Spierstelsel

studied byStudied by 0 People
0.0(0)
Get a hint
hint

benoem de axiale spieren

1/108

Tags & Description

Studying Progress

New cards
108
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
108 Terms
New cards

benoem de axiale spieren

 • de spieren van de hoofd en de hals

 • spieren van de wervelkolom

 • axiale spieren van de romp

 • de bekkenbodemspieren

New cards
New cards

benoem de spieren van de ledematen

 • spieren van de schoudergordel en het bovenste lidmaat

 • spieren van de heupgordel en het bovenste lidmaat

 • spieren van de heupgordel en het onderste lidmaat

New cards
New cards

op basis van welke kenmerken worden spieren ingedeeld en benoemd?

 1. naar de beweging die ze bewerkstellligen

 2. naar mate van bezenuwing→ fijne vs grove motoriek

 3. naar snelheid en uithouding

 4. naar vorm

 5. naar functie (uitgevoerde beweging)

 6. naar lokalisatie

 7. naar richting van de spiervezels

 8. naar aantal spierbuiken

 9. naar plaats van origine en aanhechting

New cards
New cards

Benoem alle hoofd en halsspieren

 • m.frontalis

 • m.orbicularis occuli

 • m.orbucularis oris

 • m.buccinator

 • m.masseter

 • m.temporalis

 • m.platysma

 • m.sternocleidomasteoïdeus

New cards
New cards

m.frontalis

bevestigd aan de os frontalis

wenkbrauwen optrekken en voorhoofd rimpelen

New cards
New cards

epicranium

dit wordt gevormd door de samenvoeging van de m.occipitales en een centrale peesplaat

New cards
New cards

m.orbicularis occuli

kringspier rond de je oogkas

de ogen toeknijpen

New cards
New cards

m.orbicularis oris

kringspier rond de mond

vernauwt de mondopening, lippen samentrekken en tuiten

New cards
New cards

m.buccinator

drukt de wangen samen naar binnen

vb. trompetspeler

New cards
New cards

m.masseter

kauwspier verbindt de jukboog met de onderkaak

beweegt de onderkaak omhoog

New cards
New cards

m.temporalis

aan de zijkant van het os temporale, achter de jukboog naar de onderkaak

helpt de masseter spier bij het opheffen van de onderkaak

vb. tijdens het kauwen

New cards
New cards

m.platysma

bedekt de hals ventraal en loopt naar de onderkaak en mondhoeken

trekt onderkaak omlaag

New cards
New cards

m.sternocleidomastoïdeus

een tweekoppige spier:

 1. 1 kop ontspringt aan het borstbeen

 2. de ander aan het sleutelbeen

beide hechten aan het processus mastoïdeus van de schedel

we hebben er 1 aan elke kant

als beide tegelijk samentrekken dan buigt het hoofd/nek naar voren vb. ja-knikken= flexor

New cards
New cards

m.sternocleidomastoïdeus

indien eenzijdig geactiveerd, zal het hoofd buigen en draaien (lateroflexor)

rechterspier zorgt voor een buiging naar rechts en rotatie naar links

New cards
New cards

benoem de spieren van de wervelkolom

diepe rugspieren:

 • m.erector spinae

 • m.quadratus lumborum

New cards
New cards

m.erector spinae

is een spiergroep die over volledige lengte van de wervelkolom loopt, aan weerszijden van de doornuitsteeksels, van het heiligbeen en de heupkam tot de schedelbasis

de extensoren van de wervelkolom (bij unilaterale contractie: laterale flexie)

New cards
New cards

m.quadratus lumborum

loopt van de heupkam naar de ribben en de lendenwervels

de flexor van de wervelkolom

(bij unilaterale contractie: laterale flexie) en trekt de ribben omlaag

New cards
New cards

benoem de axiale spieren van de romp

 • de tussenribspieren

 • het diafragma (middenrif)

 • buikspieren

New cards
New cards

wat zijn de 2 lagen van de tussenribspieren?

 • mm.intercostales interni (interne tussenribspieren)

 • mm.intercostales externi (externe tussenribspieren

New cards
New cards

wat voor soort verloop hebben de 2 lagen van de tussenribspieren?

tegengesteld vezelverloop

New cards
New cards

wat zijn de tussenribspieren?

2 lagen spieren met tegengesteld vezelverloop die é opeenvolgende ribben over de volledige lengte verbinden

New cards
New cards

mm.intercostales interni

trekken de ribben omlaaag

en naar binnen

New cards
New cards

mm.intercostales externi

trekken de ribben omhoog

en naar buiten

helpen bij de ademhaling

New cards
New cards

wat is het diafragma of middenrif?

is een koepelvormige spier die de borst van de buikholte scheidt

New cards
New cards

wat is de functie van het diafragma?

Het verbindt het borstbeen, ribkraakbeen en de voorste oppervlakken van de lendenwervels met de centrale peesplaat

speelt een belangrijke rol bij ademhaling

contractie zet de borstholte (met longen) uit, drukt de buik en bekkenholte in

New cards
New cards

diafragma

bevat openingen voor o.a. de vena cava inferior, de aorta en de slokdarm

New cards
New cards

lieskanaal

doorgang zaadstreng van de man doorheen de laterale buikspieren

New cards
New cards

benoem de buikspieren in volgorde van buiten naar binnen

 • m.obliquus abdominis externus (buitenste schuine buikspier

 • m.obliquus abdominis internus(binnenste schuine buikspier)

 • m.rectus abominis

 • m.transversus abdominis (dwarse buikspier)

 • linea alba

New cards
New cards

m.obliquus abdominis externus

buitenste schuine buikspier

verbindt de buitenste zijde van de onderste 8 ribben met de linea alba en de heupkam

New cards
New cards

m.obliquus abdominis internus

binnenste schuine buikspier

ligt vlak onder de m.obliquus abdomlnis externi vezelrichting loodrecht op die van de externe schuine buikspier

loopt van de heupkam naar naar de linea alba en de binnenzijde van de ribben

New cards
New cards

wat zijn de functies van de interne en externe schuine buikspieren?

 • drukken de buikinhoud naar binnen

 • de ribben omlaag

 • buigen de wervelkolom zij-en voorwaarts

New cards
New cards

hoe liggen de m.obliquus externus en internus tegen over elkaar?

de internus ligt vezelrichting loodrecht op de externe schuine buikspier

New cards
New cards

m.rectus abominis

loopt van het bovenste oppervlak van het schaambeen tot het onderste oppervlak van het schaambeen en het borstbeen

‘6’-pack uiterlijk door 4 buikspieren

New cards
New cards

hoe kom je aan het ‘6’-pack uiterlijk?

trekt de ribben omlaag/ trekt het bekken omhoog

brengt de wervelkolom omhoog

vb.sit-up

New cards
New cards

m.transversus abdominis

dwarse buikspier

binnenste buikspier

loopt vrijwel horizontaal vanhet kraakbeen van de onderste ribben en de heupkam naar de linea alba en het schaambeen

New cards
New cards

wat is de functie van de dwarse buikspier?

drukt de buikinhoud naar binnen

New cards
New cards

linea alba

vergroeide peesplaten van de buikspieren over de middellijn

New cards
New cards

benoem de bekkenbodemspieren

 • m.sphincter urethrae

 • m.sphincter ani

 • m.levator ani

New cards
New cards

wat is de bekkenbodem?

breed blad spieren dat het sacrum, het coccygis, het os ischium en het os pubis verbindt

New cards
New cards

wat is de functie van de bekkenbodem?

 • buigen van het staartbeen

 • regelen doorgang door de bekkenbodem (o.a. kringspieren voor rectum en anus en urethra, vagina

New cards
New cards

wat is de oorsprong van de m.sphincter urethrae bij een man

onderste mediale oppervlak van os ilium en os pubis

New cards
New cards

wat is de oorsprong van de m.sphincter urethrae bij de vrouw?

onderste mediale oppervlak van os ilium en os pubis

New cards
New cards

wat is het aanhectingspunt van de m.sphincter urethrae bij de man?

mediaanlijn aan basis van penis, binnenste vezels en omgeven urethra

New cards
New cards

wat is het aanhechtingspunt van de m.sphincter urethrae bij de vrouw?

mediaanlijn, binnenste vezels omgeven urethra

New cards
New cards

wat is de functie van een m.sphincter urethrae bij een man?

 • sluit urethra

 • drukt prostaat en cowper klieren samen

New cards
New cards

wat is de functie van een m.sphincter urethrae bij een vrouw?

 • sluit urethra

 • drukt vagina en en grotere vestibulaire klieren samen

New cards
New cards

wat is de oorpsrong van de m.sphincter ani?

met pees vanaf os coccygis

New cards
New cards

wat is het aanhechtingspunt van de m.sphincter ani?

omgeeft anale opening

New cards
New cards

wat is de fucntie van de m.sphincter ani?

sluit anale opening

New cards
New cards

wat is de oorsprong van de m.levator ani?

spina ischiadica pubis

New cards
New cards

wat is het aanhechtingspunt van de m.levator ani?

os coccygis

New cards
New cards

wat is de functie van de m.levator ani?

 • spant bekkenbodem

 • ondersteunt bekkenorganen

 • buigt os coccygis

 • beweegt anus omhoog en naar achteren

New cards
New cards

benoem de spieren van de schoudergordel en het bovenste lidmaat

 • m.deltoïdeus

 • m.pectoralis major

 • m.pectoralis minor

 • m.trapezius

 • m.latissimus dorsi

New cards
New cards

benoem de 2 borstspieren

 1. m.pectoralis major

 2. m.pectoralis minor

New cards
New cards

m. deltoïdeus

driehoekig van vorm en vormt een kapje over de schouder van het sleutelbeen en schouderbald naar de humerus

New cards
New cards

wat is de functie van de m.deltoïdeus?

brengt de arm omhoog: abductie

New cards
New cards

m.pectoralis major

grote borstspier

loopt tussen de ribben en het borstbeen en de tuberculum majus humeri

New cards
New cards

wat is de functie van de m.pectoralis major?

veroorzaakt flexie, adductie en rotatie bij de schouder

vb. je armen naar voor en naar elkaar toe brengen voor een applaus

New cards
New cards

m.pectoralis minor

verbindt de 3 eerste ribben met het ravenbekuisteeksel van het schouderblad

New cards
New cards

wat is de functie van de m.pectoralis minor?

 • trekt de schouder omlaag

 • tilt de ribben omhoog

New cards
New cards

m.trapezius

monnikskapspier

is ongeveer ruitvormig

vertrekt van het achterhoofdsbeen en verbindt de doornuitsteeksels van de wervels met het sleutelbeen en het acromion en de schoudergraat van het schouderblad

New cards
New cards

wat is de functie van de m.trapezius?

 • stabiliseert het schouderblad

 • laat zeer gevarieerde bewegingen toe omdat we verschillende delen ervan onafhankelijk kunnen samentrekken

New cards
New cards

waarvoor dient de bovenste helft van de monnikkapspier?

 • om de schouders op te trekken (samen met de m.levator scapulae, en de m.rhomboideus)

 • addcutie

 • beweging omlaag (met m.pectoralis minor)

 • rotatie van het schouderblad

 • extensie of hyperextensie van de nek

New cards
New cards

wat gebeurt er als alles samentrekt bij de monnikapspier?

dan bewegen de schouderbladen naar achter en naar elkaar toe

New cards
New cards

m.lattisimus dorsi

brede rugspier

loopt oppervlakkig, deels onder de trapezius, tussen de doornuitsteeksels van de borstwervels, ribben en lumbale wervels, de bekkenkammen en de groeve van de humerus

New cards
New cards

wat is de functie van de m.latissimus dorsi?

 • veroorzaakt extensie t.h.v. de schouer

 • samen met de m.pectoralis major (aan de voorkant) kunnen ze adductie en endorotatie van de humerus teweeg brengen

New cards
New cards

wat zijn de adductoren van de arm?

 • m.deltoïdeus spier (deltoïdspier)

 • tuberculum maius (humerus)

New cards
New cards

m.biceps brachii

loopt aan de voorkant van arm van het schouderblad

1 kop aan ravenbekuitsteeksel en 1 kop net boven de schouderkom/glenoïd naar het spaakbeen in de onderarm

New cards
New cards

wat is de functie van de m.biceps brachii?

 • flexie t.h.v. zowel de schouder als ellboog

 • supinatie

New cards
New cards

m.triceps brachii

verbindt aan de achterkant de randen van de humerus en het schouderblad met de ulna t.h.v. zowel de schouder als de elleboog (olecranon)

New cards
New cards

wat is de fucntie van de m.triceps brachii

extensie van de elleboog

New cards
New cards

m.brachialis

van humerus naar ellebog

New cards
New cards

wat is de functie van de m.brachialis?

flexie van de elleboog

New cards
New cards

m.brachioradialis

van humerus naar radius

New cards
New cards

wat is de functie van de m.brachioradialis?

flexie van de elleboog

New cards
New cards

wat is de functie van de m.pronator teres?

zorgen voor pronatie en bewegingen

New cards
New cards

m.suppinator

supinatie

New cards
New cards

hand- en vingerbuigers

mediaal en ventraal gelegen spieren van de onderarm

New cards
New cards

wat is de functie van de hand- en vingerbuigers?

flexie bij pols en vingers

New cards
New cards

hand- en vingerstrekkers

lateraal/dorsaal gelegen spieren van de onderarm

New cards
New cards

wat is de functie van de hand-en vinger strekkers?

extensie bij pols en vingers

New cards
New cards

benoem de spieren van de heupgordel tot het onderste lidmaat

 • gluteus maximus

 • gluteus medius

 • gluteus minimus

 • m.iliopsoas

 • adductorengroep

New cards
New cards

benoem de 3 bilspieren

 1. gluteus maximus

 2. gluteus medius

 3. gluteus minimus

New cards
New cards

gluteus maximus

grote bilspier

verbindt het bekken, het heiligbeen met de femur (trochanter major)

New cards