Master Spoteksamen Anatomi August 2022

studied byStudied by 1 person
5.0(1)
get a hint
hint
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 1:</strong> Placér organet topografisk korrekt i fht angivelserne på bordet (diapragma, dexter, sinister) og med fascies visceralis opad.</p>

Post 1.

Spørgsmål 1: Placér organet topografisk korrekt i fht angivelserne på bordet (diapragma, dexter, sinister) og med fascies visceralis opad.

1 / 38

Tags and Description

Pictures of real animal organs, beware.

39 Terms

1
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 1:</strong> Placér organet topografisk korrekt i fht angivelserne på bordet (diapragma, dexter, sinister) og med fascies visceralis opad.</p>

Post 1.

Spørgsmål 1: Placér organet topografisk korrekt i fht angivelserne på bordet (diapragma, dexter, sinister) og med fascies visceralis opad.

<p></p>
New cards
2
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 2:</strong> Placér pilen ”Lobus quadratus” korrekt.</p>

Post 1.

Spørgsmål 2: Placér pilen ”Lobus quadratus” korrekt.

knowt flashcard image
New cards
3
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 3:</strong> Placér <u>træpinden</u> ”Lig. teres hepatis” korrekt</p>

Post 1.

Spørgsmål 3: Placér træpinden ”Lig. teres hepatis” korrekt

knowt flashcard image
New cards
4
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 4:</strong> Placér pilen ”Lobus sinister, pars lateralis” korrekt.</p>

Post 1.

Spørgsmål 4: Placér pilen ”Lobus sinister, pars lateralis” korrekt.

knowt flashcard image
New cards
5
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 5:</strong> Placér den røde snor ved ”Porta hepatis”.</p>

Post 1.

Spørgsmål 5: Placér den røde snor ved ”Porta hepatis”.

knowt flashcard image
New cards
6
<p><strong>Post 1.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 6:</strong> Placér trekanten ”Lig. triangulare dexter” korrekt.</p>

Post 1.

Spørgsmål 6: Placér trekanten ”Lig. triangulare dexter” korrekt.

knowt flashcard image
New cards
7
<p><strong>Post 1. Teori.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 7:</strong> Benævn arterien som er ansvarlig for den arterielle blodforsyning til colon og rectum.</p>

Post 1. Teori.

Spørgsmål 7: Benævn arterien som er ansvarlig for den arterielle blodforsyning til colon og rectum.

A. mesenterica caudalis.

<p>A. mesenterica caudalis.</p>
New cards
8
<p><strong>Post 1. Teori.</strong></p><p><strong>Spørgsmål 8:</strong> Benævn det blodkar, som fører næringsrigt blod fra intestinum til hepar.</p>

Post 1. Teori.

Spørgsmål 8: Benævn det blodkar, som fører næringsrigt blod fra intestinum til hepar.

V. porta

<p>V. porta</p>
New cards
9
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 1:</strong> Benævn A.</p>

Post 2. Spot.

Spørgsmål 1: Benævn A.

Preputium

<p>Preputium</p>
New cards
10
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 2:</strong> Benævn B</p>

Post 2. Spot.

Spørgsmål 2: Benævn B

Cauda epididymis

<p>Cauda epididymis</p>
New cards
11
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 3:</strong> Hvilken penistype er repræsenteret</p>

Post 2. Spot.

Spørgsmål 3: Hvilken penistype er repræsenteret

fibroelastisk

<p>fibroelastisk</p>
New cards
12
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 4:</strong> Benævn den serøse hinde ved C</p>

Post 2. Spot.

Spørgsmål 4: Benævn den serøse hinde ved C

Tunica vaginalis, lamina visceralis

<p>Tunica vaginalis, lamina visceralis</p>
New cards
13
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 5:</strong> Benævn D</p>

Post 2. Spot.

Spørgsmål 5: Benævn D

Funiculus spermaticus

<p></p><p>Funiculus spermaticus</p>
New cards
14
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Teori/essay.</em></strong></p><p><strong>a)</strong> Benævn de tre hjernehinder og beskriv kort, gerne ved hjælp af en skitse, \n deres anatomi og topografi.</p>

Post 2. Teori/essay.

a) Benævn de tre hjernehinder og beskriv kort, gerne ved hjælp af en skitse, \n deres anatomi og topografi.

Dura mater \n Arachnoidea mater og Pia mater

\n Pia mater, tætvævet, blød, fleksibel, tynd hjernehinde, tæt omkring Cerebrum og Cerebellum og Medulla spinalis. Karførende. Arachnoidea mater – spindelvævslignende lag – mellem Pia og Dura mater. Cerebrospinal væske imellem disse to lag. Duramater. Tætvævet fibrøs og elastisk hinde som ligger yderst.

<p>Dura mater \n Arachnoidea mater og Pia mater</p><p>\n Pia mater, tætvævet, blød, fleksibel, tynd hjernehinde, tæt omkring Cerebrum og Cerebellum og Medulla spinalis. Karførende. Arachnoidea mater – spindelvævslignende lag – mellem Pia og Dura mater. Cerebrospinal væske imellem disse to lag. Duramater. Tætvævet fibrøs og elastisk hinde som ligger yderst.</p>
New cards
15
<p><strong>Post 2.</strong> <strong><em>Teori/essay.</em></strong></p><p><strong>b)</strong> Nævn en væsentlig forskel i hindernes kontakt til de omkringliggende knogler ved hhv Cerebrum og Medulla spinalis.</p>

Post 2. Teori/essay.

b) Nævn en væsentlig forskel i hindernes kontakt til de omkringliggende knogler ved hhv Cerebrum og Medulla spinalis.

Forskellen mellem de to områder er, at i craniet ligger Dura mater tæt op \n til cranieknoglerne hvorimod de i Canalis vertebralis er trukket tilbage, så der \n dannes et fedtfyldt epiduralt rum.

<p></p><p>Forskellen mellem de to områder er, at i craniet ligger Dura mater tæt op \n til cranieknoglerne hvorimod de i Canalis vertebralis er trukket tilbage, så der \n dannes et fedtfyldt epiduralt rum.</p>
New cards
16
<p><strong>Post 3.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 1:</strong> Benævn musklen A.</p>

Post 3. Spot.

Spørgsmål 1: Benævn musklen A.

M. biceps femoris

<p>M. biceps femoris</p>
New cards
17
<p><strong>Post 3.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 2:</strong> Benævn karret B</p>

Post 3. Spot.

Spørgsmål 2: Benævn karret B

A. femoralis

<p>A. femoralis</p>
New cards
18
<p><strong>Post 3.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 3:</strong> Benævn nerven C</p>

Post 3. Spot.

Spørgsmål 3: Benævn nerven C

N. ischiadicus/radialis

<p>N. ischiadicus/radialis</p>
New cards
19
<p><strong>Post 3.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 4:</strong> Benævn hulrummet i fasciestrukturen D</p>

Post 3. Spot.

Spørgsmål 4: Benævn hulrummet i fasciestrukturen D

Vagina M. rectus abdominis

<p>Vagina M. rectus abdominis</p>
New cards
20
<p><strong>Post 3.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 5:</strong> Benævn knoglen E</p>

Post 3. Spot.

Spørgsmål 5: Benævn knoglen E

Os femoris

<p>Os femoris</p>
New cards
21

Post 3. Teori/essay.

Spørgsmål 6: Skitser opbygningen af et synovialled og benævn strukturerne

Knogleender med cartilago articularis.

Capsula articularis med Lamina fibrosa og synovialis – evt villi synovialis.

\n Ligamenter relateret til kapslen.

\n Cavum synovialis med synovia

\n Evt meniske, til inkongruente led.

<p>Knogleender med cartilago articularis.</p><p></p><p>Capsula articularis med Lamina fibrosa og synovialis – evt villi synovialis.</p><p>\n Ligamenter relateret til kapslen.</p><p>\n Cavum synovialis med synovia</p><p>\n Evt meniske, til inkongruente led.</p>
New cards
22
<p><strong>Post 4.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 1:</strong> Benævn A</p>

Post 4. Spot.

Spørgsmål 1: Benævn A

Palatum durum

<p>Palatum durum</p>
New cards
23
<p><strong>Post 4.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 2:</strong> Benævn organet med åbningen B</p>

Post 4. Spot.

Spørgsmål 2: Benævn organet med åbningen B

Tonsilla palatina

<p>Tonsilla palatina</p>
New cards
24
<p><strong>Post 4.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 3:</strong> Benævn musklen C</p>

Post 4. Spot.

Spørgsmål 3: Benævn musklen C

M. masseter

<p>M. masseter</p>
New cards
25
<p><strong>Post 4.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 4:</strong> Benævn D</p>

Post 4. Spot.

Spørgsmål 4: Benævn D

Gl. parotis

<p>Gl. parotis</p>
New cards
26
<p><strong>Post 4.</strong> <strong><em>Spot.</em></strong></p><p><strong>Spørgsmål 5:</strong> Benævn E</p>

Post 4. Spot.

Spørgsmål 5: Benævn E

N. fascialis

<p>N. fascialis</p>
New cards
27

Post 4. Spot.

Spørgsmål 6: Skitser og beskriv fosterkredsløbet.

Anvend korrekte betegnelser og benævnelser af blodkarrene i besvarelsen.

knowt flashcard image
New cards
28
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PRÆPARAT I og PRÆPARAT II</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 1:</strong> Præparat I og II er samme organ, men fra forskellige dyrearter. \n Benævn organet.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PRÆPARAT I og PRÆPARAT II

Spørgsmål 1: Præparat I og II er samme organ, men fra forskellige dyrearter. \n Benævn organet.

Lymphonodus/lymfeknude (præp. I fra ko, præp. II fra svin)

<p>Lymphonodus/lymfeknude (præp. I fra ko, præp. II fra svin)</p>
New cards
29
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PRÆPARAT I og PRÆPARAT II</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 2:</strong> Benævn A på præparat I.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PRÆPARAT I og PRÆPARAT II

Spørgsmål 2: Benævn A på præparat I.

Capsula fibrosa

<p>Capsula fibrosa</p>
New cards
30
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PRÆPARAT I og PRÆPARAT II</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 3:</strong> Benævn B på præparat I.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PRÆPARAT I og PRÆPARAT II

Spørgsmål 3: Benævn B på præparat I.

Hilus

<p>Hilus</p>
New cards
31
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PRÆPARAT I og PRÆPARAT II</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 4:</strong> Nævn tre organ-specifikke celletyper der findes i organet.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PRÆPARAT I og PRÆPARAT II

Spørgsmål 4: Nævn tre organ-specifikke celletyper der findes i organet.

Lymfocytter; T-celler (cortex), B-celler (medulla), makrofager, (reticulumceller)

<p>Lymfocytter; T-celler (cortex), B-celler (medulla), makrofager, (reticulumceller)</p>
New cards
32
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PRÆPARAT I og PRÆPARAT II</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 5:</strong> Beskriv hvordan morfologien af organet på præparat I og præparat II adskiller sig.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PRÆPARAT I og PRÆPARAT II

Spørgsmål 5: Beskriv hvordan morfologien af organet på præparat I og præparat II adskiller sig.

Opbygningen af grisens lymfeknuder er modsat den man ser hos de andre husdyr - inverte. Det giver sig til udtryk ved at folliklerne ligger centralt i lymfeknuden på præparat II, omgivet af væv der svarer til det man normalt finder i cortex. Derudover forlader lymfen lymfeknuden via adskillige efferente lymfekar på overfladen af lymfeknuden og ikke via hilus, som det er tilfældet på præparat I.

<p>Opbygningen af grisens lymfeknuder er modsat den man ser hos de andre husdyr - inverte. Det giver sig til udtryk ved at folliklerne ligger centralt i lymfeknuden på præparat II, omgivet af væv der svarer til det man normalt finder i cortex. Derudover forlader lymfen lymfeknuden via adskillige efferente lymfekar på overfladen af lymfeknuden og ikke via hilus, som det er tilfældet på præparat I.</p>
New cards
33
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE III</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 6:</strong> Benævn området C.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE III

Spørgsmål 6: Benævn området C.

Sinus subcapsularis/subkapsulær sinus

<p>Sinus subcapsularis/subkapsulær sinus</p>
New cards
34
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE III</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 7:</strong>  Benævn strukturen D.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE III

Spørgsmål 7: Benævn strukturen D.

Trabecula

<p>Trabecula</p>
New cards
35
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE III</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 8:</strong> Benævn området E.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE III

Spørgsmål 8: Benævn området E.

Cortex

<p>Cortex</p>
New cards
36
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE IV</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 9:</strong>  Benævn organet på planche IV.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE IV

Spørgsmål 9: Benævn organet på planche IV.

Lymphonoduli aggregati/Peyer’s pletter

<p>Lymphonoduli aggregati/Peyer’s pletter</p>
New cards
37
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE IV</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 10:</strong> Hvor i dyret er organet på planche IV lokaliseret?</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE IV

Spørgsmål 10: Hvor i dyret er organet på planche IV lokaliseret?

Distalt i jejunum og ileum

<p>Distalt i jejunum og ileum</p>
New cards
38
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE IV</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 11:</strong> Benævn F markeret med den sorte cirkel.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE IV

Spørgsmål 11: Benævn F markeret med den sorte cirkel.

Germinalcenter/kimcenter

<p>Germinalcenter/kimcenter</p>
New cards
39
<p><strong>Post 5:</strong> Histologi.</p><p>Præparater og plancher stammer fra samme organ system.</p><p><u>PLANCHE IV</u></p><p></p><p><strong>Spørgsmål 12:</strong> Benævn områderne G.</p>

Post 5: Histologi.

Præparater og plancher stammer fra samme organ system.

PLANCHE IV

Spørgsmål 12: Benævn områderne G.

Internodulær region

<p></p><p>Internodulær region</p>
New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 104 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 136 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard669 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard138 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard204 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 38 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)