prepositional verbs/nouns/adjectives

studied byStudied by 53 people
0.0(0)
get a hint
hint

agree about sth with sb

1 / 218

Tags and Description

219 Terms

1

agree about sth with sb

zgodzić się odnośnie czegoś z kimś

New cards
2

agree with sb about/over sth

zgodzić się z kimś odnośnie czegoś

New cards
3

apologise to sb for sth

przeprosić kogoś za coś

New cards
4

complain about sth to sb

narzekać na coś do kogoś

New cards
5

complain to sb about sth

narzekać komuś na coś

New cards
6

depend on sb/sth for sth

polegać na kimś/czymś w sprawie czegoś

New cards
7

disagree with sb about/over sth

nie zgadzać się z kimś odnośnie czegoś

New cards
8

quarrel with sb about/over sth

kłócić się z kimś o coś

New cards
9

rely on sb for sth

polegać na kimś w sprawie czegoś

New cards
10

accuse sb of sth *

oskarżyć kogoś o coś

New cards
11

acquit sb of sth

oczyszczać kogoś z jakichś zarzutów

New cards
12

advise sb against sth *

odradzać komuś coś

New cards
13

advise sb of sth

doradzać komuś w czymś

New cards
14

aim sth at sb

kierować coś do kogoś.

New cards
15

arrest sb for sth *

aresztować kogoś za coś

New cards
16

beat sb at sth *

pokonać kogoś w czymś

New cards
17

blame sb for sth

winić kogoś za coś

New cards
18

blame sth on sb

obarczyć kogoś winą za coś

New cards
19

bother sb with sth

zawracać komuś głowę (czymś)

New cards
20

compensate sb for sth *

zrekompensować komuś za coś

New cards
21

congratulate sb on sth *

gratulować komuś czegoś

New cards
22

convict sb of sth

skazać kogoś za coś

New cards
23

convince sb of sth

przekonać kogoś o czymś

New cards
24

criticise sb for sth

krytykować kogoś za coś

New cards
25

cure sb of sth

wyleczyć kogoś z czegoś

New cards
26

deprive sb of sth

pozbawić kogoś czegoś

New cards
27

describe sth to sb

opisać coś komuś

New cards
28

discuss sth with sb

przedyskutować coś z kimś

New cards
29

explain sth to sb

wyjaśnić coś komuś

New cards
30

help sb with sth

pomóc komuś w czymś

New cards
31

lend sth to sb

pożyczyć coś komuś

New cards
32

make sth for sb

zrobić coś dla kogoś

New cards
33

persuade sb of sth

przekonać kogoś o czymś

New cards
34

praise sb for sth *

chwalić kogoś za coś

New cards
35

present sb with sth

obdarować kogoś czymś

New cards
36

present sth to sb

zprezentować coś komuś

New cards
37

to prevent sb from doing sth

powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś

New cards
38

protect sb from sth

ochronić kogoś przed czymś

New cards
39

provide sb with sth

zapewniać komuś coś

New cards
40

provide sth for sb

zapewnić coś komuś

New cards
41

reassure sb of sth

upewnić kogoś o czymś

New cards
42

release sb from sth

uwolnić kogoś od czegoś

New cards
43

rescue sb from sth

uratować kogoś od czegoś

New cards
44

rid sb of sth

pozbawić kogoś czegoś

New cards
45

rob sb of sth

okraść kogoś z czegoś

New cards
46

save sb/sth from sth

uratować kogoś/coś od czegoś

New cards
47

starve sb of sth

pozbawić kogoś czegoś

New cards
48

stop sb from doing sth

zatrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś

New cards
49

strip sb of sth

ogołocić kogoś z czegoś

New cards
50

supply sb with sth

zaopatrywać kogoś w coś

New cards
51

scared of

przestraszony

New cards
52

shocked at

zszokowany

New cards
53

similar to

podobny do

New cards
54

sorry about

przepraszać za

New cards
55

sorry for

współczuć komuś

New cards
56

subject to

podatny na

New cards
57

successful in

odnoszący sukcesy w

New cards
58

sufficient for

wystarczający dla

New cards
59

suitable for

odpowiedni dla

New cards
60

superior to

lepszy od

New cards
61

sure of

pewny

New cards
62

terrified of

przerażony

New cards
63

tired of

zmęczony

New cards
64

typical of

typowy dla

New cards
65

upset about/at/over

zasmucony

New cards
66

upset with

zasmucony przez kogoś

New cards
67

worried about

zmartwiony

New cards
68

worthy of

godny, warty

New cards
69

wrong with

coś nie tak z

New cards
70

devoid of

pozbawiony czegoś

New cards
71

different to/from

inny od/niż

New cards
72

eager for *

chętny na

New cards
73

engaged in *

zaangażowany w

New cards
74

engaged to

zaręczony

New cards
75

excited about *

podekscytowany

New cards
76

faithful to

wierny, oddany

New cards
77

famous for

sławny za

New cards
78

fed up with

mający czegoś dość

New cards
79

fond of

lubiący

New cards
80

fraught with

pełen czegoś

New cards
81

glad for

zadowolony z czyjegoś powodu

New cards
82

glad of

zadowolony z jakiegoś powodu

New cards
83

grateful for

wdzięczny za

New cards
84

grateful to

wdzięczny komuś

New cards
85

guilty of

winny

New cards
86

harmful to

szkodliwy dla

New cards
87

hopeful of

mający nadzieję na

New cards
88

imprevious to

obojętny na

New cards
89

impressed with/by

pod wrażeniem

New cards
90

inclined towards

skłonny do

New cards
91

Incumbent upon

ciążący, zobowiązujący

New cards
92

inherent in

nieodłączny od

New cards
93

intent on

zamiar

New cards
94

interested in *

zainteresowany

New cards
95

jealous of

zazdrosny

New cards
96

keen on *

zapalony

New cards
97

kind to

uprzejmy dla

New cards
98

lacking in

brakujący, niewystarczający

New cards
99

late for

spóźniony na

New cards
100

made by

zrobiony przez

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 71 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 126 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 87 people
Updated ... ago
4.3 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11073 people
Updated ... ago
5.0 Stars(6)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 44 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 191 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 259 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)