Hollandaca Link+

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

blootleggen

1 / 131

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

132 Terms

1

blootleggen

openbaar maken; duidelijk laten zien wat verborgen is

New cards
2

de autodidact

iemand die zijn kennis heeft gekregen door zelfstudie, zonder docent"

New cards
3

de bevinding

het resultaat van onderzoek = de conclusie

New cards
4

de bloei

een goede periode = de bloeitijd

New cards
5

de cel

elk van de heel kleine deeltjes waaruit alle levende wezens bestaan

New cards
6

de geleerde

iemand die veel gestudeerd heeft en veel kennis heeft

New cards
7

de grondlegger

een persoon die begonnen is met een theorie, een leer enz., waarna die verder is ontwikkeld

New cards
8

de infectie

een ziekte op een plaats in je lichaam, veroorzaakt door een bacterie of een virus

New cards
9

de kop

de bovenkant van sommige dingen

New cards
10

de lens

een voorwerp van glas of plastic waar je doorheen kunt kijken en waardoor je de dingen kleiner of groter ziet

New cards
11

de materie

dingen die je kunt zien en aanraken = de stof

New cards
12

de microscoop

een apparaat waarmee je heel kleine dingen kunt bekijken

New cards
13

de ontdekking

iets wat ontdekt is; iets uitvinden wat nog niet bekend was

New cards
14

de proef

een onderzoek om te kijken of iets of iemand aan de verwachtingen voldoet

New cards
15

de speculatie

een uitspraak waarbij men uitgaat van iets dat misschien helemaal niet waar is

New cards
16

de ster

een hemellichaam dat bestaat uit gassen en dat licht geeft

New cards
17

de telescoop

een apparaat waarmee je de maan en de sterren kunt bekijken

New cards
18

de waarneming

iets wat je waarneemt (zien, horen, ruiken of voelen) = de observatie

New cards
19

de werking

de manier waarop iets werkt

New cards
20

het individu

een persoon als eigen eenheid = de mens

New cards
21

het lef

de moed

New cards
22

het organisme

een levend wezen

New cards
23

het raadsel

een ingewikkelde vraag, waarbij het antwoord soms een grapje is

New cards
24

het textiel

stof, gemaakt van geweven draden

New cards
25

het wezen

iets dat leeft, bijv. een plant of een mens

New cards
26

inspecteren

iets bekijken om te controleren of het goed is = controleren

New cards
27

opzienbarend

een opzienbarende gebeurtenis is heel bijzonder en krijgt daarom veel aandacht

New cards
28

reeds

eerder dan verwacht = al

New cards
29

revolutionair

revolutionaire ideeën zijn zo bijzonder en nieuw dat ze een grote verandering veroorzaken

New cards
30

scherpstellen

door de positie aan te passen het beeld duidelijker en nauwkeuriger maken

New cards
31

slijpen

scherp maken

New cards
32

suggereren

iemand iets laten denken zonder het direct te zeggen

New cards
33

uitzonderlijk

iets wat uitzonderlijk is, komt niet vaak voor

New cards
34

vermogend

iemand die vermogend is, is rijk

New cards
35

aanwijzen

met de vinger wijzen naar iemand of iets

New cards
36

achterlopen

langzamer ontwikkelen

New cards
37

betwijfelen

twijfel hebben aan iets; iets niet zeker weten

New cards
38

concluderen

een conclusie trekken

New cards
39

de aanleg

aangeboren; een meer dan gewoon talent hebben

New cards
40

de belasting

de kracht waarmee iets op iets drukt; het gewicht

New cards
41

de doorbraak

een belangrijk, plotseling succes

New cards
42

de doorzetter

iemand die niet opgeeft

New cards
43

de keerzijde

een negatieve kant van iets wat verder positief is

New cards
44

de nadruk

de kracht; de extra duidelijkheid

New cards
45

de opzet

plan voor uitvoering

New cards
46

de prikkel

iets waardoor je iets gaat doen = de stimulans

New cards
47

de publicatie

een tekst die gepubliceerd is = de uitgave

New cards
48

de studie

een onderzoek naar een verschijnsel

New cards
49

desalniettemin

toch

New cards
50

het bot

een hard deel van je lichaam = het been"

New cards
51

het congres

een aantal openbare lezingen over één onderwerp = het symposium

New cards
52

het genie

iemand die buitengewoon slim is

New cards
53

het gewricht

de plaats waar twee botten bij elkaar komen, zodat een lichaamsdeel op die plaats kan bewegen

New cards
54

het heelal

de ruimte waarin de aarde, de sterren en de planeten zich bevinden = de kosmos

New cards
55

het hormoon

een stof die in het lichaam gemaakt wordt en die de werking bijv. van de organen regelt"

New cards
56

het principe

de manier waarop iets werkt

New cards
57

mannelijk

iets wat mannelijk is, is zoals je van een man verwacht = masculien (tegenstelling: vrouwelijk)

New cards
58

misgaan

verkeerd gaan = mislopen

New cards
59

vastlopen

in een moeilijke situatie komen en daardoor niet meer verder kunnen

New cards
60

veelbelovend

van veelbelovende mensen of zaken verwacht men veel voor de toekomst

New cards
61

verheugd

iemand die verheugd over iets is, is er blij om (tegenstelling: verdrietig)

New cards
62

voltooien

werken aan iets tot het klaar is = afmaken

New cards
63

wijten aan

de oorzaak van iets vinden in iets

New cards
64

zinnig

zinnige dingen zijn verstandig

New cards
65

aanschouwen

kijken naar iemand of iets = bekijken

New cards
66

belangwekkend

erg belangrijk en nuttig

New cards
67

de astronaut

iemand die in de ruimte werkt = de kosmonaut

New cards
68

de bol

een voorwerp dat lijkt op een bal

New cards
69

de bom

een wapen in de vorm van een bol die ontploft en zo mensen doodt en dingen kapotmaakt

New cards
70

de fractie

een klein deel

New cards
71

de kar

een eenvoudige wagen

New cards
72

de maan

de maan draait om de aarde en geeft 's nachts wat licht; ook om andere planeten draaien manen

New cards
73

de pandemie

een ziekte die zich over een heel land, een heel continent of de hele wereld verspreid

New cards
74

de raket

een voertuig dat de lucht in geschoten wordt

New cards
75

de ruimte

het gebied buiten de aarde, waar de sterren en planeten zich bevinden = het heelal, de kosmos

New cards
76

de ruimtevaart

het reizen door de ruimte

New cards
77

de satelliet

een toestel dat rond de aarde of een andere planeet draait en dat informatie naar de aarde stuurt

New cards
78

de scheepvaart

het verkeer op het water

New cards
79

de sprong

de beweging die je maakt als je springt

New cards
80

de voorraad

extra artikelen of producten om later te gebruiken

New cards
81

de woestijn

een heel warm en droog gebied met alleen maar zand, omdat er geen bomen en planten kunnen groeien

New cards
82

de zuurstof

een gas dat in de lucht zit en dat mensen en dieren nodig hebben om te leven

New cards
83

fataal

iets wat fataal is, zorgt ervoor dat iets anders ophoudt te bestaan

New cards
84

fundamenteel

fundamentele zaken zijn heel belangrijk = wezenlijk, essentieel

New cards
85

happen

met je tanden eten in je mond nemen

New cards
86

herbruikbaar

opnieuw te gebruiken

New cards
87

het gegeven

een feit dat bekend is

New cards
88

het instrument

een voorwerp waarmee je een precies werkje kunt doen

New cards
89

het schip

de boot

New cards
90

het stof

het grijze poeder dat dingen bedekt als er lang niet is schoongemaakt

New cards
91

het zonnestelsel

de zon samen met de hemellichamen die daaromheen draaien

New cards
92

koloniseren

het land innemen; toe-eigenen

New cards
93

kostbaar

kostbare dingen zijn veel geld waard

New cards
94

opblazen

iets groter maken door er lucht in te doen

New cards
95

overtreffen

beter zijn dan iemand of iets

New cards
96

stikken

sterven door gebrek aan lucht

New cards
97

thuishoren

op de juiste plaats zijn

New cards
98

uitermate

zeer; erg = uiterst

New cards
99

volbrengen

tot het einde uitvoeren

New cards
100

zweven

zonder ergens op te steunen in de lucht blijven hangen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3930 people
Updated ... ago
5.0 Stars(27)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 2858 people
Updated ... ago
4.8 Stars(10)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard165 terms
studied byStudied by 71 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard47 terms
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 63 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)