PERSONEN test

studied byStudied by 3 people
0.0(0)
get a hint
hint

schick

1 / 172

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

173 Terms

1

schick

szykowny

New cards
2

das ist mir egal

jest mi to obojętne

New cards
3

keine Rolle spielen

nie grać żadnej roli

New cards
4

stundenlang

całymi godzinami

New cards
5

die Modenschau

pokaz mody

New cards
6

vor allem

przede wszystkim

New cards
7

an erster Stelle

na pierwszym miejscu

New cards
8

der/die Vierjährige/Drei-/Zwei-

New cards
9

auswendig

na pamięć

New cards
10

der Eintrag

wpis

New cards
11

meiner Meinung nach + Verb (Meiner Meinung nach IST Deutsch super)

moim zdaniem

New cards
12

Hallo alle zusammen!

cześć wszystkim

New cards
13

jdm (Dativ) zustimmen (!!!) (Ich stimme dir nicht zu)

zgadzać się z kimś

New cards
14

Hast du Erfahrungen mit...?

masz doświadzenia z...?

New cards
15

Ich sehe das anders.

Widzę to inaczej.

New cards
16

Aus meiner Sicht...

z mojego punktu widzenia

New cards
17

ein ähnliches Problem

miałem podobny problem

New cards
18

soviel ich weiß...

o ile mi wiadomo

New cards
19

Ich warte auf eure Meinung

Czekam na waszą opinię.

New cards
20

die Hochzeit

ślub

New cards
21

hassen

nienawidzić

New cards
22

in Ordnung

w porządku

New cards
23

sogar

nawet

New cards
24

Die Entscheidung liegt bei dir

decyzja należy do ciebie

New cards
25

damals

wtedy

New cards
26

entsprechend

odpowiedni

New cards
27

schön, die Schönheit, das Schönheitsideal

piękny, piękno, ideał piekna

New cards
28

der Wettbewerb

konkurs

New cards
29

rivalisieren, die Rivalität

rywalizować, rywalizacja

New cards
30

Komplexe haben

mieć kompleksy

New cards
31

der Spiegel

lustro

New cards
32

das Märchen

bajka

New cards
33

Schneewittchen

Królewna Śnieżka

New cards
34

die Haut

skóra

New cards
35

der Vorschlag

propozycja

New cards
36

die Krone

korona

New cards
37

weinen

płakać

New cards
38

zwischenmenschliche Beziehungen

stosunki międzyludzkie

New cards
39

die Freundschaft

przyjaźń

New cards
40

die Stärke

mocna strona

New cards
41

die Schwäche

słaba strona

New cards
42

Ich arbeite daran

pracuję nad tym

New cards
43

schief gehen

nie powieść się

New cards
44

pünktlich

punktualny

New cards
45

ohne Fleiß kein Preis

bez pracy nie ma kołaczy

New cards
46

ein Ziel erreichen

osiągnąć cel

New cards
47

ein wahrer Freund

prawdziwy przyjaciel

New cards
48

wahr

prawdziwy

New cards
49

eine Lösung finden

znaleźć rozwiązanie

New cards
50

Aufgaben teilen

dzielić zadania

New cards
51

verrückt

zwariowany

New cards
52

zuverlässig

godny zaufania

New cards
53

offen für Neues

otwarty na nowości

New cards
54

zuhören

przysłuchiwać się

New cards
55

telefonieren

rozmawiać przez telefon

New cards
56

Schule schwänzen

wagarować

New cards
57

die Einteilung in

podział na

New cards
58

lügen

kłamać

New cards
59

beobachten

obserwować

New cards
60

Informationen verbreiten

rozpowszechniać informacje

New cards
61

Beziehungen aufbauen

budować relacje

New cards
62

schreien

krzyczeć

New cards
63

darstellen

przedstawiać

New cards
64

das Schaufenster

okno wystawowe

New cards
65

die Umfrage

ankieta

New cards
66

die Daten

dane

New cards
67

sich spezialisieren auf

specjalizować się w czymś

New cards
68

gern geschehen

nie ma za co

New cards
69

bewusst

świadomie

New cards
70

in der Realität

w rzeczywistości

New cards
71

die Mischung

mieszanka

New cards
72

die Eigenschaft

cecha charakteru

New cards
73

der Charakterzug

cecha charakteru

New cards
74

spontan

spontaniczny

New cards
75

aggressiv

agresywny

New cards
76

(un)geduldig

cierpliwy

New cards
77

intelligent

inteligentny

New cards
78

hilfsbereit

pomocny

New cards
79

egoistisch

egoistyczny

New cards
80

schüchtern

nieśmiały

New cards
81

energisch

energiczny

New cards
82

tolerant

tolerancyjny

New cards
83

traurig

smutny

New cards
84

ehrgeizig

ambitny

New cards
85

eingebildet

zarozumiały

New cards
86

taktvoll

taktowny

New cards
87

beliebt

lubiany

New cards
88

arrogant

arogancki

New cards
89

chaotisch

chaotyczny

New cards
90

stur

uparty

New cards
91

lustig

wesoły

New cards
92

aufmerksam

uważny

New cards
93

ruhig

spokojny

New cards
94

fleißig

pilny

New cards
95

offen

otwarty

New cards
96

kreativ

kreatywny

New cards
97

ordentlich

schludny, uporządkowany

New cards
98

naiv

naiwny

New cards
99

verantwortungsvoll

odpowiedzialny

New cards
100

schätzen

cenić

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1446 people
Updated ... ago
4.5 Stars(12)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard127 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard47 terms
studied byStudied by 75 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard94 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)