Nk1b - Genetik, genteknik

studied byStudied by 48 people
5.0(1)
get a hint
hint

DNA

1 / 53

Tags and Description

54 Terms

1

DNA

Arvsmassa i form av en molekyl.

New cards
2

Gen

En del av DNA som kodar för ett visst protein.

New cards
3

Kromosom

DNA lindas in i dessa, vi har 46 stycken.

New cards
4

Mendel

Munk och vetenskapsman som studerade ärtor.

New cards
5

Kvävebaser

Bygger upp DNA, kodar för ett visst protein. Finns A, T, C, G. Binds samman med vätebindingar.

New cards
6

Vad sitter kvävebaserna på?

Fosfatgrupp + Sockergrupp (deoxyribos)

New cards
7

Y kromosom

Kan leva utan, triggar testosteronproduktion. Utvecklas några veckor in.

New cards
8

Downs syndrom

Att ha tre av kromosom 21 (trisomi)

New cards
9

Histoner

Man rullar DNA runt dessa i kromosomerna.

New cards
10

DNA i växter

I kloroplaster/mitokondrier, sitter i en ringform.

New cards
11

Mitokondrierna

Är bara maternellt nedärvda.

New cards
12

Skräp-DNA

DNA som inte kodar för något protein.

New cards
13

Ribosom

Tillverkar proteiner.

New cards
14

RNA

Omvänd kopia av DNA som kodar för protein.

New cards
15

Transkription

DNA som tolkas till RNA.

New cards
16

Translation

RNA som blir till protein.

New cards
17

Aminosyror

Finns 20 stycken, bygger upp proteiner.

New cards
18

mRNA

Messenger RNA, kodar för protein

New cards
19

tRNA

Transport RNA, hämtar och transporterar aminosyror till ribosomen

New cards
20

rRNA

Byggstenarna i ribosomer.

New cards
21

Centrala dogmat

Att DNA blir RNA till protein.

New cards
22

Triplett

3 aminosyror

New cards
23

Kodon

Tripletter av nukleotider på mRNA som översätts med en aminosyra.

New cards
24

Antikodon

Är en del av tRNA som kopplas till kodonet.

New cards
25

Nukleotid

Byggstenarna i DNA, en kvävebas, fosfatgrupp och sockermolekyl.

New cards
26

Mutation

En felavkodning av DNA.

New cards
27

Replikation

Kromosomerna dubbleras

New cards
28

Systerkromatid

En av två identiska delar av en kromosom

New cards
29

Dotterceller

Cellerna som skapar när cellen har delat på sig.

New cards
30

Överkorsning

Kromosomerna byter gener med varandra slumpvis.

New cards
31

Haploida celler

Celler med en enkel kromosomuppsättning.

New cards
32

Diploid cell

En cell med dubbel kromosomuppsättning.

New cards
33

Meios (reduktionsdelning)

Sker när det bildas könsceller eller sporer.

New cards
34

Mitos

Vanlig celldelning.

New cards
35

Mendels första lag

Lagen om segregering. Det homologa paret delas vid meios.

New cards
36

Mendels andra lag

Nedärvningen sker slumpartat. 50% sannolikhet för generna.

New cards
37

Mendels tredje lag

Vissa anlag (alleler) är dominanta över andra.

New cards
38

Alleler

Varianter på olika gener.

New cards
39

Monogen

Bara en gen kodar för något.

New cards
40

Polygen

Flera gener som kodar för samma sak.

New cards
41

Fenotyp

Det i arvsmassan man fysiskt kan se.

New cards
42

Genotyp

Det är alla anlag som vi bär på.

New cards
43

ABO-systemet

Systemet vi använder för blodgrupper

New cards
44

Vad påverkar vår blodgrupp?

Proteinet som sitter på röda blodkroppar. A, B eller ingen.

New cards
45

Intermediär

när två anlag är lika starka i en gen. Resultatet blir ett mitt i mellan av anlagen i en egenskap

New cards
46

Epistasi

Albino, att en gen förstör all pigment.

New cards
47

Zygot

Befruktat ägg

New cards
48

Anlagsbärare

Har recessiva anlag för en egenskap/sjukdom

New cards
49

Baspar i DNA

A-T, C-G

New cards
50

Baspar i RNA

A-U, C-G

New cards
51

Homozygot

Två likadana alleler av en gen

New cards
52

Heterozygot

Två olika alleler av en gen

New cards
53

X-bundet

Anlag på X kromosom

New cards
54

Autosomal

Anlag som inte sitter på X kromosom

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2618 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 47 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 123 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 89 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard506 terms
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard178 terms
studied byStudied by 57 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)