Rub Fokus 5 text 2

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

möjlig, -t, -a

1 / 122

Tags and Description

Language

11th

123 Terms

1

möjlig, -t, -a

mahdollinen

New cards
2

bara

kunhan, vain

New cards
3

våga, vågar, vågade, vågat I

uskaltaa

New cards
4

tänka, tänker, tänkte, tänkt II på ngt

ajatella jtak

New cards
5

ha IV nytta av ngt

olla hyötyä jstak

New cards
6

språkkunskaper, -na

kielitaito

New cards
7

efter gymnasiet

lukion jälkeen

New cards
8

beredd, berett, beredda

valmis

New cards
9

studera, studerar, studerade, studerat I

opiskella

New cards
10

en möjlighet, möjligheten, möjligheter, möjligheterna 3

mahdollisuus

New cards
11

hitta, hittar, hittade, hittat I

löytää

New cards
12

den utbildning som

se koulutus, joka

New cards
13

en utbildning, utbildningen, utbildningar, utbildningarna 2

koulutus

New cards
14

exakt

tarkalleen, juuri

New cards
15

drömma, drömmer, drömde, drömt II om ngt

unelmoida jstak

New cards
16

kunna, kan, kunde, kunnat IV

osata, voida

New cards
17

söka, söker, sökte, sökt II till ngt

hakea jhk

New cards
18

göra, gör, gjorde, gjort IV lumpen

käydä intti

New cards
19

en naturvetenskap, -en, -er, -erna 3

luonnontiede

New cards
20

särskilt

erityisesti

New cards
21

en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna 2

unelma, haave, uni

New cards
22

en läkare, läkaren, läkare, läkarna 5

lääkäri

New cards
23

veta, vet, visste, vetat IV

tietää

New cards
24

bli IV antag/en, -et -na

tulla hyväksytyksi, tulla valituksi

New cards
25

betygsantagning, -en

todistusvalinta

New cards
26

komma, kommer, kom, kommit IV in

päästä sisään

New cards
27

svenskspråkig, -t, -a

ruotsinkielinen (adj.)

New cards
28

en läkarlinje, -linjen, -linjer,- linjerna 3

lääkärilinja

New cards
29

bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt II sig för att föra ngt

päättää tehdä jtak

New cards
30

dit

sinne

New cards
31

ge, ger, gav, gett/givit IV upp

antaa periksi, luovuttaa

New cards
32

senare

myöhemmin

New cards
33

leta, letar, letade, letat I efter ngt

etsiä jtak

New cards
34

naturvetenskaplig, -t, -a

luonnontieteellinen

New cards
35

en utbildningsmöjlighet, -en, -er, -erna 3

koulutusmahdollisuus

New cards
36

cell- och molekylär biovetenskap

solu- ja molekyylibiotiede

New cards
37

ett urvalsprov, -et, -, -en 5

valintakoe

New cards
38

få IV studieplats

saada opiskelupaikka

New cards
39

en högskola, högskolan, högskolor, högskolorna 1

korkeakoulu

New cards
40

uppstå, uppstår, uppstod, uppstått IV

syntyä (asiat)

New cards
41

ett studieliv, -et

opiskelijaelämä

New cards
42

genom årens lopp

vuosien myötä

New cards
43

fin, -t, -a

hieno

New cards
44

här

täällä

New cards
45

utesluta, utesluter, uteslöt, uteslutit IV

poissulkea

New cards
46

medicinska fakulteten

lääketieteellinen tiedekunta

New cards
47

igen

uudestaan, taas

New cards
48

studier, -na

opinnot

New cards
49

härlig, -t, -a

ihana

New cards
50

en upplevelse, upplevelsen, upplevelser, upplevelserna 3

kokemus, elämys

New cards
51

förstås

tietysti

New cards
52

även om

vaikka(kin)

New cards
53

fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt IV

jatkaa

New cards
54

bära, bär, bar, burit IV med sig

kantaa mukanaan

New cards
55

ett minne, minnet, minnen, minnena 4

muisto, muisti

New cards
56

härifrån

täältä

New cards
57

för alltid

ikuisesti

New cards
58

börja, börjar, började, börjat I

alkaa, aloittaa

New cards
59

ha IV en aning om ngt

olla aavistus jstak

New cards
60

efter studenten

ylioppilaskirjoitusten jälkeen

New cards
61

på svensklektionen

ruotsin tunnilla

New cards
62

ett besök, besöket, besök, besöken 5

vierailu

New cards
63

före detta

entinen, ex-

New cards
64

en elev, eleven, elever, eleverna 3

oppilas

New cards
65

berätta, berättar, berättade, berättat I om ngt

kertoa jstak

New cards
66

vid Svenska Handelshögskolan (Hanken)

Ruotsinkielisessä Kauppakorkeakoulussa

New cards
67

finskspråkig, -t, -a

suomenkielinen

New cards
68

silloin

New cards
69

också

myös

New cards
70

studera I ekonomi

opiskella taloustieteitä

New cards
71

där

siellä

New cards
72

på våren

keväällä

New cards
73

verkligen

todellakin

New cards
74

lyckad, lyckat, lyckade

onnistunut

New cards
75

ett val, valet, val, valen 5

valinta

New cards
76

i början

alussa

New cards
77

nervös, -t, -a

hermostunut

New cards
78

på grund av ngt

jnk perusteella, jnk takia

New cards
79

ett språk, språket, språk, språken 5

kieli

New cards
80

bli IV van, -t, -a vid ngt

tottua jhk

New cards
81

snabbt

nopeasti

New cards
82

en sits, sitsen, sitsar, sitsarna 2

illanistujainen

New cards
83

en fest, festen, fester, festerna 3

juhla

New cards
84

stark, -t, -a

vahva

New cards
85

ett nätverk, nätverket, nätverk, nätverken 5

verkosto

New cards
86

absolut

ehdottomasti

New cards
87

ett arbetsliv, -et

työelämä

New cards
88

det bästa med ngt

parasta jssak

New cards
89

åka, åker, åkte, åkt II på utbyte

mennä vaihtoon

New cards
90

enorm, -t, -a

valtava

New cards
91

i sex månader

kuuden kuukauden ajan

New cards
92

en månad, månaden, månader, månaderna 3

kuukausi

New cards
93

superspännande

todella jännittävä

New cards
94

lärorik, -t, -a

opettavainen

New cards
95

lära, lär, lärde, lärt II sig

oppia

New cards
96

samtidigt

samanaikaisesti

New cards
97

välja, väljer, valde, valt IV

valita

New cards
98

göra IV värnplikt

suorittaa asevelvollisuus, käydä armeija

New cards
99

inte så värst bra

ei niin kauhean hyvä

New cards
100

vara IV osäker, osäkert, osäkra på ngt

olla epävarma jstak

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 10285 people
Updated ... ago
4.8 Stars(44)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 330 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 225 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard117 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.4 Stars(9)