Inför test - Kemi

studied byStudied by 38 People
0.0(0)
get a hint
hint

Oxidjon

1/68

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

Studying Progress

New cards
68
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
68 Terms
New cards

Oxidjon

Syre

New cards
New cards

Sulfatjon

Svavel

New cards
New cards

Nitridjon

Kväve

New cards
New cards

Fosfidjon

Fosfor

New cards
New cards

Frätande

knowt flashcard image
New cards
New cards

Gas under tryck

knowt flashcard image
New cards
New cards

Oxiderande

knowt flashcard image
New cards
New cards

Explosiv

knowt flashcard image
New cards
New cards

Brandfarlig

knowt flashcard image
New cards
New cards

Miljöfarlig

knowt flashcard image
New cards
New cards

Giftig

knowt flashcard image
New cards
New cards

Hälsofarlig

knowt flashcard image
New cards
New cards

Skadlig

knowt flashcard image
New cards
New cards

Peleusboll

knowt flashcard image
New cards
New cards

E-kolv

knowt flashcard image
New cards
New cards

Provrör

knowt flashcard image
New cards
New cards

Urglas

knowt flashcard image
New cards
New cards

Mätglas

knowt flashcard image
New cards
New cards

Bägare

Vad är detta?

<p>Vad är detta?</p>
New cards
New cards

Byrett

knowt flashcard image
New cards
New cards

Vollpipett

knowt flashcard image
New cards
New cards

Flaskborste

knowt flashcard image
New cards
New cards

Pipett

knowt flashcard image
New cards
New cards

Spatel

knowt flashcard image
New cards
New cards

Degel

knowt flashcard image
New cards
New cards

Degeltång

knowt flashcard image
New cards
New cards

Mortel med pistill

knowt flashcard image
New cards
New cards

Tratt

knowt flashcard image
New cards
New cards

Stativ

knowt flashcard image
New cards
New cards

Stativmuff

knowt flashcard image
New cards
New cards

Bunsenbrännare

knowt flashcard image
New cards
New cards

Mätkolv

knowt flashcard image
New cards
New cards

HCl

Saltsyra

New cards
New cards

H2SO4

Svavelsyra

New cards
New cards

HNO3

Salpetersyra

New cards
New cards

H2CO3

Kolsyra

New cards
New cards

H3PO4

Fosforsyra

New cards
New cards

Cl-

Kloridjon

New cards
New cards

SO42-

Sulfatjon

New cards
New cards

NO3-

Nitratjon

New cards
New cards

CO32-

Karbonatjon

New cards
New cards

PO43-

Fosfatjon

New cards
New cards

Smältning

Fast - flytande

New cards
New cards

Avdunstning / kokning

Flytande - gas

New cards
New cards

Kondensering

Gas - flytande

New cards
New cards

Frysning

Flytande - fast

New cards
New cards

Sublimering

Fast - gas

New cards
New cards

Sublimering

Gas - fast

New cards
New cards

Hydroxidjon

OH-

New cards
New cards

Vätesulfatjon

HSO4-

New cards
New cards

Vätekarbonatjon

HCO3-

New cards
New cards

Divätefosfatjon

H2PO4-

New cards
New cards

Ammoniumjon

NH4+

New cards
New cards

Legering

En fast lösning av två eller flera metaller. Tex brons, mässing eller rostfritt stål.

New cards
New cards

Reaktant

Det ämne/de ämnen som finns från början i en kemisk reaktion.

New cards
New cards

Produkt

Det ämne/de ämnen som bildas i en kemisk reaktion.

New cards
New cards

Joniseringsenergi

Den energi som krävs för att separera en elektron från atomen och därmed göra en atom positivt laddad.

New cards
New cards

Exciterad atom

En atom som har en eller flera elektroner som har förflyttats till ett högre energitillstånd.

New cards
New cards

Elektronegativitet

En atoms förmåga att attrahera andra atomers elektroner.

New cards
New cards

Universella massenheten

1u

New cards
New cards

Alkalimetaller

Grundämnena i grupp 1 (utom väte). Mycket reaktiva. Ingår ofta i jonföreningar.

New cards
New cards

Alkaliska jordartsmetaller

Grundämnena i grupp 2. Ingår ofta i jonföreningar.

New cards
New cards

Övergångsmetall

Ämnena i grupp 3-12 i periodiska systemet. De kan ofta bilda stabila joner med olika laddningar.

New cards
New cards

Halogen

Grundämne i grupp 17. Har 7 valenselektroner och reagerar gärna med metaller från grupp 1 eller 2 för att bilda jonföreningar.

New cards
New cards

Formelmassa

Massan av en formelenhet av en kemisk förening.

New cards
New cards

Mol

Mängdord som används för att ange antal atomer eller molekyer.

New cards
New cards

Substansmängd

Storhet som används för att ange mängden atomer eller molekyler, mäts i enheten mol.

New cards
New cards

Molmassa

Storhet som anger hur många gram en mol av ett ämne väger

New cards