X

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Herausforderungen meistern

1 / 154

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

155 Terms

1

Herausforderungen meistern

sprostać wyzwaniom

New cards
2

die Konsumgesellschaft

społeczeństwo konsumpcyjne

New cards
3

wachsen (a-ä) - wuchs - gewachsen

rosnąć

New cards
4

die Vernetzung

połączenie

New cards
5

der Fortschritt, -e

postęp

New cards
6

der Bereich, -e

zakres, zasięg, obręb

New cards
7

zunehmen (e-i) - nahm zu - zugenommen

zwiększać, rosnąć, przybierać

New cards
8

der zunehmende Einfluss

rosnący wpływ

New cards
9

das Unternehmen, -

przedsiębiorstwo

New cards
10

der Grund, ”e

powód

New cards
11

vor allem

przede wszystkim

New cards
12

insbesondere

w szczególności

New cards
13

der Verkehr

ruch, komunikacja, transport

New cards
14

die Nachhaltigkeit

długotrwałość

New cards
15

nachhaltig

długotrwały

New cards
16

zum Nachdenken anregen

pobudzać do refleksji

New cards
17

der Wasserbestand

zasób wody

New cards
18

der Ölproduzent, -en, -en

producent ropy

New cards
19

betroffen von + D

dotknięty czymś

New cards
20

erstaunt

zdziwiony

New cards
21

überrascht

zaskoczony

New cards
22

beruhigt

uspokojony

New cards
23

beunruhigt

niespokojny

New cards
24

schickiert

zaszokowany

New cards
25

Es macht mir Sorgen, dass …

to martwi mnie, że…

New cards
26

Es macht mir Freude, dass …

To raduje mnie, …

New cards
27

beruhigend

uspokajający

New cards
28

beunruhigend

niepokojący

New cards
29

erstaunlich

zdumiewający

New cards
30

beschließen - beschloss - beschlossen

decydować

New cards
31

verantwortungsbewusst

odpowiedzialny

New cards
32

nie / niemals

niemals

New cards
33

achten auf + Akk.

uważać na

New cards
34

das Siegel, -

pieczęć

New cards
35

sich etablieren

przyjąć sie, zadomowić

New cards
36

um die Jahrhundertwende

na przełomie wieków

New cards
37

der Staubfänger, -

łapacz kurzu

New cards
38

zum Kaufen reizen (anregen)

zachęcać do zakupu

New cards
39

Beispiele aufführen (anführen)

przytaczać przykłady

New cards
40

auf Radtour gehen

jechać na wycieczkę rowerową

New cards
41

der Überfluss

nadmiar

New cards
42

der Überdruss

przesyt

New cards
43

besitzen

posiadać

New cards
44

der Besitz

posiadanie, własność

New cards
45

die Nachfrage

popyt

New cards
46

das Angebot

podaż

New cards
47

die Auswahl

wybór

New cards
48

die Genugtuung

satysfakcja

New cards
49

das Verb, -en

czasownik

New cards
50

das Substantiv, -e / das Nomen, -

rzeczownik

New cards
51

das Adjektiv, -e

przymiotnik

New cards
52

das Adverb, Adverbien

przysłówek

New cards
53

das Pronomen, -

zaimek

New cards
54

die Präposition, -en

przyimek

New cards
55

die Konjunktion, -en

spójnik

New cards
56

das Numerale, Numeralien

liczebnik

New cards
57

überhaupt nicht

w ogóle nie

New cards
58

unheimlich

niesamowity

New cards
59

nicht allzu

niezbyt (z.B. … viel)

New cards
60

ständig

ciągle

New cards
61

ziemlich

dość

New cards
62

teilweise

częściowo

New cards
63

gelegentlich

okazjonalnie

New cards
64

vollkommen

całkowicie

New cards
65

wenig

niewiele

New cards
66

gar nicht

wcale nie

New cards
67

häufig / oft

często

New cards
68

gewissermaßen

do pewnego stopnia

New cards
69

ganz

całkiem

New cards
70

selten

rzadko

New cards
71

völlig

całkowicie

New cards
72

einigermaßen

do pewnego stopnia

New cards
73

normalerweise

zwykle

New cards
74

kaum

prawie nie, ledwo

New cards
75

hin und wieder

od czasu do czasu

New cards
76

sich (D) leisten können

móc sobie pozwolić

New cards
77

die Arbeitsagentur, -en

agencja pracy

New cards
78

die Arbeitserlaubnis, -se

pozwolenie na pracę

New cards
79

die Arbeitskraft, ”e

siła robocza

New cards
80

der Arbeitslohn, ”e

wynagrodzenie

New cards
81

arbeitsscheu

niechętny do pracy

New cards
82

der Arbeitsschutz

bhp, ochrona pracowników

New cards
83

arbeitsunfähig

niezdolny do pracy

New cards
84

die Schichtarbeit

praca zmianowa/na zmiany

New cards
85

die Strafarbeit

praca domowa za karę

New cards
86

bzw. - beziehungsweise

lub, ewentualnie

New cards
87

fehlen an + D

brakować

New cards
88

die Nuss, ”e

orzech

New cards
89

die Haselnuss, ”e

orzech laskowy

New cards
90

zugreifen - griff zu - zugegriffen

uzyskać dostęp

New cards
91

genießen + Akk. - genoss - genossen

cieszyć się

New cards
92

sich (D) Gedanken machen über + Akk.

martwić się o

New cards
93

hauptsächlich

głównie

New cards
94

die Elfenbeinküste

Wybrzeże Kości Słoniowej

New cards
95

der Kakao

kakao

New cards
96

der Familienbetrieb, -e

gospodarstwo rodzinne

New cards
97

der Korb, ”e

koszyk

New cards
98

der Samen, -

nasionko

New cards
99

der Knochen, -

kość

New cards
100

übrigbleiben

zostawać (np jako reszta z jakiejś ilości)

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 187 people
Updated ... ago
4.3 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 78 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 148 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)