Fil.5 - Dula

studied byStudied by 37 people
0.0(0)
get a hint
hint

Dula

1 / 33

Tags and Description

34 Terms

1

Dula

 • ayon kay Aristotle, ito ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay

 • isinusulat o itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo, o makapagbigay ng mensahe

New cards
2

Komedya

 • katawa-tawa; magaan ang paksa/tema, at ang mga tauhan ay laging nagtatagumpay sa wakas

New cards
3

Komedya

 • uri ng dula ng Labour of Love ni James Graham (2017)

New cards
4

Komedya

 • uri ng dula ng The 39 Steps ni Patrick Barlow (2005)

New cards
5

Komedya

 • uri ng dula ng Boston Marriage ni David Manet (1999)

New cards
6

Komedya

 • uri ng dula ng Lobby Hero ni Kenneth Lonergan (2001)

New cards
7

Trahedya

 • tema o paksa nito'y mabigat o nakasasama ng loob, nakaiiyak, nakalulunos

 • karaniwang nagwawakas ng malungkot

New cards
8

Trahedya

 • uri ng dula ng Macbeth ni William Shakespeare

New cards
9

Melodrama

 • namimiga ng luha sa manonood na para bang wala nang masayang bahagi sa buhay kundi pawang problema

New cards
10

Melodrama

 • uri ng dula ng Ang Probinsyano

New cards
11

Tragikomedya

 • magkahalo ang katatawanan at kasawian kung saan may mga tauhang katatawa-tawa, subalit sa huli'y nagiging malungkot dahil sa kasawian o kabiguan ng mahahalagang tauhan

New cards
12

Tragikomedya

 • uri ng dula ng The Merchant of Venice, The Tempest, The Dumb Waiter, at The Winter's Tale ni William Shakespeare

New cards
13

Tragikomedya

 • uri ng dula ng Endgame ni Samuel Beckett

New cards
14

Saynete

 • paksa nito ay tungkol sa paglalahad ng mga kaugalian ng isang lahi o katutubo

 • panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

New cards
15

Saynete

 • uri ng dula ng La India Y Negrito Amente ni Francisco Baltazar

New cards
16

Parse

 • dulang puro tawanan at halos walang saysay ang kuwento

 • karaniwan itong mapapanood sa mga comedy bar

New cards
17

Slapstick

 • walang ibang ginawa kundi magpaluan, maghampasan, at magbitiw ng mga kabalbalan

New cards
18

Parodya

 • dulang mapanudyo; ginagaya ang mga kakatwang ayos, kilos, pagsasalita, at pag-uugali ng tao bilang isang anyo ng komentaryo o pamumuna

New cards
19

Proberbyo

 • dulang may pamagat na hango sa mga bukambibig ng salawikain

 • pinaiikot sa aral na taglay ng alawikain upang magsilbing huwaran ng tao sa kanyang buhay

New cards
20

Simula

 • dito matatagpuan ang dalawang mahalagang sangkap/elemento ng tula

New cards
21

Tauhan

 • at ang papel na gagampanan na maaaring bida at kontrabida

New cards
22

Tagpuan

 • ang pangyayarihan ng eksenang naghahayag ng panahon, oras, at lugar

New cards
23

Gitna

 • mayroong banghay, dialogo, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan

New cards
24

Banghay

 • maayos na daloy o pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena

New cards
25

Diyalogo

 • pinakamahalagang bahagi ng dula; usapan ng mga tauhan

New cards
26

Saglit na Kasiglahan

 • magpapakita ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema

New cards
27

Tunggalian

 • tahasang magpapakita ng labanan o pakikibaka ng tanging tauhan

New cards
28

Kasukdulan

 • pinakamadula o pinakamaigting na bahagi ng dula kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan

New cards
29

Wakas

 • mayroong kakalasan at pagwawakas

New cards
30

Kakalasan

 • unti-unting bababa ang takbo ng istorya

New cards
31

Pagwawakas

 • mababatid ang resolusyon na maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo

New cards
32

Aspektong Teknikal

 • isa pang elemento ng dulang pantanghalan na importante rin

New cards
33

Epektong Pantunog

 • kailangan malinaw na maipahatid ang bawat linya ng dula sa pamamagitan ng maayos na tunog

New cards
34

Pag-iilaw

 • upang higit na mabigyang-buhay ang mahahalagang tagpo ng dula

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 180 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 90 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 117804 people
Updated ... ago
4.9 Stars(594)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 99 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard277 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard535 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard485 terms
studied byStudied by 238 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)