PFPL

studied byStudied by 46 people
0.0(0)
get a hint
hint

pagsulat

1 / 38

Tags & Description

TANGINA MOOO PUTA TANGINA MOO

Studying Progress

0%
New cards
39
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
39 Terms
1
New cards

pagsulat

pagsasalin sa papel o paggamit ng anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao.

New cards
2
New cards

pagsulat

Ito ay kapwa pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba’t ibang layunin.

New cards
3
New cards

Xing at Jin

Alin kay ______ ang pagsulat ay isang komprehensib na kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang elemento.

New cards
4
New cards

Keller

Ayon kay _____ ang pagsulat ay isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito.

New cards
5
New cards

James Kinneavy

Ayon kay _____ may limang kategorya sa pagsulat na naging rason kung bakit nagsusulat ang tao. Ito ay ang mga sumusunod

New cards
6
New cards

Ekspresiv

Personal na pagsulat upang maipahayag ang sarili

New cards
7
New cards

Formulari

Isang mataas at istandardisadong pasulat katulad ng kasulutan o kasunduan sa negosyo o bisnes at iba pang transyong legal, politikal, at pang-ekonomiya

New cards
8
New cards

Imaginativ

inagamit upang mabigyang-ekspresyon ang mapanilikhang imahinasyon ng manunulat sa pagsulat ng mga dula, awit, tula, isksrip at iba pa

New cards
9
New cards

Informativ

Upang magbigay ng mahahalagang inpormasyon at ebidensya

New cards
10
New cards

Persweysiv

Upang makapanghikayat, mapaniwala ang mambabasa dahil sa mga ebidensya katibayang ipinahayag

New cards
11
New cards
 1. Masasanay ang kakayahang mag-organisa ng mga kakayahang mag-organisa ng mga kaisipan at maisulat ito sa pamamagitan ng obhetibong paraan.

 2. Malilinang ang kasanayan sa pagsusuri ng mga datos na kakailangan sa isinasagawang imbestigasyon o pananaliksik

 3. Mahuhubog ang kasanayan sa pagsusuri ng mga datos na kakailanganin sa isinasagawang imbestigasyon o pananaliksik.

 4. Mahihikayat at mapapaunlad ang kakanyahan sa matalinong paggamit ng aklatan sa paghahanap ng mga materyales at mahahalagang datos na kakailanganin sa pagsulat.

 5. Magdudulot ito ng kasiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at pagkakaroon ng pagkakataong makapag-ambag ng kaalaman sa lipunan.

 6. Mahuhubog ang pagpapahalaga sa paggalang at pagkilala sa mga gawa at akda ng kanilang pag-aaral at akademikong pagsisikap.

 7. Malilinang ang kasanayan sa pangangalap ng mga impormasyon mula sa iba’t ibang batis ng kaalaman para sa akademikong pagsusulat.

KAHALAGAHAN O BENEPISYO NG PAGSUSULAT

New cards
12
New cards

Wika

Ito ay nagsisilbing behikulo upang maisatitik ang mga kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon, at iba pang nais ilahad ng isang taong nais sumulat.

New cards
13
New cards

Wika

Mahalagang magamit ang wika sa malinaw, masining, tiyak, at payak na paraan.

New cards
14
New cards

Paksa

Ito ang nagsisilbing pangkahalatang iikutan ng mga ideyang dapat mapaloob sa akda.

New cards
15
New cards

Paksa

Ang pananaliksik at pagbabasa ng maraming aklat o artikulo ay makatutulong nang malaki upang lumawak ang kaalaman sa paksang nais bigyang-pansin.

New cards
16
New cards

Layunin

Ito ang magsisilbing giya (guide)mo sa paghabi ng mga datos o nilalaman ng iyong isusulat.

New cards
17
New cards

Pamaraan ng pagsulat

May limang pamamaraan ng pagsulat upang mailahad ang kaalaman at kaisipan ng manunulat batay na rin sa layunin o pakay ng pagsusulat.

New cards
18
New cards
 1. Impormatibo

 2. Ekspresibo

 3. naratibo

 4. deskriptibo

 5. argumentatibo

5 na pamaraan ng pagsulat

New cards
19
New cards

Kasanayang pampag-iisip

Sa pagsulat, dapat taglayin ng manunulat ang kakayahang mag-analisa o magsuri ng mga datos na mahalaga o hindi gaanong mahalaga, o maging ng mga impormasyong dapat na isama sa akdang isusulat.

New cards
20
New cards

Kasanayang pampag-iisip

Kailangang maging lohikal din ang kanyang pag-iisip upang makabuo siya ng malinaw at mabisang pagpapaliwanag o pangangatwiran.

New cards
21
New cards

Kasanayang pampag-iisip

Higit sa lahat, kailangan maging obhetibo siya sa pagsusuri at pagpapaliwanag ng mga impormasyon at kaisipang ilalahad sa sulatin.

New cards
22
New cards

Kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat

Dapat ding isaalang-alang sa pagsulat ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa wika at retorika partikular sa wastong paggamit ng malaki at maliit na titik, wastong pagbaybay, paggamit ng bantas, pagbuo ng makabuluhang pangungusap, pagbuo ng talata, masining at obhetibong paghabi ng mga kaisipan upang makabuo ng mahusay na sulatin.

New cards
23
New cards

Kasanayan sa Paghabi ng Buong Sulatin

Tumutukoy ito sa kakayahang mailatag ang mga kaisipan at impormasyon sa isang maayos, organisado, obhetibo, at masining na pamamaraan mula sa panimula ng akda o komposisyon hanggang sa wakas nito.

New cards
24
New cards
 1. Prewriting

 2. Actual Writing

 3. Rewriting

Mga Hakbang sa pagsulat

New cards
25
New cards

Prewriting/ Gawain Bago Sumulat

Ginagawa rito ang pagpili ng paksang isusulat at ang pangangalap ng mga datos o impormasyong kailangan sa pagsulat.

New cards
26
New cards

Actual writing

Dito isinasagawa ang aktwal na pagsulat. Nakapaloob dito ang pagsulat ng burador o draft.

New cards
27
New cards

Rewriting

Dito nagaganap ang pag-eedit at pagrerebisa ng draft batay sa wastong gramar, bokabulari at pagkakasunud-sunod ng mga ideya o lohika.

New cards
28
New cards
 1. MALIKHAING PAGSULAT (Creative Writing)

 2. TEKNIKAL NA PAGSULAT (Technical Writing)

 3. PROPESYONAL NA PAGSULAT (Professional Writing)

 4. DYORNALISTIK NA PAGSULAT (Journalistic Writing)

 5. EPERENSYAL NA PAGSULAT (Referential Writing)

 6. AKADEMIKONG PAGSULAT (Academic Writing)

Mga uri ng Pagsulat

New cards
29
New cards

MALIKHAING PAGSULAT (Creative Writing)

Pangunahing layunin nito ang maghatid ng aliw, makapukaw ng damdamin at makaantig sa imahinasyon at isipan ng mga mambabasa.

New cards
30
New cards

MALIKHAING PAGSULAT (Creative Writing)

Karaniwan itong bunga ng malikot na kaisipan ng sumusulat na maaaring batay sa tunay na pangyayari o kaya naman ay bunga ng imahinasyon o kathang isip lamang.

New cards
31
New cards

TEKNIKAL NA PAGSULAT (Technical Writing)

Isang praktikal na komunikasyong ginagamit sa pangangalakal at ng mga propesyonal na tao upang maihatid ang teknikal na impormasyon sa iba’t –ibang uri ng mambabasa.

New cards
32
New cards

TEKNIKAL NA PAGSULAT (Technical Writing)

to ay naiuugnay sa pagsulat ng mga manwal at gabay sa pag-aayos halimbawa, ng kompyuter o anumang bagay na may kalikasang teknikal.

New cards
33
New cards

TEKNIKAL NA PAGSULAT (Technical Writing)

Saklaw nito ang pagsulat ng feasibility study at ng mga korespondensyang pampangangalakal. Gumagamit ng mga teknikal na terminolohiya sa isang partikular na paksa tulad ng science at technology.

New cards
34
New cards

PROPESYONAL NA PAGSULAT (Professional Writing)

Ang uri ng pagsulat na may kinalaman sa mga sulatin sa isang tiyak na larangang natutuhan sa akademya o paaralan.

New cards
35
New cards

PROPESYONAL NA PAGSULAT (Professional Writing)

Binibigyan pansin nito ang paggawa ng sulatin o pag-aaral tungkol sa napiling propesyon o bokasyon ng isang tao.

New cards
36
New cards

DYORNALISTIK NA PAGSULAT (Journalistic Writing)

Ang uring ito ng pagsulat na kadalasang ginagawa ng mga mamamahayag o journalist. Saklaw nito ang pagsulat ng balita, editoryal, kolum, lathalain at iba pang akdang mababasa sa mga pahayagan at magazin

New cards
37
New cards

REPERENSYAL NA PAGSULAT (Referential Writing)

Layunin nito ang bigyang-pagkilala na mga pinagkunang kaalaman o impormasyon sa paggawa ng konseptong papel, tesis, at disertasyon

New cards
38
New cards

REPERENSYAL NA PAGSULAT (Referential Writing)

Layunin din nito na irekomenda sa iba ang mga sangguniang maaaring mapagkunan ng mayamang kaalaman hinggil sa isangtiyak na paksa

New cards
39
New cards

AKADEMIKONG PAGSULAT (Academic Writing

isang intelektwal na pagsulat. Nakatutulong sa pagpapataas ng kaalaman ng isang indibidwal sa iba’t ibang larangan. May sinusunod na partikular na kumbensiyon tulad ng pagbibigay suporta sa mga ideyang pinangangatwiranan.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13909 people
Updated ... ago
4.9 Stars(237)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard301 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard162 terms
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard103 terms
studied byStudied by 67 people
Updated ... ago
4.4 Stars(7)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard83 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard105 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)