Mens tot Cel - Thema 4

studied byStudied by 3 people
5.0(1)
get a hint
hint

Long

1 / 71

Tags and Description

72 Terms

1

Long

In de longen vindt de gaswisseling plaats tussen lucht en bloed. Zuurstof diffundeert het bloed in en koolstofdioxide diffundeert het bloed uit. De longen zijn geen holle organen die zich vullen met lucht, maar hebben een sponsachtige structuur om het oppervlakte voor de gaswisseling te vergroten.

New cards
2

Hart

Het hart is de pomp van de circulatie. Het hart bestaat uit twee boezems en twee kamers. Via de rechter boezem en het rechter atrium wordt bloed naar de longen gepompt. Via de linker boezem en het linker atrium wordt bloed door de rest van het lichaam gepompt.

New cards
3

Thymus

De thymus is een orgaan dat niet elk volwassen persoon heeft. De thymus fuseert namelijk geleidelijk met het omliggende weefsel. De klier draagt bij aan het afweersysteem

New cards
4

Oesophagus

De oesophagus begint in de keel. Het is een buis die het voedsel van de mond naar de maag leidt. De spieren rondom de oesophagus maken peristaltische bewegingen om het voedsel voort te stuwen.

New cards
5

Trachea

De trachea is de buis die lucht van de buitenwereld naar de longen vervoerd. De trachea is omgeven door een laag kraakbeenweefsel, zodat hij niet dichtgedrukt kan worden

New cards
6

Hier ontwikkelt het hartbuisje zich

Boven het meest craniaal gelegen gedeelte van het embryo in het splanchnisch mesoderm.

New cards
7

Vorming van de voordarm

Embryo gaat krommen waardoor een deel van de dooierzakholte wordt ingestulpt

New cards
8

septum transversum

De voorlopende structuur van het diafragma, ontwikkelt zich in het begin nog boven het hartbuisje

New cards
9

Diafragma

Vormt scheiding tussen de borst- en buikholte

New cards
10

De holte waarin het hartbuisje ontstaat noemt men

de intraembryonaalholte

New cards
11

Pericard holte

De holte waarin het hart zal doorgroeien

New cards
12

Pericardioperitoneale kanalen

Liggen tussen pericard- en peritoneaalholte

New cards
13

Peritoneaalholte

Holte waar de buikorganen komen te liggen

New cards
14

pleurapericardiale plooien

Deze plooien ontstaan, omdat de vroege structuren van de longen tegen de wanden aandrukken en het weefsel wegduwen

New cards
15

pleurapericardiale membranen

strakkere en dunnere pleurapericardiale plooien

New cards
16

Scheiden van de pleuraholten van de pericardholte

De membranen groeien naar het midden toe en fuseren met mediaal mesenchym

New cards
17

Vorming mediastinum

De pleuroperitoneale membranen fuseren met het mesenchym rondom de oesophagus

New cards
18

Mediastinum

scheiding tussen de linker en rechter pleuraholte

New cards
19

Het diafragma bestaat uit vier verschillende structuren

septum transversum, mesenchym rondom de oesophagus, pleuroperitoneale vouwen, spier vanuit de lichaamswand

New cards
20

De longen ontstaan uit

de voordarm

New cards
21

Tracheaoesophageale plooien

plooien om de trachea en oesophagus van elkaar te scheiden

New cards
22

Aan de voorkant ontstaat uit het toekomstige trachea een

longknopje

New cards
23

Bronchiale knopjes

Het longknopje vertakt tot twee bronchiale knopjes. Uit deze knopjes vormen zich respectievelijk de linker en rechter long

New cards
24

Het hart ontstaat uit dit kiemblad

splanchnisch mesoderm

New cards
25

Het beginsel van het hart bestaat uit deze lagen weefsels

endocard, myocard en epicard

New cards
26

Cardiac jelly

een laag gelei tussen het endocard en myocard. Later concentreert de cardiac jelly zich en vormt de cardiac kussens

New cards
27

Cardiac kussens

zullen zich differentiëren tot de hartkleppen

New cards
28

Polen van het hartbuisje

Arterieel en veneus, bij de arteriële pool verlaat het bloed het buisje

New cards
29

Atrium septatie

Schieding van het gemeenschappelijk atrium

New cards
30

septum primum

eerste structuur; groeit vanaf het dak van het atrium richting de kussens, maar sluit niet volledig

New cards
31

ostium primum

opening tussen kussens en septum primum

New cards
32

Ostium secundum

gat hoger in het septum primum, ontstaan door apoptose

New cards
33

septum secundum

halvemaanvormig septum, sluit ostium secundum deels

New cards
34

foramen ovale

de onderrand van het septum secundum en het ostium secundum samen

New cards
35

fossa ovale

post-nataal overblijfsel van het gesloten foramen ovale

New cards
36

ventrikel septatie

scheiding van de gemeenschappelijke kamer

New cards
37

Waarom kan ventrikel septatie niet te vroeg plaatsvinden?

Omdat anders de bloedstroom wordt afgesloten

New cards
38

second heart field

mesenchym achter het hart wat zorgt voor remodellering

New cards
39

primaire plooi

Deze plooi ontstaat, net zoals bij de atriums, door een enorme uitgroei van het weefsel. Een deel van het weefsel wordt naar boven gedrukt, het ventrikel in. De plooi groeit zo ver omhoog dat het het ventrikel bijna volledig scheidt, alleen het bovenste gedeelte blijft open. Dit gedeelte noemt men het interventriculaire foramen

New cards
40

interventriculaire foramen

bovenste gedeelte dat niet gesloten wordt door de primaire plooi

New cards
41

sluiting na de vorming van tricuspidalisklep

door de endocard kussens; vormen het membraneus deel

New cards
42

Scheiding van aorta en truncus pulmonalis

Gebeurt tijdens het scheiden van de atria, door neurale lijst cellen

New cards
43

Kieuwboogarteriën

de 6 vaten die later het lichaam gaan voorzien

New cards
44

3e kieuwboogarterie

vormt a. carotis communis

New cards
45

linker 4e kieuwboogarterie

vormt deel van de aortaboog

New cards
46

rechter 4e kieuwboog arterie

vormt proximale deel van a. subclavia dextra

New cards
47

linker 6e kieuwboog arterie

vormt ductus arteriosum

New cards
48

Vena umbilicalis

voorziet het embryo van zuurstofrijk bloed

New cards
49

3 feutale bypasses

ductus venosus, foramen ovale, ductus arteriosus

New cards
50

ductus venosus

zorgt ervoor dat bloed uit de v. umbilicalis rechtstreeks wordt doorgesluisd naar rechteratrium

New cards
51

foramen ovale

Het zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed niet eerst langs de longen hoeft om aan de linkerkant van het hart te bereiken

New cards
52

ductus arteriosus

Deze ductus zit tussen de truncus pulmonalis en de aortaboog. Het zorgt er ook voor dat zuurstofrijk bloed niet eerst langs de longen hoeft om de aorta te bereiken.

New cards
53

ligament venosus

nieuwe naam van ductus venosus

New cards
54

ligamentum arteriosum

nieuwe naam van ductus arteriosus

New cards
55

fossa ovale

nieuwe naam foramen

New cards
56

hernia diafragmatica

organen uit buikwand komen boven diaphragma terecht, door een defect diaphragma

New cards
57

pneumonie

Longontsteking. Op een CT te zien als een lichte, groezelige vlek op de long. Locatie van de ontsteking kan verschillen. Er is geen volumeverlies

New cards
58

atelectase

deel van long krijgt geen lucht meer waardoor hij collapst. Op een CT te zien als een lichte vlek aan de rand van de long. Alle structuren in de longen kunnen hierdoor verplaatsen. Het kan komen door pleuravocht of door een tumor

New cards
59

pneumothorax

klaplong. Long valt helemaal of gedeeltelijk samen. Prominente vasculatuur. Mediastinum verplaatst.

New cards
60

decomposatio cordis

overvulling. Versterkte vaattekening. Lijntjes te zien in de longen. Onscherpe begrenzing vaattekening. Pleuravocht. Hart kan vergroten.

New cards
61

longemfyseem

beschadigde longblaasjes. Diaphragma staat lager. Sprieterige longvaattekening. Grotere afstand ribben

New cards
62

longcarcinoom

longtumor. Lichte grijze vlek in longweefsel.

New cards
63

lymfadenopatie

opgezette lymfeklieren. Lichte vlekken in longweefsel

New cards
64

sarcoidose

ontstekingen. Vlekken in longweefsel

New cards
65

dissectie van de aorta

scheurtje in de binnenlaag van de aorta waar bloed in kan komen. Aorta is niet doorgescheurd. Vals lumen ontstaat. Type a in aortaboog, type b na aortaboog

New cards
66

contra indicitatie conventionele radiologie

zwangerschap

Fractuur, pneumonie, overvulling, pneumothorax

New cards
67

contra indicatie ct scan

zwangerschap, kinderen, slechte nier, allergie voor contrast

Hersenbloeding, longembolie, metastasen.

New cards
68

contra indicatie echografie

obese patienten

Galstenen, hydronefrose, vrijvocht, trombosebeen, peesscheur.

New cards
69

contra indicatie mri

claustrofobiepacemaker, neuro stimulator, onrustige patient

Leverleasie, cardiale ischemie, peesscheur.

New cards
70

contrA indicatienucleaire geneeskunde

zwangerschap, niet nuchter, hoog glucose gehalte, niet stil kunnen liggen

Osteoporose, metastasen, infectie, cardiale ischemie

New cards
71

Projecties hart en kleppen

  • A is het auscultatie punt van de aortaklep.

  • P is het auscultatie punt van de pulmonalisklep.

  • M is het auscultatie punt van de mitralisklep.

  • T is het auscultatie punt van de tricuspidalisklep.

<ul><li><p>A is het auscultatie punt van de aortaklep.</p></li><li><p>P is het auscultatie punt van de pulmonalisklep.</p></li><li><p>M is het auscultatie punt van de mitralisklep.</p></li><li><p>T is het auscultatie punt van de tricuspidalisklep.</p></li></ul>
New cards
72

hulplijnen startpunten etc

Pleura o Sternoclavicualair gewricht o Costa 2 - parasternaal o Costa 4 - parasternaal o Costa 6 - parasternaal o Costa 8 - midclaviculair o Costa 10 - midaxillair o Costa 12 / vertebra 12 - mediaal scapula / paravertebraal

  • Long o Sternoclaviculair gewricht o Costa 2 - parasternaal o Costa 4 - links begin incisura cardiaca o Costa 6 - midclaviculair o Costa 8 - midaxillair o Costa 10 / vertebra 10 - mediaal scapula / paravertebraa

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 98 people
Updated ... ago
5.0 Stars(6)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 161 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard127 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard472 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard81 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 108 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)