związki histo

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

laminina

1 / 209

Tags and Description

Medicine

1st

210 Terms

1

laminina

glikoproteina, nabłonek, blaszka jasna

New cards
2

nidogen

białko, nabłonek, blaszka jasna, łączenie lamininy z kolagenem IV

New cards
3

BM40

białko, nabłonek, blaszka jasna

New cards
4

perlekan

proteoglikan, nabłonek, blaszka jasna

New cards
5

agryna

proteoglikan, nabłonek, blaszka jasna

New cards
6

kolagen VII

włókienka kotwiczące, warstwa siateczkowata nabłonka

New cards
7

miozyna I + kalmodulina

mikrokosmki, oddziałują z aktyną, ruch mikrokosmków

New cards
8

wilina, fimbryna

łączenie mikrofilamwntów aktynowych w mikrokosmkach

New cards
9

neksyna

białko łączące ze sobą obwodowe pary mikrotubuli w aksonemie rzęsek

New cards
10

dyneina

białko motorowe w aksonemie rzęsek

New cards
11

kinetosom

ciałko podstawne w aksonemie, polimeryzacja tobuliny alfa i beta, ruch rzęsek

New cards
12

paracelina

białko, obwódka zamykająca w nefronie, selektywne przepuszczanie Mg, Ca, H2O

New cards
13

kadheryna, integryna

cząsteczki adhezyjne, połączenia zwierające

New cards
14

nektyna, kadheryna, desmoplakina, plakofilina, plakoglobina

obwódki zwierające

New cards
15

desmoplakina, plakofilina, plakoglobina, kadheryny: desmokolina, desmogleina

desmosomy

New cards
16

desmoplakina, plakofilina, plakoglobina

płytki w desmosomach

New cards
17

desmokolina, desmogleina

kadhedryny zakotwiczone w płytkach desmosomów

New cards
18

koneksyna

połaczenia neksus, koneksony

New cards
19

cytokeratyna

nabłonek wielowarstwowy płaski, rogowaciejący

New cards
20

komórki mioepitelialne

kurczenie w gruczołach

New cards
21

białko erbB2 + liganda heregulina

naprawa nabłonka

New cards
22

peptydowe antybiotyki (defensyny)

antybiotyki w nabłonkach

New cards
23

glikozaminoglikany

polisacharydy, + białka = proteoglikany, dużo grup anionowych

New cards
24

kwas glukoronowy/iduronowy + acetyloglukozamina/acetylogalaktozamina

=GAG

New cards
25

kwas hialuronowy, siarczan chondroityny, siarczan dermatanu, siarczan heparanu, heparyna, siarczan keratanu

rodzaje GAG

New cards
26

GAG (bez kwasu hialuronowego) + białko łączące

monomery proteoglikanów

New cards
27

monomery proteoglikanów + kwas hialuronowy

agregaty proteoglikanów

New cards
28

białka niekolagenowe

glikoproteiny

New cards
29

fibronektyna

białko osocza, organizacja fibryli kolagenowych

New cards
30

osteopontyna

kierowanie ruchem komórek

New cards
31

tropokolagen

makrocząsteczka kolagenu, trzy helisy alfa

New cards
32

glicyna, prolina

główne aminokwasy kolagenu

New cards
33

hydroksyprolina, hydroksylizyna

najbardziej charakterystyczne aminokwasy kolagenu

New cards
34

kolagen IV

brak włókien, siateczka w błonie podstawnej

New cards
35

kolagen IX, XII

łączy włókna kolagenowe

New cards
36

kolagen II

chrząstak szklista, sprężysta, krążki międzykręgowe

New cards
37

kolagenaza

rozkłada kolagen, sok trzustkowy, lizosomy fibroblastów, histocytów, osteoblasty

New cards
38

kolagen III

włókienka siateczkowe, barwione solami srebra

New cards
39

hydroksylazy, O2, Fe2+, wit. C

czynniki niezbędne do hydroksylacji proliny i lizyny

New cards
40

prekolagen

pojedyńczy łańcuch z peptydem sygnałowym

New cards
41

prokolagen

prekursor kolagenu

New cards
42

peptydaza prokolagenu

odcina niespieralne końce prokolagenu wytwarzając tropokolagen

New cards
43

oksydaza lizynowa

wytwarzanie wiązań krzyżowych w tropokolagenie

New cards
44

czym się wybarwiają włókna sprężyste

rezorcyna, orceina

New cards
45

elastyna

włókna sprężyste, skleroproteina, główne aminokwasy: prolina, lizyna

New cards
46

elastaza

trawienie elastyny

New cards
47

włókna oksytalanowe

odporne na hydrolizę kwasami

New cards
48

włókna elauninowe

nabłonek gruczołów potowych

New cards
49

metaloproteinazy

rozwój człowieka, gojenie ran, angiogeneza, nowotwory

New cards
50

stromelizyny

rozkładanie kolagenu IV i elastyny

New cards
51

kolagenzay 1, 2, 3

rozkładanie kolagenu I-III, V

New cards
52

gelatynazy A i B

rozkładanie kolagenu I

New cards
53

enzymy wydzielane przez fibroblasty

kolagenaza, stromelizyna

New cards
54

FGF

czynnik wzrostu fibroblastów, zwiększenie ilości fibroblastów, gojenie ran

New cards
55

melanina

melanofory, odmiana fibroblastów

New cards
56

receptory TLR

na powierzchni makrofagów, wiążą drobnoustroje PAMP → reakcja, defensyny, cytokiny

New cards
57

lizozym

histiocyty, trawi ściany komórkowe, działa bakteriobójczo

New cards
58

chymazyna

komórki tuczne tkankowe

New cards
59

tryptazyna

komórki tuczne błony śluzowej

New cards
60

co wydzielają komórki tuczne

histamina, heparyna, chymaza, tryptaza, arylsulfataza A, TNF

New cards
61

TNFalfa

cytokina, proces zapalny

New cards
62

hormon adrenokortykotropowy, glikokortykosteroidy

hamowanie GAG w tkance łącznej

New cards
63

TLR, NLR, RLH

receptory PRR w mastocytach, makrofagach, neutrofilach (zapalenie)

New cards
64

eikosanoidy, prostanglandyny, leukotrieny, lipoksyny

mediatory zapalenia

New cards
65

prosteoglandyny PGI2, PGE2

uczucie bólu w zapaleniu

New cards
66

lipochromy

barwa tkanki tłuszczowej żółtej

New cards
67
New cards
68

czynnik transkrypcji PPAR

różnicowanie adipocytów

New cards
69

GLUT4

transportery glukozy, błona kom. adipocytów, wytwarzanie kwasów tłuszczowych z glukozy

New cards
70

lipidy

triglicerydy, cholesterol, transportowane w chylomikronach i lipoproteinach

New cards
71

adipokiny

cytokiny wydzielane w adipocytach, regulacja czułości kom. na insulinę, ilości tkanki tłuszczowej

New cards
72

lipaza lipoproteinowa

rozkład chylomikronów i lipoprotein

New cards
73

alfa-glicerol

estryfikacja kwasów tłuszczowych

New cards
74

LDL

low density lipoprotein, zły cholesterol

New cards
75

HLD

high density lipoprotein, dobry cholesterol, wsteczny transport cholesterolu i lipodów do wątroby

New cards
76

ACTH, adrenalina, glukagon

aktywacja lipazy (lipoliza)

New cards
77

insulina, prostaflandyny

hamowanie aktywności lipazy

New cards
78

receptory beta-adrenergiczne

aktywacja kom. tkanki tłuszczowej brunatnej

New cards
79

termogenina, UCP-1

białko kanałowe w kom. tk. tłuszcz. brunatnej, emisja energii w postaci ciepła

New cards
80

subst. wydzielane przez tk. tł. brunatną

estron, adipokiny: leptyna, adiponektyna, resystyna, TNFalfa, interleukina 6, ASP, adipsyna, inhibitor aktywności plazminogenu, RAS, metalotioneina

New cards
81

leptyna

hormon sytości, pobudza angiogenezę, zapoczątkuje pokwitanie i 2-rzędne cechy pł., działanie na poziomie układowym i komórkowym

New cards
82

adiponektyna

rozpuszczalny kolagen, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, zapobiega odporności na insulinę

New cards
83

resystyna

zmniejszenie wrażliwości na insulinę

New cards
84

interleukina 6

odporność na insulinę, hamowanie syntezy pomp GLUT, glikogenezy w kom. wątroby

New cards
85

białko stymulujące acylacje (ASP)

zwiększa ilość transporterów glukozy GLUT, acetyl-CoA

New cards
86

adipsyna

proteaza, wytwarzanie ASP, spada w anoreksji

New cards
87

inhibitor aktywatora plazminogenu

zahamowanie syntezy plazminy → wewnątrznaczyniowe powstawanie skrzepów krwi, zwiększona ilość po zawale i w chorobie wieńcowej

New cards
88

RAS

regulacja masy tkanki tłuszczowej

New cards
89

metalotioneina

białko wiążące metale

New cards
90

estron

żeński hormon płciowy, w adipocytach

New cards
91

tkanka chrzęstna szklista

kolagen II, GAG, białka→proteoglikany

New cards
92

somatomedyna C (IGF-1), hormon wzrostu, IHH, testosteron, tyroksyna

pobudzenie chondrocytów

New cards
93

kortyzon, estrogeny

hamowanie chondrocytów

New cards
94

chondronektyna

mocowanie chondrocytów do podłoża

New cards
95

jak jest ułożony kolagen w tkance chrzęstnej szklistej

w postaci włókienek

New cards
96

z czego zbudowana jest istota podstawowa chrząstki

proteoglikany + kwas hialuronowy, reszty sacharydowe siarczanów chondroityny i siarczanów keratanu

New cards
97

jaki kolagen w chrząstce włóknistej

typu I

New cards
98

półpłynna istota międzykom. jądra miażdżystego

kwas hialuronowy, kolagen II

New cards
99

jaki kolagen w kościach

typu II

New cards
100

osteonektyna, osteokalcyna, osteoprotegeryna, osteopondyna, sialoproteiny, BMP

organiczna susbstancja bezpostaciowa kości

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 511 people
Updated ... ago
4.7 Stars(16)
note Note
studied byStudied by 72 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4680 people
Updated ... ago
4.7 Stars(15)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 94 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard94 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard600 terms
studied byStudied by 147 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)