Kap 19 och 25

studied byStudied by 35 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Vad är skillnaden mellan kärnved och splintved?

1/16

Studying Progress

New cards
16
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
16 Terms
New cards

Vad är skillnaden mellan kärnved och splintved?

kärnan är den inre delen av veden och splinten den yttre delen veden. En skillnad är att fuktupptagningen sker långsamma i kärnveden än splinten. Detta leder till kärnveden uppvisar mindre fuktrörelse än splintveden.

New cards
New cards

Vilka är trädets huvudriktningar?

Fiberriktning( stammens längdriktning) Radiell riktning (vinkelrät mot fiberriktning och årsringar) Tangentiell riktning(vinkelrät mot fiberriktningen men parallellt med årsringarna ). De radiella och tangentiella riktningar är beroende av var man tittar i tvärsnittet. dessa tre riktningar är vinkelräta mot varandra.

New cards
New cards

Beskriv uppbyggnaden av träfiber.

Cellerna är en typ av fibrer vars längd är ca 2-6 mm. Alla träslag byggs upp av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Dessa består av molekyler med stor förmåga att genom vätebindningar binda vattenmolekyler.

New cards
New cards

Vad är fibermättnadspunkten?

Fuktkvoten i nyavverkat virke kan ligga ca 30-35% i kärnan och cz 130-150% i splinten. Veden är då fortfarande inte vattenmättad, utan fuktkvoten kan höjas ytterligare genom vattenlagring. Vid torkningen avgår först det fria vattnet i cellhålrummet. När allt detta vatten har torkat bort men cellväggarna fortfarande är fuktmättade uppnås fibermättnadspunkten.

New cards
New cards

Varför är det viktig att välja rätt fuktkvot vid inbyggnad av virke?

Ett trästycke vid rätt fuktkvot( ofta 12%) kan bibehålla en geometriska form som är lätt att mäta upp.

New cards
New cards

Vad innebär begreppet konstruktivt träskydd?

Konstruktivt träskydd är en fuktavvisande behandling som används för att skydda ändträ från att ta upp fukt.

New cards
New cards

Nämn och beskriv några olika typer av svampar som kan angripa trä?

Svampar som angriper trä brukar indelas i två huvudgrupper nämligen missfärgande svampar och rötsvampar men det finns även mellanformer. Missfärgande svampar lever av lösliga ämnen i vedcellerna .De påverkar inte vedens hållfasthet men de kan ge upphov till röta. Mögelsvamp tillhör gruppen missfärgande svampar och de kan inte bryta ner vedfibrerna och växer därför oftast ytligt. De sprider sig luften och är därmed allergiframkallande. En av de viktigaste och farligaste rötsvamparna är hussvampen, vars mycel bildar strängar som gör att svampen kan sprida sig över långa avstånd och även mur-och putsytor. Hussvampen förekommer oftast inomhus i fuktiga lokaler tex dåligt ventilerande källare. Den utsöndrar enzymer som spjälkar cellulosamolekylerna i fiberväggarna.

New cards
New cards

Ge exempel på virkesförstörande insekter?

Det finns ett flertal insekter som angriper förädlat trä. Den farligaste av dessa är husbock, som förekommer i Sydsverige och längs ostkusten upp till söndra Norrland. Detta beror på att den kräver ett varmt och torrt klimat för att utvecklas. Husbock angriper både furu- och granvirke men sällan lövvirke.

New cards
New cards

Vad är limträ?

Med limträ menas konstruktionselement uppbyggda av hoplimmade lameller, vanligtvis av gran. Både raka och böjda element av limträ kan tillverkas. Tvärsnittet är vanligen rektangulärt men även andra tvärsnittet kan förkomma. Limträ tillverkas i hållfasthetsklasserna Gl28 och GL30. GL står Glued Laminated Timber medan 28 och 30 står för karakteristisk böjhållfasthet, uttryck i MPa. Limträ blir starkare och styvare än det konstruktionsvirket det tillverkas av.

New cards
New cards

Hur är plywoodskivor uppbyggda? varför?

Plywood består av ett antal korsade fanerskikt, som limmas ihop. De vanligaste träslagen i plywood är furu och gran. Om ytfaneren på båda sidor har samma fiberorientering , förhindrar detta att skivan böjer sig på grund av olika stora fuktrörelser. För att ytfaneren skall få samma orientering är antalet faner därför alltid udda.

New cards
New cards

Vad är en K-plywood?

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområde. Skivorna av plywood som skall användas utomhus t.ex. i fasader måste vara immade med ett vattenbeständigt lim .Plywood som används som konstruktionsmaterial kallas k-plyoow och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Skivorna av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmande element t.ex. balkar.

New cards
New cards

Vad är en OSB-skiva?

OSB-skivor ( Oriented Strand Board) är en relativ ny typ av skiva,, som tilllverkas genom att långa träspån limmas och pressas samman under högt tryck och hög temperatur. Spånen nära ytan ligger i skivans längdriktning, med spånen i mittdelen ligger vinkelrätt mot längdriktning. Skivorna tillverkas med tjocklekar inom området 8-22 mm.

New cards
New cards

beskriv uppbyggnaden av lamellträ.

Lamellträ är uppbyggt av en inre kärna av träribbor eller liknande, som på vardera sidan täcks av ett eller flera fanerskikt eller av hårda träfiberskivor(board). Exempel på olika utförande på kärnan kallas oftast blindträ ( se på bilden). Utförande enligt a,b och kallas blocklamell och c kallas spårlamell. Kärnan är uppbyggt på ett sätt så att träets fuktrörelser motverkas. lamellträ används till snickerier och inredningsarbeten inomhus men även till vissa typer av fasadskivor.

<p>Lamellträ är uppbyggt av en inre kärna av träribbor eller liknande, som på vardera sidan täcks av ett eller flera fanerskikt eller av hårda träfiberskivor(board). Exempel på olika utförande på kärnan kallas oftast blindträ ( se på bilden). Utförande enligt a,b och kallas blocklamell och c kallas spårlamell.  Kärnan är uppbyggt på ett sätt så att träets fuktrörelser motverkas. lamellträ används till snickerier och inredningsarbeten inomhus men även till vissa typer av fasadskivor.</p>
New cards
New cards

Hur och av vad tillverkas träfiberskivor?

Träfiberskivor tillverkas av trä, som på olika sätt sönderdelats till fibrer. Dessa blandas med vatten, varefter blandningen formas till ark genom att vattnet pressas ut genom en porös duk. Detta medför att skivorna får en slät framsida och rundmönstrad baksida. Skivans hållfastighet skapas genom att fibrerna binds till varandra genom ligninets vidhäftande egenskaper.

New cards
New cards

Vad är en MDF-skiva?

MDF som står för "Medium Density Fibreboard", är fibrer som skapas vid tillverkning board( träfiberskivor). Vid tillverkninen av MDF-skivor torkas träfibern varefter ett bindemedel tillsätts. Massan pressas mellan polerade plåtar, vilket medför att skivorna har släta fram och baksidor. Densitet är normalt mellan ca 600- 800. och de används oftast till inredningssnickerier. men de anväds också till ytterdörren.

New cards
New cards

Hur och av vad tillverkas spånskivor?

Spånskivor tillverkas av träspån med karbamidhartslim som bindemedel. Efter formning till en tjock massa pressas materialet till en hård skiva. Tillverkningsmetoden medför att spånen är parallell med ytan. Skivan består av en kärna av grövre spån medan skikten närmaste ytan ät byggs upp finare av spån och större limmängd. Detta gör ytan blir hårde och jämnare. i Fuktbeständiga skivor används melamin eller fenollim.

New cards