Español - unidad 7

studied byStudied by 117 People
5.0(2)

la sucesión

1/56

Tags & Description

Spanish

11th

Studying Progress

New cards
56
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
56 Terms

la sucesión

posloupnost, sled

el bote

loďka, člun

las manecillas

ručičky hodin

mar adentro

od břehu, na širém moři

el obstáculo

překážka

la ola

vlna (na vodě)

chocar con / contra

srazit se s, narazit do

el pulpo

chobotnice

el acceso de enojo

nával hněvu

el dragón

drak

tambalearse

vrávorat, potácet se

echar fuego

chrlit oheñ

tirar de la palanca

zatáhnout za páku

la ciudad medieval

středověké město

merendar (ie)

svačit

la muralla defensiva

obranná hradba

sudar

potit se

el escudo

erb, znak

los botones dorados

zlaté knoflíky

noble

urozený, šlechtický

de repente

náhle, zničehonic

el (la) noble

šlechtic, šlechtična

el limonero

citroník, prodavač citronů

a las afueras de la ciudad

na okraji města, na předměstí

la taberna

hospoda

el huerto

zahrada (užitková)

al cabo de un rato

po chvíli

el cobarde

zbabělec

el parche

páska přes oko

el carro de caballo

koňský povoz

los pendientes

náušnice

la luz eléctrica

elektrické světlo

me da miedo

nahání mi strach

la vela

lodní plachta, svíčka

la espada

meč

el agua (f.) corriente

tekoucí voda

encima del hombro

na rameni

el tesoro

poklad

el loro

papoušek

la cueva

jeskyně, skalní dutina

ser encargado de (u. c.)

být pověřený (čím)

aplaudir

tleskat

sacar la lengua a (u.p.)

vypláznout jazyk na

echar a correr

rozběhnout se, utéct

el repartidor de periódicos

distributor novin

no tener otro remedio que

nemít jinou možnost než

tener (mucho) cariño a (u. p.)

mít někoho (velmi) rád

la cara de asombro

udivená tvář

sin parpadear

bez mrknutí