Werk en beroep

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Motivatie

1 / 329

Tags and Description

330 Terms

1

Motivatie

motivation (n)

New cards
2

In dienst hebben/nemen

Employ (v)

New cards
3

volledige werkgelegenheid

full employment (n)

New cards
4

Motiveren

Motivate (v)

New cards
5

Zeer, erg, heel

keenly (adv)

New cards
6

Efficiënt, doelmatig

efficiently (adv)

New cards
7

Medezeggenschap, betrokkenheid

Involvement (n)

New cards
8

Arbeidstevredenheid

Job satisfaction (n)

New cards
9

Zeker; veilig

Secure (adj)

New cards
10

Zekerheid

Security (n)

New cards
11

Voldoening, bevrediging, zelfverwerkelijking

 • fulfilment (n/ GB)

 • fulfillment (n/ US)

New cards
12

Potentieel, capaciteit

Potential (n)

New cards
13

Erkenning

recognition (n)

New cards
14

Ideeënbus

Suggestion scheme (n)

New cards
15

Bevorderen

Promote (v)

New cards
16

Bevordering, promotie

promotion (n)

New cards
17

Senioriteit, anciënniteit

Seniority (n)

New cards
18

Carrièrevooruitzichten, loopbaanvooruitzichten

career prospects (npl)

New cards
19

Band

Affiliation (n)

New cards
20

(Arbeids)moreel

morale (n)

New cards
21

Werkomgeving

work environment (n)

New cards
22

Absenteïsme, arbeidsverzuim

—> niet werken wegens (reden)

absenteeism (n)

New cards
23

Achting, respect

Esteem (n)

New cards
24

Vervreemding

Alienation (n)

New cards
25

Verloop

Turnover (n)

New cards
26

Braindrain, kennisvlucht

Brain drain (n)

New cards
27

Werkgelegenheid; dienstverband

employment (n)

New cards
28

Beginnen

Commence (v)

New cards
29

Zelfstandig, met eigen onderneming

self-employmed (adj)

New cards
30

Werknemer/ werkneemster, medewerk(st)er

employee (n)

New cards
31

Personeel, personeelsbestand

Work force (n)

New cards
32

Personeel

Staff (n) , personnel (n)

New cards
33

Beroepsbevolking, werkende bevolking

 • labour force (n/ GB)

 • labor force (n/ US)

New cards
34

Mankracht, personeel (in ruime zin)

human resources (npl)

New cards
35

Werkgever, werkgeefster

employer (n)

New cards
36

Hand-

Manual (adj)

New cards
37

(Hand)arbeid(st)er

 • labourer (n/ GB)

 • laborer (n/ US)

New cards
38

Ongeschoold

unskilled (adj)

New cards
39

Handarbeider, fabrieksarbeider

blue-collar worker (n)

New cards
40

Vakkundig, vak-, geschoold

skilled (adj)

New cards
41

Halfgeschoold

semi-skilled (adj)

New cards
42

kantoormedewerker, administratief medewerker

white-collar worker (n)

New cards
43

Van de vrije beroepgroepen

Professional (adj)

New cards
44

Bestuurs-, directie-, leidinggevend

Managerial (adj)

New cards
45

Fulltime, voltijd-

full-time (adv, adj)

New cards
46

Parttime, deeltijd-

part-time (adv, adj)

New cards
47

Ploeg; werkperiode

Shift (n)

New cards
48

Verlof

Leave (n)

New cards
49

Ziekteverlof

Sick leave (n)

New cards
50

Met ziekteverlof zijn

Be on sick leave (phrase)

New cards
51

Zwangerschapsverlof

Maternity leave (n)

New cards
52

Vrije dag

Holiday (n/ US)

New cards
53

Vakantie

 • holiday (n/ GB)

 • vacation (n/ US)

New cards
54

Officiële feestdag (op een doordeweekse dag)

 • bank holiday (n/GB)

 • public holiday (n/ US)

 • national holiday (n/ US°

New cards
55

Vrije dag, snipperdag

Day off (n)

New cards
56

Freelance, onafhankelijk, zelfstandig

Freelance (adj, adv)

New cards
57

Workaholic, werkverslaafde

Workaholic (n)

New cards
58

Maat, collega

Workmate (n)

New cards
59

Thuiswerk(st)er

Home-worker (n)

New cards
60

Superieur, meerdere

Superior (n)

New cards
61

Duobanen, deeltijdbanen

Job-sharing (n)

New cards
62

Variable werktijden

 • Flexitime (n/GB)

 • Flextime (n/us)

New cards
63

Vaderschapsverlof

Paternity leave (n)

New cards
64

Ouderschapsverlof

Parental leave (n)

New cards
65

Sabbatsverlof, verlofjaar

Sabbatical (n, adj)

New cards
66

Loon

Wage (n)

New cards
67

Salaris

Salary (n)

New cards
68

Inkomsten, verdiensten

Earnnings (npl)

New cards
69

Basisloon

Basic wage (n)

New cards
70

Basissalaris

Basic salary (n)

New cards
71

Uur-

Hourly (adj)

New cards
72

Uniform tarief

Flate rate (n)

New cards
73

Tijdtarief, tijdloom

Time rate (n)

New cards
74

Stukloon

Piece rate (n)

New cards
75

Enkel, alleen

Solely (adv)

New cards
76

Overwerktoeslag van 100 %

Double time (n)

New cards
77

Overtime (n)

Overuren

New cards
78

Ploegendiensttoeslag

Shift pay (n)

New cards
79

Loonverhoging, salarisverhoging

 • rise (n/US)

 • raise (n/US)

New cards
80

Cijfer, percentage

Rate (n)

New cards
81

Bruto-

Gross (adj)

New cards
82

Netto-

Met (adj)

New cards
83

Nettosalaris, nettoloon

Take-home pay (n)

New cards
84

Zwangerschapsrechten

maternity rights (n)

New cards
85

Zwangerschapsuitkering

maternity pay (n)

New cards
86

Pensioenregeling

 • Pension scheme (n/ GB)

 • Pension plans (n/ US)

New cards
87

(Ouderdoms)pensioen

old-age pension (n)

New cards
88

Bedrijfspension

Compnay pension (n)

New cards
89

Sociale verzekering

 • National Insurance (n/ GB)

 • Social Security (n/ US)

New cards
90

Bijdrage

contribution (n)

New cards
91

Inhouding

deduction (n)

New cards
92

Ziekte-uitkeringsstelsel

 • sick-pay scheme (n/ GB)

 • sick pay plan (n/ US)

New cards
93

Prestatie

performance (n)

New cards
94

Premie

bonus (n)

New cards
95

Loonstructuur

wage structure (n)

New cards
96

Ongeregelde/ ongunstige werktijden

unsocial hours (npl)

New cards
97

Oplopend

incremental (adj/ GB)

New cards
98

Volgens, in overeenstemming met

in accordance with (prep)

New cards
99

Periodiek, periodieke verhoging

increment (n)

New cards
100

Evaluatie, beoordeling

 • appraisal (n)

 • evaluation (n)

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 236 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3120 people
Updated ... ago
4.7 Stars(17)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 188 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard622 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard103 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 111 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard79 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)