Mikrobiologia kolos 1

studied byStudied by 0 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Barwienie metodą pozytywno-negatywną polega na

1/221

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

Studying Progress

New cards
221
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
221 Terms
New cards

Barwienie metodą pozytywno-negatywną polega na

zabarwieniu komórek na jeden kolor, tła na drugi

New cards
New cards

Przykładem bakterii pałeczek są

Pseudomonas

New cards
New cards

Jaki barwnik znajduje zastosowanie w barwieniu przyżyciowym drożdży

błękit metylenowy

New cards
New cards

W skład ściany komórkowej bakterii gram ujemnych wchodzą

cienka warstwa peptydoglikanu, lipidowa-białkowa błona zewnętrzna, peryplazma z białkami i błona komórkowa

New cards
New cards

Etapy barwienia metodą Grama

Fiolet krystaliczny - woda - płyn Lugola - woda - odbarwiacz - woda - fuksyna - woda

New cards
New cards

Do metod hodowlanych oceny mikrobiologicznej czystości powietrza nie zaliczamy metody

tamponowej

New cards
New cards

Mikrobiologiczną czystość blatu stołu do manicure'u można ocenić metodami:

odciskową i tamponową

New cards
New cards

Jak prawidłowo wyjałowić ezę

Trzymać za koniec obsadki, pod kątem 45 stopni w płomieni palnika tak długo, aż pętelka i drucik rozgrzeją się do czerwoności

New cards
New cards

Bakterie Gram dodatnie barwią się w metodzie Grama na kolor

fioletowy

New cards
New cards

Przykładem podłoża wybiórczo-różnicującego jest

podłoże Chapmana

New cards
New cards

Bakterie, dla których źródłem energii jest światło, źródłem węgla, dwutlenku węgla i donorem elektronów są związki nieorganiczne należą do grupy

autofotolitotrofów

New cards
New cards

Wewnętrzna kontrola procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników chemicznych w gabinecie kosmetycznym powinna odbywać się

podczas każdego procesu sterylizacji

New cards
New cards

Barwienie metodą Grama jest barwieniem

złożonym pozytywnym

New cards
New cards

Do bakterii o kształcie kulistym zalicza się

dwoinki i pakietowce

New cards
New cards

Wewnętrzna kontrola procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych w gabinecie kosmetycznym powinna odbywać się

przynajmniej raz w miesiącu

New cards
New cards

Bakterie ciepłolubne, najlepiej rosnące w temperaturze 40-70 st C to

termofile

New cards
New cards

Założenie Omeliańskiego ma zastosowanie przy obliczaniu wyników przy metodzie

sedymentacyjnej

New cards
New cards

W zależności od donorów elektronów bakterie dzielimy na

organotrofy i litotrofy

New cards
New cards

Autotrofy to

drobnoustroje czerpiące węgiel tylko z dwutlenku węgla i przekształcające go do związków organicznych

New cards
New cards

Jak wyjałowić głaszczkę

zanurzyć głaszczkę w roztworze alkoholowym na szalce Petriego i umieścić na chwilę w płomieniu palnika i poczekać do całkowitego spalenia się alkoholu, powtórzyć trzykrotnie

New cards
New cards

Podłoża wybiórcze

oprócz składników odżywczych zawierają substancje, które powodują całkowite zatrzymanie lub częściowe zahamowanie wzrostu pewnych gatunków bakterii

New cards
New cards

Bakterie Gram ujemne w metodzie Grama barwią się na kolor

różowy

New cards
New cards

W barwieniu prostym pozytywnym stosuje się barwniki anilinowe takie jak

błękit malachitowy, zieleń malachitowa, zieleń brylantowa, fuksyna zasadowa

New cards
New cards

Do fizycznych metod sterylizacji zalicza się

sterylizację przegrzaną parą wodną, suchym gorącym powietrzem, promieniowaniem UV, promieniowaniem radiacyjnym

New cards
New cards

Ziarniaki to bakterie kształtu kulistego, które mogą występować w preparatach mikroskopowych w następujących układach przestrzennych

dwoinki, gronka, pakietowce, paciorki

New cards
New cards

W jaki sposób można utrwalić preparaty mikrobiologiczne przed wykonaniem barwienia

metodą chemiczną i termiczną

New cards
New cards

Zależnie od wykorzystywanych przez bakterie źródeł energii i donorów elektronowych możemy wyróżnić

fotolitotrofy, fotoorganotrofy, chemolitotrofy, chemoorganotrofy

New cards
New cards

Do czynników wymaganych dla pożywek bakteryjnych zalicza się

składniki pokarmowe, pH, jałowość, wilgotność

New cards
New cards

Inspektorzy sanitarni ze stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawując nadzór nad zakładami kosmetycznymi mogą

kontrolować dokumenty zakładu, kontrolować książeczki zdrowia pracowników, wykonywać badania laboratoryjne monitorujące czystość powierzchni, wykonywać badania laboratoryjne monitorujące czystość powietrza

New cards
New cards

Jakie jest znaczenie mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu dla człowieka

mogą prowadzić do rozwoju chorób i alergii, mogą zanieczyszczać wodę, żywność, kosmetyki, leki, materiały opatrunkowe

New cards
New cards

Tyndalizacja to

sterylizacja fizyczna przeprowadzana w aparatach Kocha lub Arnolda; trzykrotne eksponowanie sterylizowanych materiałów na działanie pary wodnej (100 st) przez 30min w odstępach 24-godzinnych. W przerwach między wyjaławianiem podłoża w cieplarce o temperaturze 32 st C (dwie inkubacje pomiędzy sterylizacjami). Para wodna niszczy formy wegetatywne drobnoustrojów, a formy przetrwalnikowe obecne w sterylizowanych pakietach przeszły w wegetatywne, a potem w kolejnych procesach są zabijane

New cards
New cards

Czynnikami wpływającymi na skuteczność chemicznych środków do dezynfekcji są

czas stosowania (ekspozycja), stężenie, temperatura, pH

New cards
New cards

Zewnętrzna kontrola procesu sterylizacji prowadzona przez stacje sanitarno-epidemiologiczne przy użyciu wskaźników biologicznych powinna odbywać się

raz na kwartał i każdorazowo po naprawie sterylizatora

New cards
New cards

Biologiczna kontrola procesu sterylizacji termicznej polega na

zastosowaniu wskaźników biologicznych zawierających formy drobnoustrojów najbardziej odporne na działanie czynników sterylizujących (wysokiej temperatury)

New cards
New cards

Preparaty mikrobiologiczne utrwala się przed wykonaniem barwienia w celu

zabicia mikroorganizmów, zwiększenia przenikania barwnika do środka komórki, przytwierdzenia do szkiełka

New cards
New cards

Bakterie względnie tlenowe

rosną zarówno przy dostępie do jak i braku tlenu; są to Clostridium, Bacteroides, Fuscobacterium

New cards
New cards

Jak należy postępować w gabinecie kosmetycznym z narzędziami wielorazowego użytku powodującymi przerwanie ciągłości naskórka?

Dezynfekcja, mycie, osuszenie, sterylizacja

New cards
New cards

Na czym polega metoda sedymentacyjna badania czystości powietrza

na osiedleniu drobnoustrojów na powierzchni zestalonego podłoża agarowego pod wpływem naturalnych sił grawitacji

New cards
New cards

W gabinecie kosmetycznym Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad

warunkami lokalowymi zakładu kosmetycznego, kosmetykami, warunkami sanitarno-higienicznymi jakie powinien spełniać personel medyczny i sprzęt

New cards
New cards

Do dróg rozprzestrzeniania się bioareozolu zalicza się

drogę inhalacyjną, prądy konwekcyjne powietrza, systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne

New cards
New cards

Sporale to

wskaźniki do biologicznej kontroli sterylizacji zawierające żywe, wyszuszone, wysoce odporne na temperaturę przetrwalniki laseczek niechorobotwórczych, np Sporal A - Geobaciullus stearothermophilus - autoklawy; Sporal S -Bacillus subtilis - sterylizacja suchym gorącym powietrzem

New cards
New cards

Najczęściej stosowany cykl sterylizacji w autoklawie przebiega w warunkach

121 st C, 1 atm, 15-20 min

New cards
New cards

W skład ściany komórkowej bakterii Gram dodatnich wchodzi

błona komórkowa, 20-40 warstw mureiny, kwasy tejchojowe i lipotejchojowe

New cards
New cards

Do etapów przygotowania szkiełka podstawowego do barwienia nie zalicza się

namoczenie szkiełka w roztworze do dezynfekcji

New cards
New cards

Dezynfekcja

zabija formy wegetatywne drobnoustrojów z pominięciem form przetrwalnikowych

New cards
New cards

Określając czystość biologiczną kosmetyku można ocenić higienę produkcji sprawdzając obecność

Escherichia coli

New cards
New cards

Podczas badania czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych, przeciwdrobnoustrojowe właściwości można wyeliminować przez

rozcieńczenie, zobojętnienie, filtrację

New cards
New cards

Ilościowe wymaganie jakie muszą spełnić wyroby kosmetyczne I kategorii czystości mikrobiologicznej to

ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych nie może przekraczać 100(10^2) jtk/g

New cards
New cards

Podłoże stosowane w badaniach mikrobiologicznych środków kosmetycznych do diagnostyki Staphylococcus aureus to

podłoże Baird-Parkera

New cards
New cards

Średnica porów w błonach filtracyjnych stosowanych w metodzie filtracyjnej wykorzystywanej w badaniu czystości mikrobiologicznej kosmetyków nie powinna być mniejsza niż

45 nm

New cards
New cards

Zmiany w kosmetykach świadczące o ich zakażeniu lub zepsuciu to

rozdzielenie faz, zmiana zapachu, zmiana koloru, zmiana konsystencji

New cards
New cards

Układ konserwujący kosmetyki powinien być

bezpieczny w użytym stężeniu

New cards
New cards

Dla każdego nowego wyrobu kosmetycznego należy określić częstotliwość badań w okresie początkowym, przynajmniej przez

trzy miesiące

New cards
New cards

Minimalna wielkość próbki w badaniu mikrobiologicznym kosmetyku wynosi

1g

New cards
New cards

Określenie ogólnej liczby żywych drobnoustrojów tlenowych mezofilnych podczas badania czystości mikrobiologicznej prowadzi się stosując technikę

posiewu powierzchniowego

New cards
New cards

Normy mikrobiologiczne w przemyśle kosmetycznym dotyczą

Staphylococcus epidermis

New cards
New cards

Sprzątanie - sanityzacja

zabieg higieniczny polegający na usuwaniu zanieczyszczeń, a wraz z nimi drobnoustrojów; zabiegi mechaniczne, zwiększa skuteczność dezynfekcji. Ma na celu zmniejszenie ilości drobnoustrojów.

New cards
New cards

Czynności zaliczane do sanityzacji to

mycie i płukanie wodą z detergentami pomieszczeń i wyposażenia, ścieranie i mycie podłóg, pranie bielizny, wietrzenie i odkurzanie, malowanie (bielenie ścian)

New cards
New cards

Aseptyka

postępowanie mające na celu niedopuszczenie do skażenie drobnoustrojami miejsc lub

New cards
New cards

przedmiotów jałowych. Utrzymanie drobnoustrojów poza miejscem pracy.

New cards
New cards

Działania aseptyczne

prawidłowa dezynfekcja i sterylizacji, właściwe przechowywanie narzędzi, przestrzeganie higieny osobistej, stosowanie dla każdego klienta czystych narzędzi

New cards
New cards

Antyseptyka

postępowanie prowadzące do usuwania drobnoustrojów ze skóry i błon śluzowych, uszkodzonych tkanek. Nietoksyczne środki dezynfekcyjne, które działają bójczo na drobnoustroje nie trując i nie uszkadzając tkanek

New cards
New cards

Środki bakteriobójcze

o działaniu toksycznym dla drobnoustrojów i doprowadzające do ich śmierci

New cards
New cards

Środki bakteriostatyczne

substancje hamujące rozwój i rozmnażanie się bakterii

New cards
New cards

Dezynfekcja

proces prowadzący do zmniejszenia liczby drobnoustrojów przez ich zabicie i inaktywację do poziomu bezpiecznego dla człowieka. Celem procesu jest przecięcie dróg przenoszenia drobnoustrojów. Stosuje się czynniki chemiczne i procesy fizyczne

New cards
New cards

Dezynfekcji poddaje się

powierzchnie, z którymi klient ma kontakt; ręce personelu, narzędzia i sprzęt, skórę klienta przy przerwaniu ciągłości tkanek, odzież roboczą lub ochronną personelu, sanitariaty

New cards
New cards

Do dezynfekcji skóry stosuje się

produkty lecznicze, które nie mogą być żrące

New cards
New cards

Do dezynfekcji narzędzi stosuje się

wyroby medyczne

New cards
New cards

Do dezynfekcji powierzchni stosuje się

produkty biobójcze

New cards
New cards

Niski stopień dezynfekcji

zabija większość form wegetatywnych bakterii oraz wirusów otoczkowych i wirusów średniej wielkośći

New cards
New cards

Średni stopień dezynfekcji

zabija wszystkie formy drobnoustrojów poza formami przetrwalnikowymi

New cards
New cards

Wysoki stopień dezynfekcji

zabija wszystkie drobnoustroje z wyjątkiem wysokiego miana przetrwalników bateryjnych

New cards
New cards

Cechy idealnego środka do dezynfekcji

pełny zakres aktywności biobójczej, słabe indukowanie rozwoju oporności drobnoustrojów, szybkość działania, dobra kompatybilność z dezynfekowanymi materiałami, brak wpływu na powierzchnie dezynfekowane, brak zmian aktywności w obecności materii organicznej, brak negatywnego wpływu na człowieka i środowisko, neutralny, nieuciążliwy zapach, łatwość użycia, niski koszt przygotowania roztworu roboczego, możliwość monitorowania stężenia substancji aktywnych, długi termin przydatności do użycia

New cards
New cards

Organiczne substancje dezynfekujące

alkohole (etanol 70%), aldehydy (mrówkowy), kwasy organiczne, pochodne guanidyny, pochodne amin, fenole, związki powierzchniowo czynne

New cards
New cards

Nieorganiczne substancje dezynfekujące

środki utleniające, nadtlenek wodoru 3%, nadtlenek chloru, nadborany, nawęglany, nadsiarczany, związki chloru i jody (jodyna, płyn Lugola), pochodne metali ciężkich (bizmut, rtęć, srebro)

New cards
New cards

Czynniki wpływające na działanie substancji dezynfekujących

czas, stężenie, temperatura, wilgotność, obecność substancji organicznych, pH otoczenia

New cards
New cards

Zasady skutecznej dezynfekcji

zapoznanie się z kartą charakterystyki preparatu, przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, roztwory użytkowe przygotowane przez osoby wyznaczone w wentylowanych pomieszczeniach, codzienne wymienianie, stosowanie środków ochrony osobistej, na opakowaniu data przygotowania, nazwa i stężenie, nie mieszanie preparatów między sobą, nie dodawanie substancji myjących, stosowanie kilku środków

New cards
New cards

Fizyczne metody dezynfekcji

termiczne - gorąca woda (93-95 st C), para wodna w 0,5 atm (105-110 st C); stosowana do materiałów termolabivnych: naczynia, bielizna, wyposażenie sanitarne; zalety - możliwość monitorowania procesu, brak toksyczności

New cards
New cards

Chemiczne metody dezynfekcji

temperatura pokojowa, aktywne związki chloru, związki nadtlenków, czwartorzędowe związki amonowe, alkohole, aldehydy, pochodne fenolu; mogą być stosowane do większości sprzętu i powierzchni

New cards
New cards

Fizyczno-chemiczne metody dezynfekcji

temperatura 60-65 st C, środki chemiczne działają w krótszym czasie, zastosowanie dezynfekcji miejsc wrażliwych na wysoką temperaturę, mycie karetek i sal operacyjnycj

New cards
New cards

Powierzchnie dezynfekowane niskiego ryzyka

minimalne zagrożenie przeniesienia potencjalnego patogenu, nie muszą być systematycznie dezynfekowane - podłoga, ściany, meble

New cards
New cards

Powierzchnie dezynfekowane wysokiego ryzyka

mogą mieć kontakt ze skórą, wydzielinami, krwią klienta; dezynfekowane po każdym użyciu lub zabiegu - łóżka solaryjne, łóżka i pasy do masażu, brodziki do pedicure, rękojeść pistoletu do przekłuwania ciała, urządzenia do makijażu permanentnego

New cards
New cards

Preparaty do dezynfekcji powierzchni

muszą być zadeklarowane jako środki do dezynfekcji, dokładnie pokrywać powierzchnie, wykazywać działanie do 15 minut, posiadać zakres działania dostosowany do działania biologicznego

New cards
New cards

W obecności klientów dezynfekować można obszar

o powierzchni do 2m2

New cards