Unit 1

studied byStudied by 29 People
5.0(1)
get a hint
hint

abruptly

1/65

Tags & Description

Studying Progress

New cards
65
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
65 Terms
New cards

abruptly

náhle, neočekávaně

New cards
New cards

embarrassingly

trapně

New cards
New cards

spontaneously

spontánně

New cards
New cards

appraisal

zhodnocení

New cards
New cards

button battery

knoflíková baterie

New cards
New cards

bystander

přihlížející

New cards
New cards

Continuing Professional Development

další profesní rozvoj

New cards
New cards

job specification

požadavky na pracovní pozici

New cards
New cards

paramedic

záchranář, zdravotník

New cards
New cards

rapid response

rychlá pomoc

New cards
New cards

seizure / fit

záchvat

New cards
New cards

prodrome / warning sign

varovný příznak

New cards
New cards

giddy / dizzy

mající závrať

<p>mající závrať</p>
New cards
New cards

groggy

vrávoravý

New cards
New cards

traffic-busting

New cards
New cards

woozy

malátný

New cards
New cards

come over

přihodit se

New cards
New cards

dispatch

odeslat, vyslat

New cards
New cards

faint / pass out

omdlít

New cards
New cards

free up

uvolnit

New cards
New cards

instigate

podněcovat

New cards
New cards

soil / mess / dirty

potřísnit (exkrementy) (náhodně)

New cards
New cards

wet

pomočit (náhodně)

New cards
New cards

twitch

škubnout, cuknout

New cards
New cards

become pale

zblednout

New cards
New cards

sweat

potit se

New cards
New cards

profusely

hojně

<p>hojně</p>
New cards
New cards

come to / come round

probrat se, přijít k sobě

New cards
New cards

leisurely

pomalu

New cards
New cards

convulsively

křečovitě

New cards
New cards

drowsy

ospalý, mátožný

<p>ospalý, mátožný</p>
New cards
New cards

syncope / fainting

mdloba

New cards
New cards

supine / lying flat

na zádech

New cards
New cards

spasm

křeč

New cards
New cards

jerk

škubat, trhat (sebou)

New cards
New cards

vomit

zvracet

New cards
New cards

be admitted to hospital

být přijat do nemocnice

New cards
New cards

First Aid Kit (FAK)

lékárnička

<p>lékárnička</p>
New cards
New cards

fever

horečka

New cards
New cards

sputum / phlegm

hlen

New cards
New cards

breathlessness

dušnost

New cards
New cards

chest pain

bolest na hrudi

New cards
New cards

myalgia / muscle pain

svalová bolest

New cards
New cards

haemoptysis

hemoptýza, vykašlávání krve

New cards
New cards

poisoning

otrava

<p>otrava</p>
New cards
New cards

defibrillator

defibrilátor

New cards
New cards

run around

pobíhat

New cards
New cards

full blood count (FBC)

krevní obraz

<p>krevní obraz</p>
New cards
New cards

sample of blood

vzorek krve

New cards
New cards

haemoglobin

hemoglobin

New cards
New cards

red blood cells (erythrocytes)

červené krvinky

<p>červené krvinky</p>
New cards
New cards

white blood cells (leukocytes)

bílé krvinky

<p>bílé krvinky</p>
New cards
New cards

platelets (thrombocytes)

krevní destičky

<p>krevní destičky</p>
New cards
New cards

erythrocyte sedimentation rate (ESR)

sedimentační rychlost

New cards
New cards

pernicious anemia

úbytek červených krvinek

New cards
New cards

palpable

hmatný

New cards
New cards

bone marrow

kostní dřeň

<p>kostní dřeň</p>
New cards
New cards

iron deficiency

nedostatek železa

New cards
New cards

vibration sense

epikritické čití

New cards
New cards

mild jaundice

slabá žloutenka

<p>slabá žloutenka</p>
New cards
New cards

spleen

slezina

<p>slezina</p>
New cards
New cards

leukaemia

leukémie

New cards
New cards

pallor

bledost

<p>bledost</p>
New cards
New cards

insidious onset

pozvolný nástup

New cards
New cards

clotting

srážení

New cards