biologija evolucija (4. razr)

studied byStudied by 75 people
0.0(0)
get a hint
hint

evolucija

1 / 34

Tags and Description

Biology

35 Terms

1

evolucija

proces promena u populacijama koje prevazilaze ž vek jedinke

New cards
2

evoluciju potvrdjuju

1 fosili 2 uporedne anatomske analize 3 konvergentna evolucija 4 biogeografija 5 biologija razvića 6 genetika razvića 7 molekularni nivo

New cards
3

lamark principi

1 princip promenljivosti organa pod uticajem spoljašnje sredine 2 princip nasledjivanja ovako stečenih osobina

New cards
4

darvin postulati

1 individualna varijabilnost 2 nasledjivanje 3 diferencijalno preživljavanje 4 prirodna selekcija

New cards
5

homologija

osobine koje vode poreklo od zajedničkog pretka, ali sada drugačije izgledaju

New cards
6

analogije

vode poreklo od različitog pretka, ali slično izgledaju

New cards
7

primer za konvergentnu evoluciju

kaktus i mlečika

New cards
8

genetička struktura populacije

predstavlja se kroz učestlost svih alela i genotipova koje postoje u datoj populaciji

New cards
9

šta rade evolucioni mehanizmi

dovode do promene učestalosti alela u populaciji kroz generacije

New cards
10

koji su evolucioni mehanizmi

1 mutacije 2 migracije 3 genetički drift 4 pripodna selekcija

New cards
11

šta su mutacije

promene na molekulu dnk koje se prenose na potomstvo

New cards
12

kakv mogu biti mutacije

1 genske (na 1 ili nekoliko nukleotida unutar gena) 2 hromozomske (zahvataju 1 ili nekoliko gena, čak i cele hromozome)

New cards
13

efekat mutacija

menja se učestalost alela u populaciji - izvor genetičkih novina

New cards
14

rekombinacije

nove komb genskih alela u homologim hromozomima, nastaju usled crossing overa

New cards
15

migracije (protok gena) efekat protoka zavisi od

1 razlike u genetičkoj strukturi izmedju populacija 2 broja jedinki koje su migrirale

New cards
16

modeli migracija

1 kontinentalno-ostrvski 2 ostrvski 3 korak po korak 4 izolacija putem distance

New cards
17

evolutivni značaj migracija

povećava se INTRApopulaciona varijabilnost smanjuje se INTERpopulaciona varijabilnost

New cards
18

genetički drift/slučajne promene

slučajne promene učestalosti genskih alela u populaciji, posledica greške uzorka (u malim populacijama)

New cards
19

tipovi genetičkog drifta

1 efetak osnivača 2 efetak uskog grla

New cards
20

prirodna selekcija jedina dovodi do

nastanka i održavanja adaptacija

New cards
21

adaptacija

svaka nasledna karakteristika, koja u interakciji sa sredinom, omogućava svojim nosiocima veću mogućnost preživljavanja i reprodukcije, u odnosu na jedinke koje nemaju tu sposobnost (ili takav oblik osobine)

New cards
22

adaptivna vrednost komponente

1 fertilitet 2 vijabilitet

New cards
23

adaptivna vrednost

mera preživljavanja i reprodukcije genotipova

New cards
24

tipovi selekcije

1 direkciona (favorizuje neke fenotipove, eliminiše druge) 2 stabilizaciona (favorizuje najčešće fenotipove) 3 disruptivna (favorizuje ekstremne fenotipove)

New cards
25

vrsta

grupa jedinki sličnih morfoloških osobina koje mogu da se razmnožavaju, dele isti genski fond i daju plodno potomstvo

New cards
26

populacija

skup jedinki iste vrste koje žive na istom mestu, u isto vreme i mogu da se razmnožavaju

New cards
27

mehanizmi reproduktivne izolacije

1 preoplodni 2 postoplodni

New cards
28

tipovi specijacija

1 alopatička 2 peripatička 3 parapatička 4 simpatička

New cards
29

alopatička s.

glavnu ulogu u sprečavanju protoka gena ima geografska barijera prirodna selekcija

New cards
30

peripatička s.

izdvajanje male grupe jedinki koje osnivaju novu populaciju genetički drift

New cards
31

parapatička s.

nema pripodnih barijera, ali dolazi do divergencije koje bi sprečile protok gena minimalna kontaktna zona između populacija

New cards
32

simpatička s.

sprečava se protok gena usred hromozomskih promena: poliplodija

New cards
33

aleli

različiti onlici gena

New cards
34

gen

najmanja jedinica nasledjivanja

New cards
35

genotip

skup gena

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 161 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
4.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43444 people
Updated ... ago
4.8 Stars(380)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard175 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard106 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard134 terms
studied byStudied by 6417 people
Updated ... ago
4.1 Stars(88)