Aardrijkskunde H3 CP1 Hoofdstuk 1.1 t/m 1.3

studied byStudied by 32 people
4.5(2)
get a hint
hint

Wat was het percentage van alle industriegoederen gemaakt in westerse landen in 1990 en 2018?

1 / 44

Tags & Description

Studying Progress

0%
New cards
45
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
45 Terms
1
New cards

Wat was het percentage van alle industriegoederen gemaakt in westerse landen in 1990 en 2018?

in 1990 werd 70% van alle industriegoederen gemaakt in westerse landen, in 2018 was dat nog maar de helft (35%)

New cards
2
New cards

Welke zijn de BRICS-landen van deze perioden?

Brazilie, Rusland, India, China en Zuid-Afrika

New cards
3
New cards

Wat is de MNO?

multinationale ondernemingen

New cards
4
New cards

Welke redenen hebben de mno's om te jagen aan deze verschuiving?

  1. in lagelonenlanden worden tegenwoordig niet alleen producten gemaakt, maar ook ontwikkeld

  2. opkomende landen vormen een nieuwe afzetmarkt door de toename van de koopkracht

New cards
5
New cards

Welke zijn de oorzaken dat de wereldhandel toegenomen is?

de productieketen is opgedeeld;

  • transport van goederen is sneller en goedkoper

  • handelsgrenzen verdwijnen steeds meer

New cards
6
New cards

Welke organisatie stimuleert de wereldhandel?

WTO (Wereldhandelsorganisatie)

New cards
7
New cards

Wat is een andere naam voor het steeds meer verweven raken van de wereld?

globalisering

New cards
8
New cards

Door wat wordt het economisch zwaartepunt van de wereld?

door de ontwikke-lingen van de afgelopen jaren naar Zuid- en Oost-Azie

New cards
9
New cards

Wat is een andere naam voor die verschuiving?

global shift

New cards
10
New cards

Welke zijn de 3 nieuwe knooppunten in de wereldeconomie?

Hong Kong, Singapore en Shanghai

New cards
11
New cards

Welke periode in de geschiedenis is de periode van grote ontdekkingen?

16e eeuw

New cards
12
New cards

Wat was er aan de hand in 1500 -1800

<p>handelskolonialisme</p>

handelskolonialisme

<p>handelskolonialisme</p>
New cards
13
New cards

Was was er aan de hand in 1800 - 1950?

<p>industrieel kolonialisme</p>

industrieel kolonialisme

<p>industrieel kolonialisme</p>
New cards
14
New cards

Op welke gebieden verstevigde een moederland de greep op de kolonie?

onderwijs, bestuur, handel en cultuur

New cards
15
New cards

Waar dienden de koloniën tussen 1500 en 1800 voor?

winning van grondstoffen

New cards
16
New cards

Wie deden het werk op de plantages?

slaven uit West-Afrika

New cards
17
New cards

In welk deel van een kolonie was weinig Europese invloed te vinden?

in de meer landinwaarts gelegen gebieden

New cards
18
New cards

Welke ontwikkelingen vonden plaats na 1945?

dekolonisatie en de Koude Oorlog

New cards
19
New cards

Wat gebeurt tijdens de Koude Oorlog?

tijdens de Koude Oorlog voerden de verschillende machtsblokken handel binnen het eigen machtsblok

New cards
20
New cards

In welk jaar valt de Sovjet-Unie uiteen?

1990

New cards
21
New cards

Welk economisch systeem wordt daarna het belangrijkste systeem in de wereld?

vrijemarkteconomie

New cards
22
New cards

Wat zijn kenmerken van een vrijemarkteconomie?

-vrij ondernemerschap -prijs komt tot stand door vraag en aanbod

New cards
23
New cards

Hoe noemt men handel zonder grenzen ook wel?

vrijhandel

New cards
24
New cards

Welke voordelen heeft vrijhandel?

-een land kan zich specialiseren -bedrijven krijgen toegang tot buitenlandse afzetmarkten

New cards
25
New cards

Door welke ontwikkeling voelt de Amerikaanse maakindustrie zich bedreigd?

opkomst van China

New cards
26
New cards

Waarom zijn sommige landen rijk en ander arm?

door intern en extern oorzaken

New cards
27
New cards

Wanneer is de kans op armoede groter?

Wanneer in één land veel negatieve factoren samenvallen

New cards
28
New cards

Welke natuurlijke oorzaken vergroten de ontwikkelingskansen van een land?

-vruchtbare grond -niet te bergachtig -voldoende neerslag -natuurlijke hulpbronnen -ligging aan zee

New cards
29
New cards

Wat zijn kenmerken van het bestuur in arme landen?

-weinig of niet democratisch -corruptie -vriendjespolitiek

New cards
30
New cards

Wat zijn kenmerken van het politieke systeem in rijke landen?

-democratische rechtstaat -ondernemen stimuleren -privébezit beschermen -zorgen voor onderwijs en gezondheidszorg

New cards
31
New cards

Welke zijn de kenmerken van jongeren in een aantal landen?

-het geboortecijfer neemt wereldwijd af -in arme landen neemt het geboortecijfer toe -in rijke landen neemt de vergrijzing toe

New cards
32
New cards

Wat is het nadeel van een hoog geboortecijfer?

het bbp moet worden gedeeld met meer mensen

New cards
33
New cards

Welke leeftijdsopbouw is ideaal voor een land?

grote, jonge bevolkingsgroep met een goede opleiding

New cards
34
New cards

Waarom is dit gunstig voor een land?

de jongeren leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het land

New cards
35
New cards

Wat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling binnen een land?

er moet voldoende werk zijn

New cards
36
New cards

Waarom neemt de ongelijkheid binnen een lang toe wanneer deze zich economisch ontwikkelt?

sommige gebieden en mensen profiteren meer van de groeiende welvaart

New cards
37
New cards

Wat kunt leiden tot onrunt in een land?

grote ongelijkheid in combinatie met een tekort aan werk kan leiden tot onrust in een land

New cards
38
New cards

Wat worden veel arme landen geweest?

veel arme landen van nu zijn exploitatiekoloniën geweest

New cards
39
New cards

Welke rol hadden deze arme landen vroeger (en nog steeds)?

-leveren van grondstoffen -leveren van landbouwproducten -leveren van laagwaardige industrieproducten

New cards
40
New cards

Waar kan men meer geld mee verdienen?

met de productie van hoogwaardige producten

New cards
41
New cards

In welke landen worden hoogwaardige producten geproduceerd?

rijke landen

New cards
42
New cards

Welke koloniën zijn rijke landen en produceren hoogwaardige producten?

-Verenigde Staten -Australië

New cards
43
New cards

Welk type kolonie waren de Verenigde Staten en Australië?

vestigingskoloniën

New cards
44
New cards

Wanneer investeren MNO’s in een land?

-ligging -economische factoren -politieke factoren

New cards
45
New cards

Wat is vestigingskolonien?

overzeese gebiedsdelen onder Europees bestuur met als functie vestigingsgebied voor Europeanen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
4.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 12194 people
Updated ... ago
4.9 Stars(51)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard734 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)