Disaster Management

studied byStudied by 35 people
0.0(0)
get a hint
hint

Carter, 1992

1 / 19

Tags and Description

20 Terms

1

Carter, 1992

dinamikong proseso

New cards
2

Ondiz at Rondito, 2009

gawain na binuo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng kalamidad

New cards
3

Red Cross Disaster Management Manual

ahensiya na may administratibong desisyon

New cards
4

hazard

banta

New cards
5

dalawang uri ng hazard

anthropogenic hazard at natural hazard

New cards
6

anthropogenic hazard

bunga ng tao

New cards
7

natural hazard

dulot ng kalikasan

New cards
8

disaster

mga pangyayari na nagdudulot ng pinsala

New cards
9

vulnerability

kahinaan ng tao, lugar, at imprastraktura

New cards
10

risk

mga pinsala

New cards
11

dalawang uri ng risk

human risk at structural risk

New cards
12

resilience

kakayahan

New cards
13

PDDRM

Philippine Disaster Risk Reduction and Management

New cards
14

CBDRRM

Community-Based Disaster Risk Reduction and Management

New cards
15

layunin ng CBDRRM

paraan upang mga mamamayan ang tutukoy, susuri, tutugon, susubaybay, at tataya sa mga risk

New cards
16

bottom - up approach

mamamayan papuntang sektor ng pamayanan

New cards
17

top - down approach

mula sa nakakataas na ahensiya ng pamahalaan papunta mamamayan

New cards
18

batas

PDRRM

New cards
19

NDRRMC

ahensyang bunga ng pagkakabuo ng PDRRM

New cards
20

CBDRRM

pamamaraan

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
4.7 Stars(6)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 72 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 119 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 198 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard148 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard212 terms
studied byStudied by 72 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)