English - 12 chapter

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

ban / put a ban on mobile phones

1 / 117

Tags and Description

118 Terms

1

ban / put a ban on mobile phones

zakazywać używania telefonów komórkowych

New cards
2

bullying content

treści zawierające przemoc słowną , pogróżki

New cards
3

cyberbullying

cyberprzemoc

New cards
4

cybercrime

cyberprzestępczość

New cards
5

depression

depresja

New cards
6

digital detox

detoks cyfrowy

New cards
7

disclose information

ujawniać informacje

New cards
8

distraction

rozproszenie ( uwagi )

New cards
9

eight - character password

hasło składające się z ośmiu znaków

New cards
10

encounter a problem

napotkać problem

New cards
11

excessive technology use

nadmierne korzystanie z urządzeń

New cards
12

facilitate communication

ułatwiać komunikację

New cards
13

identity theft

kradzież tożsamości

New cards
14

Internet scam

oszustwo internetowe

New cards
15

leak

wyciek , wyciekać ( o danych )

New cards
16

malware

złośliwe oprogramowanie

New cards
17

mental health problem

problem ze zdrowiem psychicznym

New cards
18

monitor ( online accounts )

kontrolować ( konta w internecie )

New cards
19

online banking service

bankowość internetowa

New cards
20

overwhelming

przytłaczający

New cards
21

phishing

phishing , wyłudzanie danych

New cards
22

piracy

piractwo

New cards
23

safety precautions / measures

środki bezpieczeństwa

New cards
24

security alert

alert bezpieczeństwa

New cards
25

security questions

pytania kontrolne

New cards
26

set up security questions

ustawić pytania kontrolne

New cards
27

streaming services

usługi streamingowe

New cards
28

suspicious activity

podejrzane działania

New cards
29

video conferencing

prowadzenie wideokonferencji

New cards
30

anthropology

antropologia

New cards
31

archaeology

archeologia

New cards
32

astronomy

astronomia

New cards
33

engineering

inżynieria

New cards
34

civil engineering

inżynieria lądowa

New cards
35

genetic engineering

inżynieria genetyczna

New cards
36

mechanical engineering

inżynieria mechaniczna

New cards
37

genetics

genetyka

New cards
38

geology

geologia

New cards
39

linguistics

językoznawstwo

New cards
40

nuclear physics

fizyka jądrowa

New cards
41

psychology

psychologia

New cards
42

statistics

statystyka

New cards
43

veterinary medicine

weterynaria

New cards
44

zoology

zoologia

New cards
45

air pressure

ciśnienie atmosferyczne

New cards
46

electron

elektron

New cards
47

gravity

grawitacja

New cards
48

laws of thermodynamics

prawa termodynamiki

New cards
49

mechanics

mechanika

New cards
50

quantum mechanics

mechanika kwantowa

New cards
51

neutron

neutron

New cards
52

nucleus

-jądro atomu

New cards
53

observatory

obserwatorium

New cards
54

particle

cząstka

New cards
55

elementary particle

cząstka elementarna

New cards
56

proton

proton

New cards
57

radiation

promieniowanie

New cards
58

velocity

prędkość

New cards
59

wormhole

tunel czasoprzestrzenny

New cards
60

bacteria

bakteria

New cards
61

body fluids

płyny ustrojowe

New cards
62

boosted dose

wzmocniona dawka

New cards
63

cellular level

poziom komórki

New cards
64

contagious germ

drobnoustrój chorobotwórczy

New cards
65

DNA testing

testy DNA

New cards
66

fatal / terminal

śmiertelny

New cards
67

hereditary disease

choroba dziedziczna

New cards
68

internal organ

organ wewnętrzny

New cards
69

life - threatening disease

choroba zagrażająca życiu

New cards
70

microorganism

mikroorganizm

New cards
71

protein

białko

New cards
72

reproduction

rozmnażanie

New cards
73

root

korzeń

New cards
74

species

gatunek

New cards
75

tissue

tkanka

New cards
76

white coat

fartuch , kitel

New cards
77

worm

robak

New cards
78

data access

mieć dostęp do danych

New cards
79

analyse data

analizować dane

New cards
80

collect data

zbierać dane

New cards
81

clarify

wyjaśniać

New cards
82

collaborate ( with sb ) on a project

współpracować ( z kimś ) nad projektem

New cards
83

conduct / carry out an experiment

przeprowadzić eksperyment

New cards
84

conduct research / studies

prowadzić badania

New cards
85

debunk a myth

obalić mit

New cards
86

duplicate sb's results

powtórzyć wyniki czyichś badań

New cards
87

establish

ustalić

New cards
88

familiarise yourself with sth

zapoznać się z czymś

New cards
89

find a clue

znaleźć wskazówkę

New cards
90

formulate a hypothesis

sformułować hipotezę

New cards
91

challenge a hypothesis

zakwestionować hipotezę

New cards
92

confirm a hypothesis

potwierdzić hipotezę

New cards
93

obtain a research grant

otrzymać dofinansowanie do badań , grant naukowy

New cards
94

present research findings

prezentować wyniki badań

New cards
95

Scientific and technical progress: risks and benefits

Korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego

New cards
96

Artificial Intelligence (AI)

sztuczna inteligencja

New cards
97

atomic bomb

bomba atomowa

New cards
98

automation

automatyzacja

New cards
99

boost the popularity (of science subjects)

zwiększyć popularność (przedmiotów ścisłych)

New cards
100

bring improvements

wprowadzać udogodnienia

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 211 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 181 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard145 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard72 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)