BàO2

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

l'acide

1 / 180

Tags and Description

French

181 Terms

1

l'acide

het zuur

New cards
2

l'angle

de hoek

New cards
3

le champ électromagnétique

het elektromagnetisch veld

New cards
4

le chercheur

de onderzoeker

New cards
5

le compas

de passer

New cards
6

le liquide

de vloeistof

New cards
7

le mammifère

het zoogdier

New cards
8

le noyau

de kern

New cards
9

le périmètre

de omtrek

New cards
10

le problème

(hier) het vraagstuk

New cards
11

le récipient

de kom, de bak, het recipiënt

New cards
12

l'aire

de oppervlakte

New cards
13

la base

de base

New cards
14

la cellule

de cel

New cards
15

la courbe

de kromme, de bocht, de curve

New cards
16

l'éprouvette

de proefbuis

New cards
17

l'équation

de vergelijking

New cards
18

l'équerre

de geodriehoek

New cards
19

l'expérience

het experiment, de proef

New cards
20

la gravité

de zwaartekracht

New cards
21

l'innovation

de vernieuwing

New cards
22

la physique

de fysica

New cards
23

la pipette

de pipet

New cards
24

la pression (atmosphérique)

de (lucht)druk

New cards
25

la surface

het oppervlak

New cards
26

calculer

berekenen

New cards
27

concevoir

bedenken, ontwerpen

New cards
28

(se) dissoudre

oplossen

New cards
29

prouver

bewijzen

New cards
30

tracer

trekken, tekenen

New cards
31

tremper

onderdompelen

New cards
32

chimique

chemisch

New cards
33

conducteur

geleidend

New cards
34

creux

hol

New cards
35

gonflable

opblaasbaar

New cards
36

héréditaire

erfelijk

New cards
37

parallèle

evenwijdig

New cards
38

perpétuel

eeuwig, voortdurend

New cards
39

scientifique

wetenschappelijk

New cards
40

à ras bord

vol (tot aan de rand)

New cards
41

exercer une force

een kracht uitoefenen

New cards
42

se tromper

zich vergissentr

New cards
43

tromper sa femme

zijn vrouw bedriegen

New cards
44

le trompe-l'œil / l'illusion d'optique

het gezichtsbedrog / de optische illusie

New cards
45

une règle

een meetlat // een regel

New cards
46

le cerveau

de hersenen

New cards
47

une image statique

een statisch beeld / een onveranderlijk beeld

New cards
48

une œuvre d'art

een kunstwerk

New cards
49

être parallèle à

evenwijdig lopen met

New cards
50

un contraste

een contrast

New cards
51

une boussole

een kompas

New cards
52

un compas

een passer

New cards
53

tracer un cercle

een cirkel tekenen

New cards
54

l'eau gazeuse

spuitwater

New cards
55

l'eau potable

drinkbaar water

New cards
56

l'eau non potable

ondrinkbaar water

New cards
57

mouiller le bord du verre

de rand van het glas nat maken

New cards
58

être très mouillé / être trempé

doorweekt zijn

New cards
59

retirer la main

zijn hand terugtrekken / zijn hand wegtrekken

New cards
60

un mouvement latéral / un mouvement vers le côté

een zijwaartse beweging

New cards
61

un mouvement descendant / un mouvement vers le bas

een neerwaartse beweging

New cards
62

un mouvement ascendant / un mouvement vers le haut

een opwaartse beweging

New cards
63

l'aire

de oppervlakte // het terrein

New cards
64

une aire de jeu

een speelplein

New cards
65

l'air

de lucht

New cards
66

calculer l'aire d'un caré / calculer la superficie d'un carré / calculer la surface d'un carré

de oppervlakte van een vierkant berekenen

New cards
67

un calcul

een berekening

New cards
68

une calculatrice

een rekenmachine

New cards
69

le périmètre

de omtrek

New cards
70

la force centrifuge

de middelpuntvliedende kracht

New cards
71

une réaction chimique

een chemische reactie

New cards
72

la graisse / le gras

het vet

New cards
73

un angle obtus

een stompe hoek

New cards
74

un angle aigu

een scherpe hoek

New cards
75

anguleux (anguleuse) / angulaire

hoekig

New cards
76

dans un coin de ma chambre

in een hoek van mijn kamer

New cards
77

le noyau

de kern // de pit

New cards
78

une imprimante 3D

een 3D-printer

New cards
79

bouleverser quelqu'un

iemand van streek brengen

New cards
80

s'avérer pratique

praktisch blijken te zijn

New cards
81

s'avérer difficile

moeilijk blijken te zijn

New cards
82

remplacer

vervangen

New cards
83

une innovation

een vernieuwing

New cards
84

innovant(e)

vernieuwend

New cards
85

innovateur (innovatrice)

extreem vernieuwend / baanbrekend / revolutionair

New cards
86

innover

vernieuwend zijn

New cards
87

une véritable révolution

een waarlijke/echte revolutie

New cards
88

un téléchargement

een download

New cards
89

télécharger quelque chose

iets downloaden

New cards
90

la pellicule

de film(rol) / de fotofilm(rol)

New cards
91

un(e) adepte de musique

een muziekfanaat

New cards
92

un robot

een robot

New cards
93

un diplôme universitaire

een universitair diploma

New cards
94

une cellule

een cel

New cards
95

une expérience

een ervaring // een experiment

New cards
96

un liquide

een vloeistof

New cards
97

la liquidité

de vloeibaarheid

New cards
98

un manque de liquidités

een gebrek aan liquiditeiten/liquide middelen/geld

New cards
99

payer en liquide / payer comptant / payer au comptant / payer en espèces

cash betalen / contant betalen

New cards
100

perpétuel / éternel

eeuwig

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 88 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 88 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard73 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)