module 4

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

l'ardeur (f) au travail

1 / 185

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

186 Terms

1

l'ardeur (f) au travail

werklust/arbeidsijver/ passie voor het werk

New cards
2

l'approvisionnement (m)

de bevoorrading

New cards
3

un besoin

een nood/een behoefte

New cards
4

un catalogue

een catalogus

New cards
5

un commerce

een handel

New cards
6

les conditions (f) de vente

de verkoopsvoorwaarden

New cards
7

les conditions (f) de livraison

de leveringsvoorwaarden

New cards
8

les conditions (f) de paiement

de betalingsvoorwaarden

New cards
9

un délai de paiement

een betalingstermijn

New cards
10

un échantillon

een staal

New cards
11

une offre

een aanbod/een offerte

New cards
12

un représentant

een vertegenwoordiger

New cards
13

la représentation

de vertegenwoordiging

New cards
14

un vœu

een wens

New cards
15

conditionner

verpakken

New cards
16

consentir (à)

instemmen (met)/toestaan

New cards
17

établir

vestigen/opmaken

New cards
18

ignorer

negeren

New cards
19

Joindre

toevoegen/bijvoegen

New cards
20

préciser

verduidelijken

New cards
21

sélectionner

selecteren

New cards
22

se renseigner sur

zich informeren over

New cards
23

se servir de

gebruik maken van

New cards
24

accro

verslaafd

New cards
25

avantageux/avantageuse

voordelig

New cards
26

pointilleux/ pointilleuse

kieskeurig/ minutieus

New cards
27

urgent/urgente

dringend

New cards
28

ainsi que

alsook/ evenals

New cards
29

avant de + infinitif

alvorens

New cards
30

davantage

meer

New cards
31

en direct

rechtstreeks

New cards
32

prochainement

weldra/ binnenkort

New cards
33

avoir l'intention de

de intentie hebben om/van plan zijn om

New cards
34

dans la quinzaine

binnnen de veertien dagen

New cards
35

sous huitaine/dans la huitaine

binnen de week

New cards
36

dresser un contrat

een contract opmaken

New cards
37

faire connaître

kenbaar maken/ meedelen

New cards
38

faire parvenir

bezorgen

New cards
39

faire savoir

laten weten

New cards
40

par retour du courrier

per ommegaande/ met kerende post

New cards
41

rendre un service

een dienst verlenen

New cards
42

la cessation de paiement

de staking van betaling

New cards
43

un couvercle

een deksel

New cards
44

des données (f/ pl)

data/ gegevens

New cards
45

l'étranger (m)

het buitenland

New cards
46

une marque

een merk

New cards
47

un modèle

een model

New cards
48

un montant

een bedrag

New cards
49

une remise

een korting (bij een grote bestelling)

New cards
50

bénéficier de

genieten van

New cards
51

cesser (de)

stoppen/ophouden

New cards
52

envisager (de)

overwegen/ van plan zijn om

New cards
53

épeler

spellen

New cards
54

modifier

wijzigen/ veranderen

New cards
55

recharger

herladen

New cards
56

illimité

onbeperkt

New cards
57

inférieur (à)

lager/ minder dan

New cards
58

supérieur (à)

hoger/ meer dan

New cards
59

supplémentaire

bijkomend/ extra

New cards
60

d'après

volgens

New cards
61

en outre

bovendien

New cards
62

or

echter/ welnu

New cards
63

volontiers

graag

New cards
64

au cas où + conditionnel

in het geval

New cards
65

dans les meilleurs délais

zo snel mogelijk

New cards
66

rester dans l'attente de

in afwachting blijven van

New cards
67

sous huitaine

binnen een week

New cards
68

un dessin

een tekening

New cards
69

un univers

een wereld/ universum

New cards
70

un jouet

een speelgoedje

New cards
71

un concepteur/ une conceptrice

een ontwerper/ designer

New cards
72

un cadeau d'affaires

een relatiegeschenk

New cards
73

un éveil

het ontwaken/ de ontwikkeling

New cards
74

un déroulement

het verloop

New cards
75

une matière première

een grondstof

New cards
76

surprendre

verrassen

New cards
77

s'épanouir

zich ontplooien

New cards
78

Subir

ondergaan

New cards
79

reconnaître

(h)erkennen/ hier : erkennen

New cards
80

atterrir

landen/ hier: belanden

New cards
81

privilégier

bevoorrechten/ bevoordelen/ voorrang geven aan

New cards
82

s'acheminer

zijn weg voortzetten/ komen tot

New cards
83

parcourir

overlopen

New cards
84

examiner

onderzoeken

New cards
85

être disposé à

bereid zijn iets te doen

New cards
86

accorder

toekennen/ verlenen

New cards
87

inciter

aanzetten tot

New cards
88

entamer

starten/ aanvatten

New cards
89

insolite

ongewoon/ merkwaardig

New cards
90

haut(e) en couleur

kleurrijk

New cards
91

attachant(e)

vertederend/ innemend

New cards
92

pétillant(e)

bruisend/ pittig

New cards
93

astucieux/-se

slim/ scherpzinnig

New cards
94

complice

medeplichtig (ook in positieve zin: samenspannen)

New cards
95

courtois

hoffelijk

New cards
96

sur mesure

op maat

New cards
97

tout au long de

gedurende (een hele periode)

New cards
98

trier sur le volet

zorgvuldig selecteren

New cards
99

être en vigueur

van kracht zijn

New cards
100

réceptionner

ontvangen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 260 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 134130 people
Updated ... ago
4.8 Stars(628)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard452 terms
studied byStudied by 67 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard72 terms
studied byStudied by 40 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)