Unit 5

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

perception

1 / 116

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

117 Terms

1

perception

vnímání

New cards
2

affect

afekt, citové rozrušení

New cards
3

anxiety

úzkost

<p>úzkost</p>
New cards
4

ataxia

neschopnost koordinace svalů

<p>neschopnost koordinace svalů</p>
New cards
5

baby blues

poporodní deprese

New cards
6

bulimia

bulimie / chorobná chuť k jídlu

<p>bulimie / chorobná chuť k jídlu</p>
New cards
7

clang associations

zvukové asociace

New cards
8

mania

mánie

<p>mánie</p>
New cards
9

learning disability

neschopnost učení

<p>neschopnost učení</p>
New cards
10

concrete thinking

myšlení s absencí abstraktního uvažování

New cards
11

literal

doslovný, přesný

New cards
12

anticipatory anxiety

předjímavá úzkost

New cards
13

delusion

blud, klam

<p>blud, klam</p>
New cards
14

prevailing mood

převažující nálada

New cards
15

speak allusively

mluvit v náznacích

New cards
16

comprehend

pochopit, porozumět

<p>pochopit, porozumět</p>
New cards
17

military service

vojenská služba

<p>vojenská služba</p>
New cards
18

falsify symptoms

falšovat příznaky

New cards
19

sustained cheerfulness

trvalá rozjásanost

New cards
20

manic state

manický stav

<p>manický stav</p>
New cards
21

schizophrenia

schizofrenie

New cards
22

elevated mood

povznešená nálada

<p>povznešená nálada</p>
New cards
23

mood disorders

poruchy nálad

<p>poruchy nálad</p>
New cards
24

insomnia

nespavost

<p>nespavost</p>
New cards
25

loss of appetite

nechutenství

<p>nechutenství</p>
New cards
26

increased libido

zvýšené libido

New cards
27

euphoria

euforie, dobrá nálada

<p>euforie, dobrá nálada</p>
New cards
28

malingering

simulování

<p>simulování</p>
New cards
29

elation

přehnané nadšení (a state of heightened joy, exaggerated optimism, and restless excitement)

New cards
30

echolalia

echolálie / opakování slov nebo frází

<p>echolálie / opakování slov nebo frází</p>
New cards
31

unremitting

trvalý, neustálý

New cards
32

pervasive

pervazivní

New cards
33

hopelessness

beznaděj

<p>beznaděj</p>
New cards
34

abnormality of speech

řečová abnormalita

New cards
35

flight of ideas

myšlenkový úlet

New cards
36

stutter

zadrhávat v řeči

<p>zadrhávat v řeči</p>
New cards
37

digression

odbočka (od tématu)

New cards
38

self-harming

sebepoškozování

<p>sebepoškozování</p>
New cards
39

obsession

posedlost (utkvělá představa)

New cards
40

compulsion

nutkání

New cards
41

depersonalization

ztráta identity

New cards
42

derealization

derealizace

New cards
43

cognition

poznání

New cards
44

be on edge

být nervózní, napjatý

New cards
45

bundle of nerves

uzlíček nervů

<p>uzlíček nervů</p>
New cards
46

weighed down

sklíčený, deprimovaný

<p>sklíčený, deprimovaný</p>
New cards
47

get out of breath

nemoci se nadechnout

<p>nemoci se nadechnout</p>
New cards
48

I'm scared out of my wits.

Jsem k smrti vyděšen.

New cards
49

I'm losing my mind

Přicházím o rozum, blázním

New cards
50

increased arousal

zvýšená vzrušivost

New cards
51

somatic palpitation

somatické bušení srdce

New cards
52

dyspnoea/breathlessness

dušnost

New cards
53

pallor

bledost

New cards
54

abdominal discomfort

pobolívání břicha

New cards
55

get at sb

navážet se do někoho

New cards
56

get over sth

překonat co

New cards
57

get at the diagnosis

zjistit diagnózu

New cards
58

get sth over to sb

sdělit něco někomu

<p>sdělit něco někomu</p>
New cards
59

get it off your chest

dostaň to ze sebe, vypovídej se

<p>dostaň to ze sebe, vypovídej se</p>
New cards
60

get off to sleep

usnout

<p>usnout</p>
New cards
61

It's getting on my nerves.

Leze mi to na nervy.

<p>Leze mi to na nervy.</p>
New cards
62

get on with sb

vycházet s někým

New cards
63

get through to sb

spojit se s někým

New cards
64

I'm getting back on my feet.

Vzpamatovávám se.

New cards
65

get back to

vrátit se k

New cards
66

depressive disorder

depresivní porucha

New cards
67

gravis

těžký, závažný

New cards
68

stupor

otupělost

New cards
69

delirious

delirantní, blouznící

New cards
70

aetiology

etiologie

New cards
71

emotional lability

emoční labilita

New cards
72

associate with

spojovat s

New cards
73

date from

datovat se od

New cards
74

react to

reagovat na

New cards
75

suffer from

trpět čím

New cards
76

blame sb for sth

vinit někoho z něčeho

New cards
77

discuss with sb

diskutovat s někým

New cards
78

hint at

poukázat na, naznačit

New cards
79

relate to

vztahovat se k

New cards
80

suspect of

podezřívat z

New cards
81

care for

starat se o

New cards
82

distinguish

rozlišit

New cards
83

insist on

trvat na

New cards
84

stem from

pramenit z

New cards
85

think of

myslet si o

New cards
86

mood fluctuations

změny nálad

New cards
87

cope with

vypořádat se s

New cards
88

depend on

záviset na

<p>záviset na</p>
New cards
89

come from

pocházet z

New cards
90

worry about

strachovat se o

<p>strachovat se o</p>
New cards
91

faced with

tváří v tvář, čelit

New cards
92

benefit from

mít prospěch z

<p>mít prospěch z</p>
New cards
93

rely on

spoléhat se na

New cards
94

deal with

zabývat se, vypořádat se s

New cards
95

reproach for/with

vyčítat co

New cards
96

fret about

dělat si starosti, trápit se

New cards
97

derive from

odvozovat od

New cards
98

dementia

demence, slabomyslnost

<p>demence, slabomyslnost</p>
New cards
99

senile dementia

senilní demence

New cards
100

substance abuse

zneužívání látek

<p>zneužívání látek</p>
New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard132 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)