English

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

male

1 / 184

Tags and Description

English

185 Terms

1

male

mężczyzna

New cards
2

female

kobieta

New cards
3

overweight

otyły

New cards
4

death rate

śmiertelność

New cards
5

to account for

stanowić przyczynę

New cards
6

rare

rzadki

New cards
7

modern

nowoczesny

New cards
8

to spur

wywołać

New cards
9

spurred

wywołany

New cards
10

evidence

dowód

New cards
11

to promote

awansować

New cards
12

plaque

płytka miażdżycowa

New cards
13

coronary arteries

tętnice wieńcowe

New cards
14

heart muscle

mięsień sercowy

New cards
15

blood pressure

ciśnienie krwi

New cards
16

predisposition

predyspozycja

New cards
17

to indicate

wskazywać

New cards
18

to lack

brakować

New cards
19

a lack

brak

New cards
20

pattern

wzór

New cards
21

to label

oznaczyć

New cards
22

a label

etykieta

New cards
23

heart rate

tętno

New cards
24

hot reactivity

wysoka reaktywność

New cards
25

cold reactivity

niska reaktywność

New cards
26

bulk

większość

New cards
27

to bury

ukryć

New cards
28

urgency

pilność

New cards
29

urgent

pilny

New cards
30

to confirm

potwierdzić

New cards
31

competitive

konkurencyjny

New cards
32

achievement

osiągnięcie

New cards
33

eventually

ostatecznie

New cards
34

equal

równy

New cards
35

relatively

stosunkowo

New cards
36

heart attack

zawał serca

New cards
37

tissue

tkanka

New cards
38

to impose

narzucać

New cards
39

to undergo

poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie)

New cards
40

regardless

pomimo tego

New cards
41

to encounter

napotkać

New cards
42

to manifest

okazać, objawić się

New cards
43

to remain

pozostać

New cards
44

outward

zewnętrzny

New cards
45

to alter

zmieniać

New cards
46

addiction

uzależnienie

New cards
47

overdependence on

nadmierna zależność od

New cards
48

to get addicted to

uzależnić się od

New cards
49

get hooked

zafascynować się

New cards
50

addictive

uzależniający

New cards
51

doses

dawki

New cards
52

alteration of biochemistry

zmiana biochemii

New cards
53

Tolerance

tolerancja

New cards
54

diminished responsiveness

zmniejszona tolerancja

New cards
55

to dispose of

pozbyć się

New cards
56

to be associated

być powiązanym

New cards
57

to encourage

zachęcać

New cards
58

to discourage

zniechęcać

New cards
59

to acknowledge

potwierdzać

New cards
60

respiratory ailments

dolegliwości układu oddechowego

New cards
61

life expectancy

średnia długość życia

New cards
62

preventive measure

środek zapobiegawczy

New cards
63

to drop out of

zrezygnować z

New cards
64

Relapse rate

wskaźnik nawrotów

New cards
65

anxiety

lęk

New cards
66

anxious

niespokojny

New cards
67

Counseling

poradnictwo

New cards
68

aversive conditioning

warunkowanie awersyjne

New cards
69

to succumb

poddawać się (czemuś), ulegać (np. pokusie)

New cards
70

odds

szanse

New cards
71

eventually

ostatecznie

New cards
72

to exceed

przekraczać

New cards
73

barely

ledwie

New cards
74

to skyrocket

szybko rosnąć

New cards
75

soar

gwałtownie wzrosnąć

New cards
76

to implement

wdrażać

New cards
77

peer pressure

presja rówieśnicza

New cards
78

allure

powab

New cards
79

delayed reward

opóźniona nagroda

New cards
80

to require

wymagać

New cards
81

mild

łagodny

New cards
82

to deter

odstraszać

New cards
83

deterrent effect

efekt odstraszający

New cards
84

to trigger

wywołać

New cards
85

Variable

zmienna

New cards
86

control group

grupa kontrolna

New cards
87

randomly assigned

losowo przydzielony

New cards
88

Spirituality

duchowość

New cards
89

thus

zatem

New cards
90

to approach

podejść

New cards
91

an approach

podejście

New cards
92

likely

prawdopodobny

New cards
93

to resolve

rozwiązać

New cards
94

Ambiguity

dwuznaczność

New cards
95

ambiguous

dwuznaczny

New cards
96

Symptom Recurrence

nawrót objawów

New cards
97

release chemicals

uwalniać substancje chemiczne

New cards
98

side effect

efekt uboczny

New cards
99

sound sleep

zdrowy sen

New cards
100

accomplishment

osiągnięcie

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 38 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 59 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 61 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 48 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 97 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard73 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard501 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)