geschiedenis

studied byStudied by 40 People
4.0(4)
get a hint
hint

parallellisme

1/49

Tags & Description

Studying Progress

New cards
49
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
49 Terms
New cards

parallellisme

gelijktijdigheid

New cards
New cards

transitie

structurele verandering

New cards
New cards

continuïteit

evolutie (traag proces)

New cards
New cards

discontinuïteit

verandering (een breuk)

New cards
New cards

transitie

overgangsperiode

New cards
New cards

absolutisme

alleenheerschappij; 1 iemand heeft alle macht (meestal koning)

New cards
New cards

centralisatie

het samentrekken van beslissingsbevoegdheden op 1 bepaalde plaats of bepaalde instelling

New cards
New cards

grondwet of constitutie

een contract tussen volk en vorst over machtsdeling (vandaag basiswet genoemd)

New cards
New cards

parlement

volksvertegenwoordiging

New cards
New cards

monarchie

koninkrijk: is een staatsvorm waar het staatshoofd een monarch is. je kunt enkel koning worden doordat het erfelijk is en je blijft het levenslang

New cards
New cards

republiek

staatsvorm onder leiding van een president (staatshoofd). als president wordt je verkozen en de functie heeft een ambtstermijn

New cards
New cards

staatsgreep

machtsovername; illegale afzetting van het staatshoofd. Frans woord: Coup (d'était) Engels woord: Putsch

New cards
New cards

censuur

geen persvrijheid, controle op (literaire) teksten

New cards
New cards

nepotisme

vriendjespolitiek; het begunstigen van familieleden met titels/functies.

New cards
New cards

coalitie

alliantie (verbonden), bondgenootschap

New cards
New cards

ambitie

je stelt voor jezelf hogere doelen en wilt hoger op geraken

New cards
New cards

cavalerie

ruiterij; ruiters te paard

New cards
New cards

abdicatie

troonsafstand doen (vaak gedwongen)

New cards
New cards

concordaat

overeenkomst

New cards
New cards

deserteren

leger verlaten zonder toestemming

New cards
New cards

ballingschap

in isolement of afzondering

New cards
New cards

volksraadpleging/ volksstemming/ referendum

stelt vraag aan volk en moeten ja of nee antwoorden = enquête bij het volk om mening te peilen over politieke kwestie

New cards
New cards

royalisten

koningsgezinden, heimwee naar koninkrijk

New cards
New cards

premier

eerste minister (regeringshoofd)

New cards
New cards

immigratie

inwijken

New cards
New cards

zwager

schoonbroer

New cards
New cards

soevereiniteit

nu: onafhankelijkheid

New cards
New cards

recessie

er is een economische groei maar niet sterk (nog geen crisis)

New cards
New cards

inflatie

algemene stijging van de prijzen

New cards
New cards

ideologie

gedachte goed, visie op mens en maatschappij

New cards
New cards

legitimiteitsprincipe

de erkenning van het wettelijke gezag der vorsten via erfrecht en door god op de troon geplaatst (dit is onbetwistbaar, er is geen sprake van volkssoevereiniteit)

New cards
New cards

volkssoevereiniteit

het principe waarbij de macht van de vorst afkomstig is van het volk, dat dus het hoogste gezag heeft.

New cards
New cards

reactionair

teruggrijpend (toen)

New cards
New cards

conservatief

behoudsgezind (nu)

New cards
New cards

liberaal

progressief/ vooruitstrevend (nieuw)

New cards
New cards

revolutionair

omwentelingsgezind, plots & hevig (radicaal)

New cards
New cards

radicaal

extreem (zowel links als rechts)/ niet oppervlakkig/ zeer diepgaand

New cards
New cards

mogendheden

grootmachten

New cards
New cards

speculeren

veronderstellen/ gokken

New cards
New cards

liberalisme

streven naar een grondwettelijk parlementalistisch stelsel (monarchie) o.b.v. cijnskiesrecht en ijveren voor economisch liberalisme

New cards
New cards

politiek liberalisme

bestuur, inspraak

New cards
New cards

economisch liberalisme

vrijhandel; dus geen monopolies (alleenrecht), wel privé-initiatief. -> eigenbelang= winst= vooruitgang

New cards
New cards

nationalisme

streven naar eenheid en/ of onafhankelijkheid. in gebied, volk en land

New cards
New cards

patriottisme

vaderlandsliefde

New cards
New cards

ontbindend nationalisme

streven naar onafhankelijkheid (verscheurd)

New cards
New cards

verbindend nationalisme

streven naar eenheid (verenigd)

New cards
New cards

hellenisme

sympathie voor de griekse zaak

New cards
New cards

'de zieke man aan de Bosporus'

de macht van de ottomanen neemt af

New cards
New cards

juli-ordonnanties

beperking van persvrijheid en kiesrecht -> ten nadele van de liberalen ordonner= bevelschrift (wetten)

New cards