English - 12 chapter

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

ban / put a ban on mobile phones

1 / 117

Tags & Description

Studying Progress

0%
New cards
118
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
118 Terms
1
New cards

ban / put a ban on mobile phones

zakazywać używania telefonów komórkowych

New cards
2
New cards

bullying content

treści zawierające przemoc słowną , pogróżki

New cards
3
New cards

cyberbullying

cyberprzemoc

New cards
4
New cards

cybercrime

cyberprzestępczość

New cards
5
New cards

depression

depresja

New cards
6
New cards

digital detox

detoks cyfrowy

New cards
7
New cards

disclose information

ujawniać informacje

New cards
8
New cards

distraction

rozproszenie ( uwagi )

New cards
9
New cards

eight - character password

hasło składające się z ośmiu znaków

New cards
10
New cards

encounter a problem

napotkać problem

New cards
11
New cards

excessive technology use

nadmierne korzystanie z urządzeń

New cards
12
New cards

facilitate communication

ułatwiać komunikację

New cards
13
New cards

identity theft

kradzież tożsamości

New cards
14
New cards

Internet scam

oszustwo internetowe

New cards
15
New cards

leak

wyciek , wyciekać ( o danych )

New cards
16
New cards

malware

złośliwe oprogramowanie

New cards
17
New cards

mental health problem

problem ze zdrowiem psychicznym

New cards
18
New cards

monitor ( online accounts )

kontrolować ( konta w internecie )

New cards
19
New cards

online banking service

bankowość internetowa

New cards
20
New cards

overwhelming

przytłaczający

New cards
21
New cards

phishing

phishing , wyłudzanie danych

New cards
22
New cards

piracy

piractwo

New cards
23
New cards

safety precautions / measures

środki bezpieczeństwa

New cards
24
New cards

security alert

alert bezpieczeństwa

New cards
25
New cards

security questions

pytania kontrolne

New cards
26
New cards

set up security questions

ustawić pytania kontrolne

New cards
27
New cards

streaming services

usługi streamingowe

New cards
28
New cards

suspicious activity

podejrzane działania

New cards
29
New cards

video conferencing

prowadzenie wideokonferencji

New cards
30
New cards

anthropology

antropologia

New cards
31
New cards

archaeology

archeologia

New cards
32
New cards

astronomy

astronomia

New cards
33
New cards

engineering

inżynieria

New cards
34
New cards

civil engineering

inżynieria lądowa

New cards
35
New cards

genetic engineering

inżynieria genetyczna

New cards
36
New cards

mechanical engineering

inżynieria mechaniczna

New cards
37
New cards

genetics

genetyka

New cards
38
New cards

geology

geologia

New cards
39
New cards

linguistics

językoznawstwo

New cards
40
New cards

nuclear physics

fizyka jądrowa

New cards
41
New cards

psychology

psychologia

New cards
42
New cards

statistics

statystyka

New cards
43
New cards

veterinary medicine

weterynaria

New cards
44
New cards

zoology

zoologia

New cards
45
New cards

air pressure

ciśnienie atmosferyczne

New cards
46
New cards

electron

elektron

New cards
47
New cards

gravity

grawitacja

New cards
48
New cards

laws of thermodynamics

prawa termodynamiki

New cards
49
New cards

mechanics

mechanika

New cards
50
New cards

quantum mechanics

mechanika kwantowa

New cards
51
New cards

neutron

neutron

New cards
52
New cards

nucleus

-jądro atomu

New cards
53
New cards

observatory

obserwatorium

New cards
54
New cards

particle

cząstka

New cards
55
New cards

elementary particle

cząstka elementarna

New cards
56
New cards

proton

proton

New cards
57
New cards

radiation

promieniowanie

New cards
58
New cards

velocity

prędkość

New cards
59
New cards

wormhole

tunel czasoprzestrzenny

New cards
60
New cards

bacteria

bakteria

New cards
61
New cards

body fluids

płyny ustrojowe

New cards
62
New cards

boosted dose

wzmocniona dawka

New cards
63
New cards

cellular level

poziom komórki

New cards
64
New cards

contagious germ

drobnoustrój chorobotwórczy

New cards
65
New cards

DNA testing

testy DNA

New cards
66
New cards

fatal / terminal

śmiertelny

New cards
67
New cards

hereditary disease

choroba dziedziczna

New cards
68
New cards

internal organ

organ wewnętrzny

New cards
69
New cards

life - threatening disease

choroba zagrażająca życiu

New cards
70
New cards

microorganism

mikroorganizm

New cards
71
New cards

protein

białko

New cards
72
New cards

reproduction

rozmnażanie

New cards
73
New cards

root

korzeń

New cards
74
New cards

species

gatunek

New cards
75
New cards

tissue

tkanka

New cards
76
New cards

white coat

fartuch , kitel

New cards
77
New cards

worm

robak

New cards
78
New cards

data access

mieć dostęp do danych

New cards
79
New cards

analyse data

analizować dane

New cards
80
New cards

collect data

zbierać dane

New cards
81
New cards

clarify

wyjaśniać

New cards
82
New cards

collaborate ( with sb ) on a project

współpracować ( z kimś ) nad projektem

New cards
83
New cards

conduct / carry out an experiment

przeprowadzić eksperyment

New cards
84
New cards

conduct research / studies

prowadzić badania

New cards
85
New cards

debunk a myth

obalić mit

New cards
86
New cards

duplicate sb's results

powtórzyć wyniki czyichś badań

New cards
87
New cards

establish

ustalić

New cards
88
New cards

familiarise yourself with sth

zapoznać się z czymś

New cards
89
New cards

find a clue

znaleźć wskazówkę

New cards
90
New cards

formulate a hypothesis

sformułować hipotezę

New cards
91
New cards

challenge a hypothesis

zakwestionować hipotezę

New cards
92
New cards

confirm a hypothesis

potwierdzić hipotezę

New cards
93
New cards

obtain a research grant

otrzymać dofinansowanie do badań , grant naukowy

New cards
94
New cards

present research findings

prezentować wyniki badań

New cards
95
New cards

Scientific and technical progress: risks and benefits

Korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego

New cards
96
New cards

Artificial Intelligence (AI)

sztuczna inteligencja

New cards
97
New cards

atomic bomb

bomba atomowa

New cards
98
New cards

automation

automatyzacja

New cards
99
New cards

boost the popularity (of science subjects)

zwiększyć popularność (przedmiotów ścisłych)

New cards
100
New cards

bring improvements

wprowadzać udogodnienia

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7313 people
Updated ... ago
4.8 Stars(216)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 73 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard96 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard579 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard182 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)