frans hfd 3

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

partager

1 / 130

Tags and Description

French

10th

131 Terms

1

partager

delen

New cards
2

utile

nuttig

New cards
3

le réfugié

de vluchteling

New cards
4

la pauvreté

de armoede

New cards
5

le bénévole

de vrijwilliger

New cards
6

nombreux

talrijk, heel veel

New cards
7

emprunter

lenen

New cards
8

le but

het doel

New cards
9

échanger

uitwisselen

New cards
10

développer

ontwikkelen

New cards
11

participer à

deelnemen aan

New cards
12

se mobiliser pour

in actie komen voor

New cards
13

lutter

strijden

New cards
14

la joie

de vreugde

New cards
15

la violence

het geweld

New cards
16

s'attacher à

zich hechten aan

New cards
17

proposer

voorstellen

New cards
18

l'équipe

het team

New cards
19

l'urgence

het spoedgeval

New cards
20

la dégradation

de verslechtering

New cards
21

résoudre

oplossen

New cards
22

l'amélioration

de verbetering

New cards
23

faire un don

een gift doen

New cards
24

la famine

de hongersnood

New cards
25

la vocation

de roeping

New cards
26

les droits de l'homme

de rechten van de mens

New cards
27

het voedsel

la nourriture

New cards
28

inzamelen

récolter

New cards
29

beslissen/besluiten

décider

New cards
30

het voorstel

la proposition

New cards
31

het gebrek aan

la manque de

New cards
32

de ziekte

la maladie

New cards
33

verkopen

vendre

New cards
34

... geleden

il y a ...

New cards
35

zoeken

chercher

New cards
36

de dienst

le service

New cards
37

handelen

agir

New cards
38

de uitdaging

le défi

New cards
39

lijden

souffrir

New cards
40

zijn/haar haar verven

se teindre les cheveux

New cards
41

meer dan

plus de

New cards
42

te hulp komen

venir en aide

New cards
43

het grasveld maaien

tondre la pelouse

New cards
44

de armoede

la pauvreté

New cards
45

het ontwikkelingsland

le pays en développement

New cards
46

het lot

le billet de loterie

New cards
47

een voorstel doen

faire une proposition

New cards
48

slagen

réussir

New cards
49

een plan hebben

avoir un projet

New cards
50

het doel

l'objectif

New cards
51

het succes

la réussite

New cards
52

een beslissing nemen

prendre une décision

New cards
53

de rijkdom

la richesse

New cards
54

de keus

le choix

New cards
55

mislukken

échouer

New cards
56

risico's nemen

prendre des risques

New cards
57

le défaut

het tekort/de zwakke plek

New cards
58

auparavant

eerder

New cards
59

en compagnie de

in gezelschap van

New cards
60

s'exprimer sur

zich uitlaten over

New cards
61

en banlieue

in de voorsteden

New cards
62

la préjugé

het vooroordeel

New cards
63

l'entretien

het (sollicitatie) gesprek

New cards
64

le toit

het dak

New cards
65

dès que

zodra

New cards
66

sembler

lijken

New cards
67

faire preuvre de

blijk geven van

New cards
68

rompre

breken

New cards
69

lequel

welke

New cards
70

la blague

de grap

New cards
71

faire des courses

boodschappen doen

New cards
72

correspondre à

overeenkomen met

New cards
73

souffrir

lijden

New cards
74

l'immeuble

het flatgebouw

New cards
75

se consacrer à

zich wijden aan

New cards
76

faire confiance à

vertrouwen hebben in

New cards
77

la langage

het taalgebruik, de taal

New cards
78

tu devrais

jij zou moeten

New cards
79

jurer

zweren

New cards
80

la façon de s'exprimer

de manier van uitdrukken

New cards
81

la manque

het gebrek

New cards
82

l'agression

de overval

New cards
83

la société

de maatschappij

New cards
84

harceler

pesten, lastig vallen

New cards
85

le logement

de huisvesting

New cards
86

le chômage

de werkloosheid

New cards
87

wennen aan

s'habituer à

New cards
88

het milieu

l'environnement

New cards
89

de kraan

le robinet

New cards
90

de lucht

l'air

New cards
91

de helm

le casque

New cards
92

een luchtje scheppen

prendre l'air

New cards
93

het afval

les déchets

New cards
94

de inlichting

le renseignement

New cards
95

uitdoen

éteindre

New cards
96

volgen

suivre

New cards
97

veel dingen

plein de choses

New cards
98

de voorwaarde

la condition

New cards
99

milieuvriendelijk

écolo

New cards
100

besparen

économiser

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 109 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 40 people
Updated ... ago
4.5 Stars(15)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard96 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 50 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)