Literatura starověku

studied byStudied by 98 people
0.0(0)
get a hint
hint

hieroglyfy

1 / 69

Tags & Description

Studying Progress

0%
New cards
70
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
70 Terms
1
New cards

hieroglyfy

Egyptské obrázkové písmo

New cards
2
New cards

ideogram

znak obrázkového písma vyjadřující myšlenku

New cards
3
New cards

piktogram

jednoduchý obrázek vyjadřující zprávu

New cards
4
New cards

latinka

písmo, které používáme

New cards
5
New cards

klínopis

písmo používané v Mezopotámii

New cards
6
New cards

zikkurat

stupňovitá stavba, blíže k bohu - v Mezopotámii

New cards
7
New cards

Uruk

městský stát Mezopotámie

New cards
8
New cards

Ninive

město v Asýrii, byla zde uložena jedna z verzí Eposu o G.

New cards
9
New cards

papyrus

materiál používaný ke psaní v Egyptě

New cards
10
New cards

faraon

vládce Egypta

New cards
11
New cards

buddhismus

náboženství, nejrozšířenější v Asii

New cards
12
New cards

konfucianismus

čínský filozofický směr

New cards
13
New cards

taoismus

čínské náboženství/ filozofie

New cards
14
New cards

Védy

soubor náboženských textů

New cards
15
New cards

Purány

hinduistické sbírky příběhů

New cards
16
New cards

sánskrt

indický jazyk

New cards
17
New cards

Avesta

perský literární soubor, epické i lyrické texty

New cards
18
New cards

Rámájana

indický epos (ne hinduismus)

New cards
19
New cards

Životopis Sinuhetův

egyptská autobiografická povídka

New cards
20
New cards

Epos o Gilgamešovi

literární památka Asyřanů a Babyloňanů

New cards
21
New cards

Knihy mrtvých

egyptské svitky o posmrtném životě

New cards
22
New cards

Mahábháráta

nejrozsáhlejší epos světa, indický, purán

New cards
23
New cards

Chammurapiho zákoník

Mezopotámie, oko za oko a zub za zub

New cards
24
New cards

Enkidu

Gilgamešův přítel

New cards
25
New cards

Gilgameš

  1. král Uruku, pátral po nesmrtelnosti

New cards
26
New cards

Li Po

čínský potulný pěvec, přítel Tu Fu

New cards
27
New cards

Tu Fu

čínský básník, přítel Li Pa

New cards
28
New cards

Wang Wej

čínský malíř a básník

New cards
29
New cards

Zánik starověku

476, 395, 313 n.l.

New cards
30
New cards

Zarathuštra

perský prorok

New cards
31
New cards

báje

vyprávění popisující vznik světa...

New cards
32
New cards

Kniha písní

čínská poezie

New cards
33
New cards

Nový zákon

syropalestinské dílo

New cards
34
New cards

Hymnus na Slunce

egyptské dílo

New cards
35
New cards

žalm

poetická modlitba

New cards
36
New cards

Genesis

první starozákonní kniha, stvoření světa a člověka

New cards
37
New cards

Exodus

obsahuje desatero přikázání

New cards
38
New cards

Knihy prorocké

skupina knih, 15 proroků, např. Jeremiáš

New cards
39
New cards

Paňčatantra

indická sbírka bajek

New cards
40
New cards

Noe

postava Starého zákona

New cards
41
New cards

Ježíš

postava Nového zákona

New cards
42
New cards

Ravana

postava Rámájány

New cards
43
New cards

Chavava

postava Eposu o Gilgamešovi

New cards
44
New cards

jazyky biblických textů

hebrejština, aramejština, řečtina

New cards
45
New cards

Tao te ting

základ taoismu, Kanonická kniho o Cestě Tao a Energii Te

New cards
46
New cards

volný verš

nesedí do básně, jiný počet slabik, nerýmuje se...

New cards
47
New cards

epištola

apoštolský list (dopis), nejznámější autor je apoštol Pavel

New cards
48
New cards

Bible

soubor 66 knih

New cards
49
New cards

evangelium

text o Ježíši; podle Matouše, Marek, Lukáše a Jana

New cards
50
New cards

apoštolové

12 učedníků Ježíše

New cards
51
New cards

poetické žánry Starého zákona

hymny, prosby, ódy

New cards
52
New cards

prozaické žánry Starého zákona

mýty, ságy, hádanky, přísloví

New cards
53
New cards

mastaba

typ kamenné hrobky, Egypt

New cards
54
New cards

sfinga

socha ležícího lva s lidskou hlavou

New cards
55
New cards

peristyl

nádvoří obehnané sloupovou chodbou

New cards
56
New cards

Údolí králů

pohřebiště faraonů

New cards
57
New cards

tripitaka

trojí koš, buddhistická kniha

New cards
58
New cards

tři koše

kázně, rozprav, vyššího učení

New cards
59
New cards

rgvéda

soubor véd

New cards
60
New cards

Kálidása

indický básník

New cards
61
New cards

Kámasútra

kniha o lidské sexualitě

New cards
62
New cards

Bhagavádgíta

posvátná kniha hinduismu

New cards
63
New cards

pyramidy v Egyptě

Cheopsova, Džoserova, pyramida v Gíze

New cards
64
New cards

umění Egypta

busta Nefertiti, maska Tutanchamona

New cards
65
New cards

chrámy v Egyptě

komplex chrámů v Luxoru a Karnaku, v Údolí Králů

New cards
66
New cards

umění Mezopotámie

Ištařina brána, visuté zahrady královny Semiramis

New cards
67
New cards

Mýtus o Usirovi

egyptské literární dílo

New cards
68
New cards

Enuma Eliš

mezopotámský mýtus

New cards
69
New cards

zoroastrismus

učení Zarathuštry, dobro a zlo

New cards
70
New cards

Učení Ptahhotepovo

egyptská literatura

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1223 people
Updated ... ago
4.9 Stars(8)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 241 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 10520 people
Updated ... ago
4.8 Stars(79)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard79 terms
studied byStudied by 84 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)