module5

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Etudier le marché

1 / 365

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

366 Terms

1

Etudier le marché

De markt onderzoeken

New cards
2

Une étude de marché

Marktonderzoek, marktstudie

New cards
3

Une étude du marché wallon

Een studie van de Waalse markt

New cards
4

Une étude quantitative qualitative

Een kwantitatief/kwalitatief onderzoek

New cards
5

Analyser le marché

De markt analyseren, de markt onderzoeken

New cards
6

Une analyse de marché

Marktanalyse, marktonderzoek

New cards
7

Une analyse de marché wallon

Een analyse van de Waalse markt

New cards
8

Enquêter sur

Onderzoeken

New cards
9

Enquêter sur les habitudes de consommation

De consumptiegewoonten onderzoeken

New cards
10

Une enquête

Een onderzoek

New cards
11

Une enquête quantitative qualitative

Een kwantitatieve/kwalitatieve enquête

New cards
12

Effectuer, mener une enquête

Een enquête afnemen

New cards
13

Un enquêteur, une enquêtrice

Enquêteur

New cards
14

Sonder (qqch.)

Iets onderzoeken, naar iets peilen

New cards
15

Sonder l'opinion de qqn.

Naar iemand mening peilen

New cards
16

Un sondage (d'opinion)

(opinie)onderzoek, (opinie)peiling

New cards
17

Effectuer un sondage auprès des consommateurs

Een onderzoek/peiling uitvoeren bij de consumenten

New cards
18

Un institut de sondage

Bureau voor opinieonderzoek

New cards
19

Un sondeur, une sondeuse

Opiniepeiler

New cards
20

Un sondé

een ondervraagde

New cards
21

Une sondée

Ondervraagde

New cards
22

Faire une enquête, un sondage

Een steekproef nemen

New cards
23

Un questionnaire

Vragenlijst

New cards
24

établir/ rédiger un questionnaire

Een vragenlijst opstellen

New cards
25

Un panel (de consommateurs)

(consumenten)panel

New cards
26

Constituer, composer un panel

Een panel samenstellen

New cards
27

Une interview en profondeur

Diepte-interview

New cards
28

Un test (en) aveugle

Blinde test, blind test

New cards
29

Échantillonner

Een steekproef nemen

New cards
30

Échantillonner la population d'une ville

Een steekproef nemen van de bevolking van een stad

New cards
31

Un échantillon (représentatif)

(representatieve) steekproef

New cards
32

Collecter (des informations/des données/des fonds)

(informatie/gegevens/fondsen) verzamelen

New cards
33

Une collecte (d'informations/de données/de fonds)

Het verzamelen (van informatie/gegevens/fondsen)

New cards
34

Dépouiller (des informations/des données)

(informatie/gegevens) onderzoeken, uitpluizen, nauwkeurig bestuderen

New cards
35

Un dépouillement (d'informations/de données)

Nauwkeurig onderzoek, bestudering (van informatie/gegevens)

New cards
36

Traiter (des données)

(gegevens) verwerken

New cards
37

Un traitement (de données)

Verwerking (van gegevens)

New cards
38

Tendre à

Neigen naar, de tendens vertonen om

New cards
39

Une tendance

Tendens, trend

New cards
40

Découvrir des tendances

Tendensen ontdekken

New cards
41

La statistique

Statistiek (wetenschap)

New cards
42

Institut (m.) National de la Statistique (INS) (BE)

nationaal instituut voor statistiek

New cards
43

Institut (m.) National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) (FR)

Nationaal instituut voor statistiek (NIS) BE)

New cards
44

Des statistiques (f.pl.)

Statistieken

New cards
45

Statistique

Statistisch

New cards
46

S'appuyer, se baser sur des (données) statistiques

Steunen/zich baseren op statistische gegevens

New cards
47

Consommer

Consumeren, verbruiken

New cards
48

Un consommateur, une consommatrice (potentiel(le))

(mogelijke, potentiële) consument, verbruiker

New cards
49

La consommation

Consumptie, verbruik

New cards
50

Des habitudes (f.) de consommation

Consumptiegewoonten

New cards
51

Consommable

Consumeerbaar

New cards
52

Un client, une cliente

Klant

New cards
53

Une clientèle

Clientèle, klantenkring, klanten

New cards
54

Un public

Publiek, de mensen, de bevolking

New cards
55

Le grand public

Het grote publiek, de grote massa

New cards
56

Public, publique

Publiek

New cards
57

Une cible

Doelgroep 1

New cards
58

Un public cible

doelpubliek

New cards
59

Un groupe-cible

doelgroep 3

New cards
60

des groupes-cibles

Doelgroep 2

New cards
61

Une clientèle-cible

Doelgroep

New cards
62

Viser une cible, le client-cible

Op een bepaalde doelgroep mikken,

New cards
63

Déterminer la cible , le groupe-cible

De doelgroep bepalen

New cards
64

Atteindre, toucher une cible

Een doelgroep bereiken

New cards
65

Cibler (qqch.) sur (qqn.)

Iets op een doelgroep richten

New cards
66

Une tranche d'âge

Leeftijdscategorie

New cards
67

La tranche d'âge des 15-25 ans

De leeftijdscategorie van de 15- tot 25-jarigen

New cards
68

Une classe (sociale)

(sociale) klasse

New cards
69

La classe aisée

De welgestelde klasse

New cards
70

La classe moyenne, les classes moyennes

De middenklasse

New cards
71

La classe ouvrière

De arbeidersklasse

New cards
72

Une catégorie socio-professionnelle

Sociaal-economische categorie

New cards
73

Les ouvriers, les cadres, les sans profession, ...

Arbeiders, kaderleden, mensen zonder beroep

New cards
74

Un niveau de vie

Levensstandaard

New cards
75

Un mode de vie

Levenswijze

New cards
76

Un comportement d'achat

Koopgedrag

New cards
77

Une motivation (d'achat)

(koop)motief

New cards
78

Le pouvoir d'achat

Koopkracht

New cards
79

Un marché

Markt, afzetmarkt

New cards
80

Un marché saturé

Verzadigde markt

New cards
81

Un marché porteur

Winstgevende markt

New cards
82

Un marché potentiel

Mogelijke, potentiële markt

New cards
83

Le marché national

Nationale, binnenlandse markt

New cards
84

Le marché international

Internationale markt

New cards
85

Le marché de consommation de masse

Markt voor massaconsumptie

New cards
86

Attaquer un nouveau marché

Zich op een nieuwe markt storten

New cards
87

Prendre pied sur un marché

Zich vestigen op een markt, vaste voet aan de grond krijgen op een markt

New cards
88

Conquérir un marché

De markt veroveren

New cards
89

Dominer un marché

De markt beheersen

New cards
90

Être leader de marché

Marktleider zijn

New cards
91

Conforter sa position sur le marché

Zijn positie op de markt verstevigen

New cards
92

Détenir une part du marché

Een deel van de markt in handen hebben

New cards
93

Une part de marché

Marktaandeel

New cards
94

Introduire, lancer un nouveau produit sur le marché

Een nieuw product op de markt brengen, lanceren

New cards
95

L'introduction (f.), le lancement d'un nouveau produit sur le marché

Het lanceren van een nieuw product op de markt

New cards
96

Se retirer du marché

Zich terugtrekken van de markt

New cards
97

Le retrait d'un produit du marché

Het terugtrekken van een product op de markt

New cards
98

Faire concurrence à qqn.

Met iemand concurreren, iemand beconcurreren

New cards
99

être en concurrence avec qqn.

Met iemand concurreren, iemand beconcurreren

New cards
100

Concurrencer qqn. (moins fréq.)

Met iemand concurreren, iemand beconcurreren

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard79 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard114 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)