EGZAMIN - BAZA

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Piąty punkt opisu to:

1 / 193

Tags and Description

1-60: diagno.2022

194 Terms

1

Piąty punkt opisu to:

Opis zwierzęcia (signalement, s. generalia):

 1. Gatunek

 2. Płeć

 3. Maść (barwa)

 4. Wiek – zęby u konia i psa, bydło po rogach

 5. Rasa

 6. Wielkość (w kłębie)

 7. Masa ciała

 8. Użytkowość

New cards
2

Prawidłowy czas włośniczkowy wynosi:

2-3s

New cards
3

Epikryza to:

podsumowanie wyników badania

New cards
4

Stan równowagi pomiędzy inhibicją neuronu hamującego a pobudzeniem receptora skórnego przewodzącego bodźce szkodliwe (świąd, ból) to:

świądowy próg skóry

New cards
5

Habitus (wygląd) to część:

badania klinicznego ogólnego

New cards
6

Fazy gorączki to:

narastania, szczytu, ustępowania

New cards
7

Nagły wzrost temperatury podczas (jej) spadku to:

pseudokryzys (przełom rzekomy)

New cards
8

Kolejność badania węzła:

 1. wielkość

 2. kształt

 3. budowa

 4. konsystencja

 5. temperatura

 6. bolesność

 7. przesuwalność na podłożu i skóry nad nim

New cards
9

Wykwit wypełniony płynem surowiczym w warstwie kolczystej, wyniosły ponad powierzchnię skóry, do 0,5 cm to:

pęcherzyk

New cards
10

Najwyższa temperatura występująca między 6-9 rano (I maksimum) to gorączka:

odwrotna

New cards
11

W syndromie chorobowym kluczowym jest:

New cards
12

Niedoczynność tarczycy to rozpoznanie:

czynnościowe

New cards
13

Ostuda to:

plamki barwnikowe

New cards
14

Podstawa rozpoznania nużycy to:

zeskrobina głęboka

New cards
15

Który z obrzęków nasila się w ciągu dnia:

pochodzenia sercowego

New cards
16

Włos w fazie telogenu charakteryzuje choroby:

endokrynologiczne

New cards
17

Plan badania górnych dróg oddechowych obejmuje badanie (kolejność):

 1. wydychanego powietrza

 2. przedsionka nosa i jamy nosowej (wypływy z nosa)

 3. zatok przynosowych i worków powietrznych u koni

 4. krtani i tchawicy

 5. kaszlu samoistnego i reakcyjnego

 6. wykrztusiny

New cards
18

Rzężenia wilgotne (suche) dzielą się na:

drobno-, średnio- i grubo bańkowe

New cards
19

Obecność stłumienia horyzontalnego nad klatką piersiową sugeruje:

płyn w jamie opłucnowej

New cards
20

Typ piersiowy oddychania występuje w:

zapaleniu otrzewnej

New cards
21

Wydech dwudzielny występuje w:

duszności wydechowej

New cards
22

Kaszel w początkowym etapie chorób serca najczęściej jest słyszalny:

rano

New cards
23

Szmery organiczne są:

dobrze słyszalne i nasilają się po wysiłku

New cards
24

Tętno żylne dodatnie występuje przy:

niedomykalności zastawki trójdzielnej

New cards
25

Duszności pochodzenia kardiologicznego towarzyszą:

szmery sercowe

New cards
26

Które z wykwitów wtórnych powstają bez wcześniejszych wykwitów pierwotnych:

szczelina, pęknięcie

New cards
27

Przedłużenie odstępu P-Q, brak zespołu komorowego QRST, pojawia się tylko załamek P wskazuje na:

blok serca II stopnia

New cards
28

Niemiarowość rytmu zatokowego pozostająca bez związku bez związku z oddychaniem to:

niemiarowość bezładna

New cards
29

Który wskaźnik służy do różnicowania duszności oddechowej od sercowej:

mózgowy peptyd natriuretyczny

New cards
30

U bydła punkt zastawki trójdzielnej znajduje się w:

3 p.m.ż. po prawej stronie, dłoń nad mostkiem

New cards
31

Pogrubienie, zwiększenie szorstkości skóry i ewentualne pociemnienie na tle przewlekłych stanów zapalnych to:

zliszajowacenie

New cards
32

Elektroda zielona w pomiarze EKG jest umieszczona:

na kończynie miednicznej lewej

New cards
33

Trzepotanie przedsionków występuje w:

niemiarowości zupełnej

New cards
34

Zmiany na pograniczu błon śluzowych i skóry mogą wskazywać na:

choroby autoimmunologiczne np. toczeń trzewny

(+ drożdżyce, rumień)

New cards
35

Tętno małe występuje w:

zwężeniu ujścia aorty

(+ niewydolność serca, niedokrwistość pokrwotoczna)

New cards
36

Wiodący rytm zatokowy charakteryzują następujące cechy:

 • aVR ujemny

 • odstęp PQ posiada stałą wartość

 • kształt QRS prawidłowy

New cards
37

Oczopląs wahadłowy występuje przy uszkodzeniu:

móżdżku

New cards
38

Syncope to:

omdlenie

New cards
39

Uszkodzenie nn. I lub/i II czaszkowego wskazuje na zmianę w:

a. móżdżku

b. brak prawidłowej odpowiedzi

c. przedsionku

d. międzymózgowiu

brak prawidłowej odpowiedzi (kora mózgowa)

New cards
40

Normorefleksja może występować w uszkodzeniu:

GNR

New cards
41

Reakcje postawy nieprawidłowe na (czterech?) kończynach miednicznych wskazują na uszkodzenie rdzenia:

między Th2 a Th3

New cards
42

Ostatnim elementem diagnostyki przewlekłych enteropatii jest:

rozpoznanie przez leczenie

New cards
43

Postawa zachowana przy oddawaniu kału, ale oddawanie w miejscach niepożądanych to:

rezerwuarowe nietrzymanie

New cards
44

Rozpoznanie biegunki związanej z dietą (FRE) jest możliwe poprzez zastosowanie:

diety hipoalergicznej

New cards
45

Powiększenie obrysu brzucha po prawej stronie wskazuje na:

a. wzdęcie jelit

b. wszystkie odpowiedzi są właściwe

c. przemieszczenie i skręt trawieńca

d. syndrom Hoflunda

wszystkie odpowiedzi są właściwe

New cards
46

Powiększenie i niedowład ksiąg może wykazywać następujące objawy:

 • objaw zbliżony do balotowania

 • powiększenie stłumienia powyżej linii stawu barkowego

 • brak szmerów przy osłuchiwaniu

New cards
47

W chorobach przełyku podstawowym objawem jest:

lepsza tolerancja (preferowanie) pokarmów płynnych

New cards
48

Punktat koloru popłuczyn mięsnych wskazuje na obecność:

skrętu jelita

New cards
49

Objawem biegunki z jelit cienkich jest:

spadek masy ciała

New cards
50

Struwity tworzą się w moczu:

zasadowym

New cards
51

Który z kryształów obecny w moczu może wskazywać na uszkodzenie wątroby:

tyrozyna

New cards
52

Przyczyną ketonurii może być:

 • cukrzyca

 • uszkodzenie wątroby

 • nadczynność przysadki i kory nadnerczy

New cards
53

O białkomoczu pozanerkowym świadczy obecność w osadzie:

nabłonka przejściowego

New cards
54

Który z wymienionych parametrów u psa najwcześniej wskazuje niewydolność nerek:

SDMA

New cards
55

Mocz do badania bakteriologicznego najlepiej pobrać:

poprzez cystocentezę

New cards
56

W której metodzie oznaczania parametrów hematologicznych wykorzystujemy efekt fluorescencji:

QBC

New cards
57

Przesunięcie nieregeneratywne obrazu w lewo to:

zwiększenie granulocytów pałeczkowatych z neutropenią

New cards
58

Eozynopenia może występować w:

 • stresie

 • przedawkowaniu glikokortykosteroidów

 • nadczynności kory nadnerczy

New cards
59

Parametrem o największej czułości i specyficzności w diagnostyce chorób trzustki jest:

lipaza trzustkowa

New cards
60

RDW to:

wskaźnik anizocytozy

New cards
61

Kaszel częsty i słaby nie poprzedzony wdechem to:

pokasływanie

New cards
62

Jeżeli po kilku załamkach P następuje brak zespołu QRS to taki zapis EKG wskazuje to na zespół:

Mobitz 2

New cards
63

Błąd w interpretacji wyników to błąd:

Postanalityczny

New cards
64

Pleurothotonus to:

Skręt głowy i szyi na bok

New cards
65

Osłuchiwanie to:

sposób badania

New cards
66

Ciężar właściwy moczu u zwierząt badamy przy użyciu:

Refraktometru

New cards
67

Zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc to cecha chorób:

Restrykcyjnych

New cards
68

Do badania mikroskopowego mocz wirujemy:

5 min, 1500-2000 obrotów/min

New cards
69

Stan dobroczynnego obniżenia temperatury to:

anapireksja

New cards
70

Zasinienie opuszek kończyny prawej przedniej może być spowodowane:

zakrzepicą

New cards
71

Typus inversus gorączki charakteryzuje się:

Wyższą temperaturą w pierwszym maksimum niż drugim

New cards
72

Ostatnim elementem diagnostyki przewlekłych biegunek jest:

Rozpoznanie przez leczenie

New cards
73

Wysypka to:

plamki rozsiane

New cards
74

Wyróżniamy typ konstytucjonalny:

Oddechowy, trawienny, mięśniowy

New cards
75

Stomatocyty i mikrocyty niesferocytowe są obecne w:

Wrodzonych i nabytych niedokrwistościach hemolitycznych

New cards
76

Składniki upostaciowane osadu moczu to:

komórki

New cards
77

Stłumienie wysepkowe wątroby u krowy jest związane z:

Przemieszczeniem i skrętem trawieńca

New cards
78

Niebolesny węzeł chłonny jest charakterystyczny dla:

Węzła zdrowego i w przewlekłym stanie zapalnym

New cards
79

Wałeczki prawdziwe w osadzie moczu powstają:

w kanalikach nerkowych

New cards
80

Postać ostrego rozszerzenia żołądka u konia rozpoznajemy po (dzięki):

sondowaniu

New cards
81

Który z parametrów najwcześniej wskazuje na niewydolność nerek:

Symetryczna dimetyloarginina (SDMA)

New cards
82

W ilu punktach rutynowo osłuchujemy pole załopatkowe u krowy:

12

New cards
83

Enteropatia reagująca na leki immunosupresyjne to:

IBD/NZJ

New cards
84

Spadek aktywności aminotransferaz w ciągu tygodnia do wartości referencyjnych w chorobach wątroby może sugerować:

Niewydolność narządu

New cards
85

Tylko stłumienie sercowe względne prawidłowo występuje u:

bydła

New cards
86

Badanie gałęzi szczękowej n. czaszkowego V badamy poprzez:

Badanie wrażliwości czuciowej błony śluzowej nosa

New cards
87

Dysfagia to:

Utrudnione pobieranie pokarmu

New cards
88

Dobra reakcja na glikokortykoidy wskazuje na występowanie:

atopowego zapalenia skóry (AZS)

New cards
89

Sezonowość objawów jest charakterystyczna dla:

atopii

New cards
90

Oś elektryczną serca możemy ocenić analizując EKG w odprowadzeniu:

I i III

New cards
91

U konia punkt zastawki tętnicy płucnej znajduje się w:

3 p.m.ż po lewej stronie nad mostkiem

New cards
92

Krwinki z hemoglobiną ułożoną strefowo (w środku i na obwodzie), które występują w niedokrwistości i z niedoboru żelaza, chorobach wątroby i żółtaczce mechanicznej, nasilonej erytropoezie to:

kodocyty

New cards
93

W uszkodzeniu nerwu czaszkowego VIII możemy zaobserwować oczopląs:

skokowy

New cards
94

Wtórne zakażenie wykwitów to:

Zliszajcowacenie

New cards
95

Szybki zanik mięśni występuje przy uszkodzeniu:

DNR

New cards
96

Pole stłumienia sercowego u konia po prawej stronie 4.p.m.ż. sięga na wysokość:

7 cm

New cards
97

Wahania dobowe ciepłoty wewnętrznej nie sięgające wartości referencyjnej charakteryzuje gorączkę:

zwalniającą

New cards
98

Jaki parametr biochemiczny należy brać zawsze pod uwagę analizując wynik Ht?

białko całkowite

New cards
99

Afta to:

nadżerka (bł. śluz. jamy ustnej)

New cards
100

Objawy prodromalne to:

objawy zwiastunowe

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7997 people
Updated ... ago
4.9 Stars(39)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard109 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard262 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)