Unit 5

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

a danger to

1 / 100

Tags and Description

101 Terms

1

a danger to

een gevaar voor

New cards
2

absolutely freezing

ontzettend koud, bijna bevroren

New cards
3

admit

toegeven

New cards
4

allies

bondgenoten

New cards
5

announce

aankondigen

New cards
6

appeal to

oproep tot

New cards
7

appeal to

aanspreken

New cards
8

argue

stellen, argumenteren

New cards
9

asymmetric warfare

asymmetrische oorlogsvoering

New cards
10

atrocities

wreedheden, wandaden

New cards
11

available to someone

beschikbaar voor iemand

New cards
12

bitterly regret

heel erg betreuren

New cards
13

boast

opscheppen, bluffen

New cards
14

border

grens

New cards
15

break the stalemate

de patstelling doorbreken

New cards
16

carry out a suicide attack

een zelfmoordaanslag plegen

New cards
17

civilian government

burgerregering

New cards
18

claim

opeisen

New cards
19

claim victory

de overwinning opeisen

New cards
20

coalition

coalitie

New cards
21

complain

klagen

New cards
22

compulsively gripping

verslavend pakkend

New cards
23

concede

toegeven

New cards
24

confirm

bevestigen

New cards
25

declare war

oorlog verklaren

New cards
26

deeply touch

diep geraakt

New cards
27

defend someone against

iemand verdedigen tegen

New cards
28

deny

ontkennen

New cards
29

differ from

verschillen van

New cards
30

differ with

van mening verschillen, het niet eens zijn

New cards
31

disapprove of

afkeuren

New cards
32

dismiss

ontslaan, afwijzen

New cards
33

disregard for

minachting voor, schending van

New cards
34

doubt

twijfel

New cards
35

enquire

(na)vragen

New cards
36

excuse someone for

iemand verontschuldigen voor

New cards
37

ferociously steep

enorm steil

New cards
38

form of

vorm van, soort

New cards
39

guerilla raids

guerilla-aanvallen

New cards
40

have/lose sympathy for

begrip hebben/verliezen voor

New cards
41

highly probable

hoogst waarschijnlijk

New cards
42

highly successful

uiterest succesvol

New cards
43

improve on

verbeteren van

New cards
44

improvement

verbetering, vooruitgang

New cards
45

inflict casualties

slachtoffers veroorzaken

New cards
46

inform

informeren, meedelen

New cards
47

injustice of

onrecht(vaardigheid) van

New cards
48

insist

erop staan, volhouden

New cards
49

insurgency

opstand

New cards
50

intent on

vastbesloten

New cards
51

invasion

invasie

New cards
52

issue an ultimatum

een ultimatum stellen

New cards
53

justified in

gerechtvaardigd in

New cards
54

leader

leider

New cards
55

limit to

grenzen aan

New cards
56

lose one's life

het leven laten, sterven

New cards
57

make a breakthrough

een doorbraak forceren/maken

New cards
58

make up

goedmaken

New cards
59

means of

middelen (om), mogelijkheden tot

New cards
60

mention

noemen, opmerken

New cards
61

object (to)

protesteren (tegen)

New cards
62

observe

observeren

New cards
63

occupation

bezetting

New cards
64

occupy a country / an area

een land / een gebied bezetten

New cards
65

opposed to

tegen

New cards
66

preferable to

te verkiezen boven, liever dan

New cards
67

propose

voorstellen

New cards
68

protest

protesteren, demonstreren

New cards
69

protest against

protesteren tegen

New cards
70

put up resistance

zich verzetten tegen, weerstand bieden

New cards
71

question

ondervragen, afvragen

New cards
72

refuse a request

een verzoek weigeren

New cards
73

regret

spijten, betreuren

New cards
74

remark

opmerken

New cards
75

resent

kwalijk nemen, verafschuwen

New cards
76

resort to

toevlucht nemen tot, een beroep doen op

New cards
77

responsible for

verantwoordelijk voor

New cards
78

restrict to

beperken tot

New cards
79

result in

resulteren in

New cards
80

reveal

onthullen, tonen, blijken

New cards
81

ridiculously expensive

belachelijk duur

New cards
82

security

veiligheid

New cards
83

seize power

de macht grijpen

New cards
84

special forces

speciale eenheden, commando's

New cards
85

stage a protest

protesteren

New cards
86

stage an ambush

een hinderlaag opzetten

New cards
87

station troops (in)

troepen stationeren

New cards
88

strongly suggest

dringend aanraden, adviseren

New cards
89

suffer losses

verliezen lijden

New cards
90

supply arms (to)

wapens leveren aan

New cards
91

terrorist-training camps

terroristenkampen

New cards
92

terrorists

terroristen

New cards
93

threat of

dreiging van

New cards
94

threat to

bedreiging voor

New cards
95

threaten

(be)dreigen

New cards
96

troops

troepen stationeren

New cards
97

unrelentingly dangerous

extreem gevaarlijk

New cards
98

warn

waarschuwen

New cards
99

warn someone about

iemand waarschuwen voor

New cards
100

warn someone against

iemand waarschuwen tegen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 754 people
Updated ... ago
4.9 Stars(14)
note Note
studied byStudied by 1395 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard136 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 131 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard242 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)