemblance

New cards
64

podobnym, przypominać

resemble

New cards
65

niedoceniony

undervalued

New cards
66

mądry

wise

New cards
67

wylesianie, wycinka lasów

deforestation

New cards
68

film katastroficzny

disaster movie

New cards
69

susza

drought

New cards
70

zanosi się na burzę

a storm is brewing

New cards
71

dryfujący

adrift

New cards
72

następstwa, pokłosie

aftermath

New cards
73

lawina

avalanche

New cards
74

zniszczony, poturbowany

battered

New cards
75

zmieciony z pokładu

be swept overboard

New cards
76

rozpocząć wspinaczkę/ zejście (z góry)

begin the ascent/descent

New cards
77

wiarygodny

believable

New cards
78

zamieć śnieżna

blizzard

New cards
79

wciągający, urzekający, fascynujący

captivating

New cards
80

trzęsienie ziemi

earthquake

New cards
81

generujący energię

electricity-generating

New cards
82

skrajne ubóstwo

extreme poverty

New cards
83

klęska głodu

famine

New cards
84

wichury

gale-force winds

New cards
85

wciągająca opowieść

gripping tale

New cards
86

okiełznać, wykorzystac

harness

New cards
87

brutalne przypomnienie

harsh reminder

New cards
88

huragan

hurricane

New cards
89

urazy zagrażające życiu

life-threatening injuries

New cards
90

w optymistycznym tonie

on a positive note

New cards
91

w napięciu

on the edge of your seat

New cards
92

wywrócić się

overturn

New cards
93

wymagający fizycznie

physically demanding

New cards
94

niedokładny, przybliżony

rough

New cards
95

trudne warunki pogodowe

severe weather conditions

New cards
96

opady śniegu

snowfall

New cards
97

części zamienne

spare parts

New cards
98

oddzielony od

split up

New cards
99

cierpieć męki

suffer agony

New cards
100

szczyt

summit

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7997 people
Updated ... ago
4.9 Stars(39)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard109 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard262 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)