focus 4 unit 7

studied byStudied by 20 people
0.0(0)
get a hint
hint

acceptance speech

1 / 286

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

287 Terms

1

acceptance speech

przemówienie

New cards
2

acid

kwas

New cards
3

addition

dodawanie

New cards
4

algorithm

algorytm

New cards
5

apply

zastosować

New cards
6

award a prize

przyznać nagrodę

New cards
7

base

zasada chemiczna

New cards
8

become an expert in

zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie

New cards
9

calculation

kalkulacja

New cards
10

capable of doing sth

zdolny do czegoś

New cards
11

coin a term

ukuć termin

New cards
12

collaborate with

współpracować z

New cards
13

collect

kolekcjonować

New cards
14

contribution

wkład

New cards
15

credit sb with

przypisywać komuś ( coś )

New cards
16

discrimination

dyskryminacja

New cards
17

division

dzielenie

New cards
18

element

pierwiastek chemiczny

New cards
19

equation

równanie

New cards
20

extinct

wymarły

New cards
21

fellow scientists

koledzy naukowcy

New cards
22

fossil

skamieniałość

New cards
23

fraction

ułamek

New cards
24

gain recognition

zdobyć uznanie

New cards
25

gender gap

różnice dzielące płcie

New cards
26

have access to

mieć dostęp do

New cards
27

have an aptitude for

mieć talent do

New cards
28

injustice

niesprawiedliwość

New cards
29

make a contribution

przyczynić się

New cards
30

make reference to

odnieść się

New cards
31

marine reptile

gad morski

New cards
32

molecular structure

struktura molekularna

New cards
33

multiplication

mnożenie

New cards
34

name sth after sb

nazwać coś na czyjąś cześć

New cards
35

nucleus

jądro atomu

New cards
36

outer space

przestrzeń kosmiczna

New cards
37

path

ścieżka

New cards
38

periodic table

układ okresowy pierwiastków

New cards
39

provided that

pod warunkiem

New cards
40

radioactivity

promieniotwórczość

New cards
41

receive a mention

zostać wyróżnionym

New cards
42

recognise an achievement

docenić osiągnięcie

New cards
43

relativity

względność

New cards
44

remarkable

wybitny

New cards
45

see the potential

dostrzegać potencjał

New cards
46

subtraction

odejmowanie

New cards
47

supervisor

promotor naukowy

New cards
48

theory of relativity

teoria względności

New cards
49

value

wartość

New cards
50

velocity

prędkość

New cards
51

win the respect

zdobyć szacunek

New cards
52

radiation

promieniowanie

New cards
53

atom

atom

New cards
54

electron

elektron

New cards
55

ban

zakazać

New cards
56

bleep

pikać

New cards
57

periodically

okresowo

New cards
58

unplug

odłączyć

New cards
59

be on the rise

wzrastać

New cards
60

bring in

wprowadzać

New cards
61

come out

zostać opublikowanym

New cards
62

commuter

osoba dojeżdżająca do pracy

New cards
63

distracted

rozkojarzony

New cards
64

exit

zjazd z autostrady

New cards
65

figure

liczba, statystyka, dane

New cards
66

figure sth out

zrozumieć

New cards
67

go in for

lubić coś robić

New cards
68

look up directions

szukać wskazówek

New cards
69

moped

skuter

New cards
70

motorway

autostrada

New cards
71

offence

wykroczenie

New cards
72

offender

przestępca

New cards
73

price range

zakres cenowy

New cards
74

reveal

wyjawiać

New cards
75

robbery

kradzież

New cards
76

route

trasa

New cards
77

sat-nav

nawigacja satelitarna

New cards
78

security measures

środki bezpieczeństwa

New cards
79

stick to

trzymać się czegoś

New cards
80

storage

pamięć

New cards
81

store

przechowywać

New cards
82

sufficient

wystarczający

New cards
83

take advantage of

wykorzystać

New cards
84

talk sb into

namówić kogoś na

New cards
85

target

wybierać za cel

New cards
86

theft

kradzież

New cards
87

throw sth in

dodać coś

New cards
88

top-of-the-range

najwyższej klasy

New cards
89

turn around

zawrócić

New cards
90

urge sb to do sth

nakłaniać kogoś do zrobienia czegoś

New cards
91

wind sb up

irytować kogoś

New cards
92

word processing

edycja tekstu

New cards
93

advice

porada

New cards
94

advisable

wskazany

New cards
95

advise

udzielać rad

New cards
96

allergy

alergia

New cards
97

archaea

archeony

New cards
98

asthma

astma

New cards
99

autism

autyzm

New cards
100

beneficial

korzystny

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 85 people
Updated ... ago
4.7 Stars(10)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 97 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 93 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 155 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 182 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)