Čeština latina

studied byStudied by 32 People
0.0(0)

Podstatná jména

1/96

Tags & Description

Other Subject

Studying Progress

New cards
96
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
96 Terms

Podstatná jména

substantiva

podstatná jména vlastní

propria

podstatná jména obecná

apelativa

podstatná jména pomnožná

pluralia tantum

Přídavná jména

adjektiva

Zájmena

pronomina

Číslovky

numeralia

Číslovky základní

cardinalia

Slovesa

verba

Příslovce

adverbia

Předložky

prepozice

Spojky

konjunkce

Částice

partikule

Citoslovce

interjekce

Ohýbání

flexe

Skloňování

deklinace

Časování

konjugace

Stupňování

komparace

  1. stupeň

pozitiv

  1. stupeň

komparativ

  1. stupeň

superlativ

Pád

casus

  1. pád

nominativ

  1. pád

genitiv

  1. pád

dativ

  1. pád

akuzativ

  1. pád

vokativ

  1. pád

lokál

  1. pád

instrumentál

Číslo

numerus

Jednotné číslo

singulár

Množné číslo

plurál

Dvojné číslo

duál

Slovesný rod

genus verbi

Rod trpný

pasivum

Rod činný

aktivum

Rod

genus

Rod mužský

maskulinum

životný

animatum

neživotný

inanimatum

Rod ženský

femininum

Rod střední

neutrum

Čas

tempus

Čas minulý

préteritum

Čas přítomný

prézens

Čas budoucí

futurum

Způsob

modus

Oznamovací způsob

indikativ

Podmiňovací způsob

kondicionál